07 February 2017

Ang Tunay na Iglesia Ni Cristo ay Nananatiling sa Ama at sa AnakANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY NANANATILING SA DIYOS AT KAY CRISTO SA PARAANG NANANATILING MAY PAKIKISAMA AT PAKIKIISA SA PAMAMAHALA NA INILAGAY NG DIYOS SA IGLESIA

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)