25 May 2018

16 May 2018

Ang Kapatid na Felix Y. Manalo at ang Lalawigan ng MaynilaAng Dako ng Kapangakan ni Kapatid na Felix Y. Manalo
part 1
ANONG LALAWIGAN ANG NAKASASAKOP NOON SA BAYAN NG TAGUIG NANG IPANGANAK ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO NOONG 1886?

 Mapa ng Timog Katagalugan noong Ika-19 na Siglo:

Kitang-kita sa mapang ito na noong Ika-19 na siglo ang Taguig ay sakop ng Lalawigan ng Maynila at hindi ng Distrito ng Morong

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)