29 June 2016

AE Remember This: Having a new version of your article changes nothing, the fact remain that AE is lying

 
AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 18

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE Remember This: Did Ka Rolan Esguerra Bought a brand new High-end Ford Car as claim by AE?

 AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 17

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

27 June 2016

AE Remember This: The Humble House of Worship IssueAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 16

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

18 June 2016

SAGOT SA TANONG NA : “Maliligtas ba kahit tiwalag o nasa labas ng Iglesia ni Cristo?”Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo
010
 
TANONG:

“Maaari bang ang tao ay makapaglingkod sa Diyos, makagawa ng kabanalan, at magtamo ng kaligtasan kahit siya’y tiwalag sa Iglesia Ni Cristo?”SAGOT:
                        

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)