16 December 2016

15 December 2016

Locale of Calumpang, Marikina, Metro Manila EastLocale of Calumpang, Marikina
 Ecclesiastical District of Metro Manila East

 
Ang Lokal ng Calumpang ang isa sa pinakamatandang lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas. Isinagawa ang kauna-unahang pagsamba ng Iglesia Ni Cristo sa Nayon ng Calumpang, Bayan ng Marikina, noong Marso 17, 1919, na siya ring pagkakatatag ng lokal na ito. idinaos ang kauna-unahang pagsamba sa tahanan ni Kapatid na Luis Senga na matatagpuan sa J. Rizal St., Calumpang, Marikina. Si Kapatid na Felix Y. Manalo ang nangasiwa ng unang pagsamba ng Lokal ng Calumpang.

14 December 2016

Locale of Tondo (Tundo), Manila"LOKAL NG TONDO" IS NOW 100 YEARS


Locale of Tondo, Manila
 Ecclesiastical District of Metro Manila West

The House of Worship of the Locale Congregation of Tondo (also spelled "Tundo") is the second-largest house of worship of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ) with a seating-capacity of 6,000. It was dedicated to God on May 10, 1967. The dedication was led by Brother Erano G. Manalo. This house of worship was designed by the famed Filipino architedt Carlos A. Santos-Viola.

 
This 6,000 house of worship in Tondo is totally in contrast with it’s first house of worship established in 1916 at Gabriela St., Tondo, Manila which was made of light materials (nipa and bamboo).


LOCALE HISTORY

12 December 2016

Is the Catholic Church biblical?


ARE THEY TRULY BIBLICAL?
Examining the Basis of the Roman Catholic Church's Doctrines
10 December 2016

Iglesia Ni Cristo established a foothold in 16 countries in Africa in 2016 aloneTHE IGLESIA NI CRISTO’S SUCCESSFUL INTENSIVE EXPANSION IN AFRICA: ESTABLISHED A FOOTHOLD IN 16 COUNTRIES IN AFRICA IN 2016 ALONE


Matthew 24:14 NIV
“And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.”

   Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) Executive Minster Brother Eduardo V. Manalo with some of the INC members in South Africa after the dedication of the new building of worship in Johannesburg on August 20, 2016 (Photo courtesy INC Executive News)


350 Houses of Worship Dedicated in 2016

350 Houses of Worship Built from January to December of 2016:
 "WHY WE BUILD HOUSES OF WORSHIP"07 December 2016

Some Steps Towards Successful Marriage (On Marriage And Parenting)

THE IGLESIA NI CRISTO
On Marriage and Parenting:
“God’s Law should be the foundation of every Christian family”

SOME STEPS TOWARD SUCCESSFUL MARRIAGE


16 November 2016

Why we say that Jesus Christ is the founder of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)
WHY DO YOU SAY THAT THE LORD JESUS CHRIST IS THE FOUNDER OF THE IGLESIA NI CRISTO (CHURCH OF CHRIST)?
_________________________________

“The Lord Jesus Christ is the true Founder 
of the Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) in 
the Philippines and not Brother Felix Y. Manalo”

_________________________________

05 November 2016

Salvation and the Church Of Christ: God's Righteousness in Salvation


GOD’S RIGHTEOUSNESS IN SALVATION:
The Truth About Salvation taught by the Bible

Why do we need to enter the Church Of Christ in order to be saved? Can we attain salvation outside the Church Of Christ?
 

09 October 2016

Examining the Trtinity Doctrine: Does Trinity make sense?


Examining The Trinity: 
DOES TRINITY MAKE SENSE?


Why Iglesia Ni Cristo rejects the doctrine that the One true God is consists of three persons (God the father, God the Son and God the Holy Spirit)?

05 October 2016

What Everyone Must Know Before Visiting Iglesia Ni CristoWHAT EVERY CATHOLIC, PROTESTANT AND EVERYONE MUST KNOW BEFORE VISITING IGLESIA NI CRISTO
01 October 2016

The Church that Christ builtTHE CHURCH THAT CHRIST BUILT

Although the word “Church” was already in used before the Lord Jesus Christ used it, but we must understand this word as used by the Lord Jesus Christ and His apostles, or as used in the New Testament


20 September 2016

Angel and Lottie's Video: A Proof of Humility or Hypocrisy?ANGEL AND LOTTIE'S VIDEO:
A PROOF OF HUMILITY 
OR HYPOCRISY?

Nothing new from AE, just recycled arguments already answered by Pristine Truth

02 September 2016

Payong Kapatid "Hindi Dapat Ipagtaka Ang Mabibigat Na Pagsubok"


PAYONG KAPATID:
HINDI NATIN DAPAT IPAGTAKA ANG MABIBIGAT NA PAGSUBOK SUBALIT ANG DAPAT NATING MALAMAN AY KUNG PAANO NATIN ITO MAIPAGTATAGUMPAYAN
-

23 August 2016

When it comes to Schutzengel Issue, AE followers have gone from SilentNoMore to SilentPaMoreIT’S NOW 30 DAYS OF BEING SILENT!
When it comes to Schutzengel issue,
AE followers have gone—
From "Silent No More"
TO SILENT PA MORE


Ang Ka EVM ang lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan batay sa Institusyong itinatag ni Ka FYM ukol sa paghahalal at pagsasanay ng hahaling Tagapamahalang PangkalahatanANG ISA PANG MAHALAGANG ITINATAG NI KAPATID NA FELIX Y. MANALO NA INSTITUSYON SA IGLESIA NI CRISTO AY ANG PATAKARAN AT KALAKARAN SA PAGHAHANDA NG SUSUNOD NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN


19 August 2016

Kinumpirma ng mga Fallen Angels na kami ang nagsasabi ng totoo kaya sila ang nagsisinungalingKINUMPIRMA NI BLESS GRACE HERNANDEZ AKA “BENITO AFFLECK” NA KAMI ANG NAGSASABI NG TOTOO KAYA SIYA ANG NAGSISINUNGALING AT NANDARAYA


17 August 2016

It cannot be denied the connection of Tenny, Angel & Marc w/ Schutzengel TelecomTHEY CANNOT DENY THE FACT BECAUSE THE EVIDENCES ARE CLEAR THAT TENNY VILLANUEVA, ANGEL, MARC AND LOTTIE ARE THOSE BEHIND THE SCHUTZENGEL TELECOM FIASCO
 

 

Hindi mapasusubalian ang kaugnay ni Tenny, Angel & Marc sa Schutzengel TelecomHINDING-HINDI NILA MAPASUSUBALIAN ANG KATOTOHANAN SAPAGKAT MALINAW ANG MGA KATIBAYAN NA SINA TENNY VILLANUEVA, ANGEL, MARC AT LOTTIE ANG NASA LIKOD NG SCHUTZENGEL TELECOM FIASCO

Hagia's "KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK" KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK

 
Source: Bro. Hagia x Cristiana’s FB
KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK NA MAY PAMAGAT NA: Schutzengel Telecom, Inc. A CORPORATION owned by INC Hierarchy (Posted August 11, 2016)

Fallen Angels response to our challenge is all but "palusot" to get away from our challenge!“FALLEN ANGELS” RESPONSE TO OUR CHALLENGE:
SINCERE OR JUST BLUFFING (ONLY MAKING THEIR WAY OUT OF THE SITUATION)

MASABI LANG NA MAY SAGOT SILA SA HAMON PERO ANG TOTOO AY “NAGPAPALUSOT LANG TALAGA”


14 August 2016

Inilaglag ni Benito Affleck ang sarili sa kaniyang baluktot na pangangatuwiranINILAGLAG NI BENITO AFFLECK ANG SARILI SA KANIYANG BALUKTOT NA PANGANGATUWIRAN


Another Idiocy of the Fallen Angels, this time from "Benito Affleck"BENITO AFFLECK NOT ONLY FAILED TO CONNECT SCHUTZENGEL TELECOM WITH THE CHURCH ADMINISTRATION, BUT SHE CONFIRMS THAT TENNY, ANGEL, MARC AND LOTTIE ARE THE PEOPLE BEHIND SCHUTZENGEL TELECOM
 

12 August 2016

A Simple Challenge for Fallen Angels and Cohorts about the Schutzengel Telecom IssueSCHUTZENGEL TELECOM OWNED BY THE INC HIERARCHY AS CLAIMED BY THE FALLEN ANGELS AND COHORTS?

A SIMPLE CHALLENGE TO THOSE OPPOSING THE CHURCH ADMINISTRATION

11 August 2016

What the Fallen Angels say is not what we see in the reality! THE CHURCH IS IN THE STATE OF BANKRUPTCY?
WHAT THE FALLEN ANGELS SAY IS NOT WHAT WE SEE IN THE REALITY!


09 August 2016

Another of Sher Lock's Idiocy: Having a radio callsign is a dead giveaway of being obsessed with telecom business?ANOTHER OF SHER LOCK’S IDIOCY


SHER LOCK CLAIMS THAT HAVING A RADIO CALLSIGN IS A DEAD GIVEAWAY OF BEING OBSESSED WITH OWING A TELECOM BUSINESS?
BUT, ONLY A MORON WILL BELIEVE IN THIS IDIOCY


02 August 2016

Angel and Marc used KA ERDY's name for personal gainKnow the whole truth:
THEY USED KA ERDY’S NAME FOR THEIR PERSONAL GAIN

Angel and Marc took advange of KA ERDY’s situation in 2009 in establishing the SCHUTZENGEL TELECOM, but their father has no knowledge and has nothing to do with it
Ginamit lang nina Angel at Marc ang pangalan ni KA ERDY para sa pansariling pakinabangKnow the whole truth:
GINAMIT LANG NILA ANG PANGALAN NI KA ERDY PARA SA SARILING KAPAKINABANGAN
  
Sinamantala nina Angel at Marc ang kalagayan ni KA ERDY’s noong taong 2009 para maitatag ang SCHUTZENGEL TELECOM, subalit walang alam at walang kinalaman ang kanilang ama ukol dito01 August 2016

30 July 2016

The Fallen Angels: Exposing Corruptions or moved by Greed and Love of Money?“SCHUTZENGEL TELECOM PROJECTED A 22 BILLION PESOS REVENUE IN FIVE YEARS”

The Fallen Angels: Exposing Corruptions or moved
by Greed and Love of Money?


27 July 2016

4.37 Billion Capex? Where will they get the money for this? Hypocrisy at its peak!Know the whole truth:
“BECAUSE SCHUTZENGEL TELECOM EARMARKS 4.37 BILLION PESOS CAPITAL EXPENDITURE, WHERE WILL THEY GET THE MONEY FOR THIS?”


HYPOCRISY AT ITS PEAK
OF ANGEL, MARC, YUSON, 
FARLEY, PINEDA, MENORCA,AND
ROVIC CANONO (A.K.A. “SHER LOCK”)

AE, REMEMBER THIS: Nasaan na po ba si Gng. Tenny?

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Ito ang isa pang artikulo na kailanman ay hindi kinibo ni Antonio Ebangelista sapagkat dito ay hayag na hayag na siya'y nagsisinungaling at nanlilinlang lamang. Ang artikulong ito y nalathala noong Hulyo 7, 2015, bago nila pinalabas sa Yotube ang kanilang bideo ni Angel noong Hulyo 22, 2015. Noon kasi ang ginagamit nila para magpa-awa o kunin ang simpatya ng mga kapatid upang pumanig sa kanila laban sa Pamamahala ng Iglesia ay si Gng. Tenny. Pinalalabas nila na pinagbabantaan, ginigipit, inaapi at ginagawang parang preso. Subalit, napatunayang si Gng. Tenny ay wala pala sa Pilipinas kundi nasa Amerika, kaya napatunayang sila'y nanlilinlang lamang. Hindi na nila magamit pa si Gng. Tenny sa kanilang pagpapa-awa kaya ang ginagamit nila ngayon ay sina Angel at Lottie, subalit parehongpareho ang "script" at sa parehong buktot na layunin, ang magpa-awa at kilusin ang mga kapatid na pumanig sa kanila. Subalit, matatalino na ang mga kapatid, hindi sila magpapanlilang sa mga tiwalag ngayon.

"Schutzengel Telecom Earmarks 4.37 Billion Capex" as reported last May, 2010Know the whole truth:
“SCHUTZENGEL TELECOM EARMARKS 4.37 BILLION PESOS CAPITAL EXPENDITURE”
 

26 July 2016

Who are the people behind Schutzengel Telecom?Know the whole truth:
WHO ARE THE PEOPLE BEHIND
“SCHUTZENGEL TELECOM?


AE REMEMBER THIS: Sagot sa Paratang nilang "Express Tiwalag" at "Pagtitiwalag na Walang Due Process"

 Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Sa artikulong ito ay sinagot ang paratang ni Antonio Ebangelista na "walang pakundangan" daw ang pagtitiwalag na hindi raw kinakausap at binibigyan ng pagkakataon. Inilakip da artikulong ito ang mga ebidensiya na mula mismo sa kanilang kampo na KINAUSAP at binigyan ng pagkakataon ang mga itiniwalag. Subalit, gaya ng dati ay hindi rin kinibo ni Antonio Ebangelista sapagkat HINDI MAPABULAANAN ang mga ebidensiya na mula rin kasi sa kanilang kampo.

What is Schutzengel Telecom?Know the whole truth:
WHAT IS
“SCHUTZENGEL 
TELECOM”?


My Personal Account of EVM's Election, by Bro. Arnel A. TumananMY PERSONAL ACCOUNT OF THE ELECTION OF BRO. EDUARDO V. MANALO TO SUCCEED BRO. ERAÑO G. MANALO AS EXECUTIVE MINISTER OF THE IGLESIA NI CRISTO (CHURCH OF CHRIST)
By Arnel T. Tumanan
 

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)