20 September 2016

Angel and Lottie's Video: A Proof of Humility or Hypocrisy?ANGEL AND LOTTIE'S VIDEO:
A PROOF OF HUMILITY 
OR HYPOCRISY?

Nothing new from AE, just recycled arguments already answered by Pristine Truth

02 September 2016

Payong Kapatid "Hindi Dapat Ipagtaka Ang Mabibigat Na Pagsubok"


PAYONG KAPATID:
HINDI NATIN DAPAT IPAGTAKA ANG MABIBIGAT NA PAGSUBOK SUBALIT ANG DAPAT NATING MALAMAN AY KUNG PAANO NATIN ITO MAIPAGTATAGUMPAYAN
-

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)