30 August 2014

Isang Bukas Na Liham Para Sa Mga Kababayang Katoliko


Ang Pagbubunyag sa Iglesia Katolika
Ikalawang Bahagi

ISANG 
BUKAS NA LIHAM 
PARA SA MGA 
KABABAYANG 
KATOLIKO


PANAHON NA UPANG SURIIN NATIN 
ANG KINAMULATAN AT KINAGISNANG 
RELIHIYON

27 August 2014

Malinis ang Aming Layunin sa Pagbubunyag ng Kamalian ng Iglesia Katolika


Ang Pagbubunyag sa Iglesia Katolika
Unang Bahagi

MALINIS ANG AMING LAYUNIN
SA PAGBUBUNYAG SA
IGLESIA KATOLIKA

IBINUBUNYAG NAMIN ANG KAMALIAN NG IBA UPANG ANG TAO’Y MAKARATING SA KATOTOHANAN NA ITINUTURO NG BANAL NA KASULATAN

26 August 2014

We Reached One Million Viewers


THE IGLESIA NI CRISTO
theiglesianicristo.blogspot.com
REACHED ONE MILLION VIEWERS


As of 26 August 2014,
only more than a year of its existence,
THE IGLESIA NI CRISTO BLOG
has reached
ONE MILLION VIEWERS.

 
We thank you all
We thank the Church Administration
WE THANK THE LORD GOD

TO GOD BE ALL THE GLORIES


16 August 2014

Who is taking the side of the oppressors? Answering "Malaya"


WHO IS TAKING THE SIDE OF THE OPPRESSORS? The website Rappler,com published an article written by a “girl” claiming to be a member of the Church and a daughter of a minister “questioning the Iglesia Ni Cristo.”

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)