28 November 2015

Kung Seryoso ka V.Florida sa Tax Fraud Report mo bakit di IRS Form 211 ang ginamit mo?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 54

VINCENT FLORIDA FILED A TAX FRAUD CASE IN IRS AGAINST INC, SO WHAT?
Inquirer you’re a big disappointment for investigative journalism


Sino ang tunay na may-ari ng #36 Tandang Sora?


ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 53

SINO ANG
TUNAY NA MAY-ARI NG
#36 TANDANG SORA?
Sino ang tunay na
nang-agaw?

Ang kasaysayan ng #36 Tandang Sora ang magpapaunawa kung sino talaga ang tunay na may-ari ng loteng ito

27 November 2015

The Tagaytay Property Issue:May Kurapsiyon ba sa pagbebenta nito?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 52

THE TAGAYTAY PROPERTY ISSUE

Salamat sa inyo mga End-Time Antichrists na sa patuloy ninyong paglalabas ng mga isyu ukol sa mga ibinentang properties ng Iglesia ang napatutunayan ay ang katalinuhan at pagiging masinop sa pangangasiwa ng pananalapi ng Iglesia ng kasalukuyang Pamamahala26 November 2015

The Ugong Property Issue: Kurapsiyon ba ang Pagbebenta ng Ugong Property?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 51

THE UGONG PROPERTY ISSUE

Ang Ugong Property Issue ay hindi katibayan na may kurapsiyon sa panig ng Pamamahala ng Iglesia ngayon, kundi nagpapaala-ala pa nga ito sa anomalya na kinasangkutan nina Angel, Marc at Yuson


22 November 2015

Ang Pagsuporta sa Restore the Church Fund ay Pagsuporta sa mga Anticristo na Naglalayong Sirain ang IglesiaSUSUPORTAHAN MO BA ANG MGA ANTICRISTO NA IBINABALA NG BIBLIA NA LILITAW BAGO ANG WAKAS SA KANILANG PAGTATANGKA NA WASAKIN ANG IGLESIA?

Supporting the Restore the Church Fund is Supporting the End-Time AntichristsARE YOU GOING TO SUPPORT THE WORK OF THE ANTICHRISTS IN DESTROYING THE CHURCH OF CHRIST?


May Ibinabala ang Biblia na Paglitaw ng mga Anticristo Bago ang WakasANG MGA ANTICRISTO BAGO ANG WAKAS
I JUAN 2:18-19 MB
Unang Bahagi


MAY IBINABALA ANG BIBLIA
NA MGA ANTICRISTO NA
LILITAW BAGO ANG WAKAS
Kung papaano ibinabala ni Apostol Juan na may lilitaw na Anticristo na may bilang na 666 (Apoc. 13:11 at 18), at may mga Anticristo na hindi nagpapahayag na si Jesus ang Cristo (I Juan 2:22), at hindi rin magpapahayag na si Cristo ay tao sa likas na kalagayan (II Juan 1:7 at The Message), ay ibinabala rin niya na may mga Anticristo na lilitaw bago ang wakas (I Juan 2:18-19 MB)

19 November 2015

"Cyber Libel" is a Crime with 12 years Imprisonment PenaltyANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 50


EXCUSE ME, 
ONLINE LIBEL IS A CRIME!

“Online libel is a crime with 12 years imprisonment penalty”

  

17 November 2015

Ang Reklamo ni Isaias Samson Jr laban sa Sanggunian ay IBINASURA na ng DOJANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 49

UPDATE!!!
KUMUSTAHIN NATIN ANG KASO NA ISINAMPA NI ISAIAS SAMSON JR LABAN SA SANGGUNIAN SA DOJ:
IBINASURA NA


15 November 2015

Tawagin natin sila sa pagpapakilala sa kanila ng Biblia - Mga Anticristo bago ang WakasANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 48

MAY MGA ANTICRISTO NA BABANGON BAGO ANG WAKAS
(THE  END-TIME ANTICHRISTS)


Simulan nating tawagin sila kung papaano sila ipinakilala ng Biblia – Mga Anticristo bago ang Wakas (the End-Time Antichrists)

10 November 2015

09 November 2015

Malaking Kasinungalingan na si Marc daw ang Nanumpang TagapamahalaANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 46

NAPAKALAKING KASINUNGALINGAN: “SI MARC MANALO RAW ANG TUNAY NA NANUMPA BILANG TAGAPAMAHALA”

06 November 2015

May Anticristo na Lilitaw Bago ang Wakas ayon kay Ka Erano G Manalo

ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 45

MAY IBINABALA
ANG KAPATID NA
ERAÑO G. MANALO NA
BAGO ANG WAKAS O
SA ATING PANAHON AY
MAY LILITAW NA
“ANTI-CRISTO”

03 November 2015

Nagsampa ng kasong libelo laban kay Lowell Menorca II ang SCAN InternationalANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 44

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ika-anim na Bahagi


 Patong-patong na kasong libelo ang isinampa ng mga kaanib at iba’t ibang chapters ng SCAN International laban kay Lowell Menora II

02 November 2015

A Letter from Sister Cristina Jurado Almenanza [A cousin of Angel's father-in-law]ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 43

A LETTER FROM SISTER
CRISTINA JURADO ALMENANZA
Dated 31 October 2015

https://www.facebook.com/cristy.almenanza/posts/10206580142640383?pnref=story[This is a letter published in the timeline of her FB account. 
Sister Cristina was a cousin of Angel Manalo's father-in-law]
With Tagalog Translation below

01 November 2015

Ngayon naman ay mag-asawa at dalawang anak ang puwersahan nilang kinuhaANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 42

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ikalimang Bahagi

Ano na ang nangyayari  sa inyo mga Fallen Angels –talaga bang  gagawin ninyo ang lahat pati ang sukdulang “napakasamang gawa” para lang maipagtagumpay ang inyong hangaring maibagsak ang Pamamahala ng Iglesia? 

“Mag-asawang Yanson, muling nanawagan kina 
Lowell Menorca at Jinky Otsuka-Menorca na 
palayain na at ibalik sa kanila ang 
kanilang dalawang anak, manugang 
at dalawang apo”


Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)