26 June 2015

Having a new version of your article changes nothing, the fact remain that AE is lyingWHAT A “NICE” WAY TO DECEIVED
YOUR READERS


Changing the “model” of the car changes nothing because the facts remain and these prove you wrong and lying

 

23 June 2015

AE still not responding to our answers to his allegations against the Church AdministrationEVERYTHING YOU SAID ARE
ALREADY ANSWERED!

WHY NOT FOCUS ON REFUTING
OUR ANSWERS AND STOP YOUR FUTILE
REDUNDANT ENUMERATION OF
YOUR ALLEGATIONS?

22 June 2015

Answering the Ugong Property IssueSCORE TWO FOR US 
AND ZERO FOR AE
Answering the Ugong Property Issue

Every time they publish evidences of “prime properties” of the Church that have been sold, it only confirms that what we say is true and also proves that those opposing the Church Administration are indeed wrong.20 June 2015

SILA ANG HINDI TUMUTUGON SA SAGOT SA KANILANG ALEGASYONOpen Challenge daw?

SINO BA TALAGA ANG TUNAY NA HINDI SUMASAGOT O TUMUTUGON?

Napakarami na nating sinagot sa mga isyu at akusasyon na ibinabato ni “Antonio Ebanghelista” laban sa Pamamahala, subalit wala siyang naging pagtugon. Lumalabas na ayaw nilang panindiganan o hindi nila mapanindiganan ang kanilang mga sinasabi.19 June 2015

#05 Pagbilang sa Pandaraya, Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian ng mga Kumakalaban sa PamamahalaPATULOY NA NAGSINUNGALING
SI ANTONIO EBANGHELISTA SA
“COFFEE TABLE BOOKS”


Pagbilang sa Pandaraya,
Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian
ng mga Kumakalaban sa Pamamahala
#05


18 June 2015

THE TRUTH ABOUT THE SUBIC-BAY FELIX Y. MANALO FOUNDATIONTHE TRUTH ABOUT 
THE SUBIC-BAY FELIX Y. MANALO
FOUNDATION

Is it really a “secret foundation doing a dirty work” or it's not a secret but the legal arm of the Church use for the construction of the Philippine Arena, Philippine Sports Center and Philippine Stadium and other future projects of the Church?


17 June 2015

#04 Pagbilang sa Pandaraya, Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian ng mga Kumakalaban sa PamamahalaMALING-MALI SI ANTONIO EBANGHELISTA SA PAGSASABING MAY TAX EVASION CASE ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN

Pagbilang sa Pandaraya,
Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian
ng mga Kumakalaban sa Pamamahala
#04


12 June 2015

Evidences shown by those opposing the Church Administration confirming what we say is trueTHANK YOU AE FOR CONFIRMING WHAT WE SAY IS TRUE

“Napakalaki ng gastusin sa pag-maintain ng mga “prime properties” na ito. Gaya rin ng sinasabi rin ninyo, ang mga kapatid na ito ay halos wala nang makain, hirap lang sa buhay, minsan ay naglalakad na lamang upang ang ipapamasahe patungo sa kapilya ay ipanghahandog na lamang. Ngayon G. Antonio Ebanghelista, sinasabi mo na mali na ang mga properties na ito ay ibenta ng Iglesia? At lumalabas na para sa iyo at sa mga kasama mo ang tama ay kahit gumastos tayo ng malaking halaga ng pera na mula sa abuloy ng mga kapatid basta mapanatili lamang ang mga ito? Lumalabas na talaga ang tunay na kulay ni Antonio Ebanghelista na HINDI ang kapakanan ng Iglesia ang ipinaglalaban niya kundi ang kapanakanan ng mga taong nasa likod niya.”


11 June 2015

Is Evolution scientific? And will a person who believes in evolution be saved?ABOUT EVOLUTION:

“Will a person who believes in
evolution be saved?”

Tahasang Paglaban sa Bilin ng Pamamahala ang pagrecord at pagpost ng Lektura ng PamamahalaDAPAT BANG IKATUWA ANG TAHASANG PAGSUWAY SA TAGUBILIN NG PAMAMAHALA?

Ang ginawa nina Antonio Ebanghelista at mga kasama na pag-record at pag-post ng lektura ng Pamamahala sa isinagawang Pangkalahatang Pulong noong June 9, 2015 ay tahasang pagsuway sa tagubilin ng Pamamahala kaya tahasang paglaban sa Pamamahala - na nagpapabulaan sa ipinagpapanggap nila na sila daw ay nagmamalasakit at hindi lumalaban sa Pamamahala
 

10 June 2015

Fort Victoria Anomaly? Answering the Fort Victoria IssueFORT VICTORIA ANOMALY?

Maniniwala at kakampi ba kayo sa mga taong hindi ninyo kilala at ni ayaw magpakilala AT lalaban sa Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, na sa simula’t simula pa’y ibinigay na ang buhay at malaki na ang nagawa para sa ating kapakanan at ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan?


09 June 2015

NANININDIGAN BA TAYO SA PANIG NG PAMAMAHALA?NANININDIGAN BA TAYO SA PANIG NG PAMAMAHALA?


“Higit ba ninyong paniniwalaan ang hindi ninyo kilala at ni ayaw magpakilala sa pagsasabing may katiwalian daw sa Iglesia KAYSA sa minamahal nating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Edurado V. Manalo na nagsasabing “walang katiwalian sa Iglesia”?”


08 June 2015

Is "property being sold" a proof of corruption and anomaly?SOME PROPERTIES OF THE
CHURCH WERE SOLD!
SO WHAT?

Does it prove hat there is corruption if the 
Church sold some of her properties?

07 June 2015

Still No Concrete Evidences: No Bank Accounts, No Dummy Accounts, No Online Accounts, No Money Trails, No Paper TrailsSTILL NO BANK ACCOUNTS, DUMMY ACCOUNTS, MANSION, CONDO, ONLINE ACCOUNTS, MONEY TRAILS AT PAPER TRAILS

Higit ba tayong maniniwala sa mga taong hindi mailantad ang kanilang identity, hindi natin kilala, na nagsasabing may corruption daw ngayon sa iglesia kaysa sa ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan na nagsabing walang katiwalian ngayon sa iglesia?

05 June 2015

"The Unexplained Wealth" ng mga miembro ng Sanggunian?THE UNEXPLAINED WEALTH?

Bakit pagkalipas ng isang panahon ay wala pa rin silang nailabas na konkretong ebidensiya?


Are there specific amount or particular percentage of earnings to give?
“Are there any specific amount or particular percentage of your earnings to give to the Church?”


02 June 2015

Valido ba ang kanilang ebidensiya? "May Corruption nga ba Ngayon sa Iglesia? PART 3MAY “CORRUPTION” NGA BA
NGAYON SA IGLESIA?
Part 3


 “Dapat ay authetic ang ebidencia at credible ang sources, kung hindi, ang sinasabing ebidencia ay hindi valido, hindi mapanghahawakan, at walang kabuluhan”


01 June 2015

The Truth about Scenic, South DakotaTHE TRUTH ABOUT 
THE IGLESIA NI CRISTO’S
SCENIC, SOUTH DAKOTA

From Tokyo to South Dakota:
When Will They Stop Telling Lies 

  

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)