23 August 2016

When it comes to Schutzengel Issue, AE followers have gone from SilentNoMore to SilentPaMoreIT’S NOW 30 DAYS OF BEING SILENT!
When it comes to Schutzengel issue,
AE followers have gone—
From "Silent No More"
TO SILENT PA MORE


Ang Ka EVM ang lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan batay sa Institusyong itinatag ni Ka FYM ukol sa paghahalal at pagsasanay ng hahaling Tagapamahalang PangkalahatanANG ISA PANG MAHALAGANG ITINATAG NI KAPATID NA FELIX Y. MANALO NA INSTITUSYON SA IGLESIA NI CRISTO AY ANG PATAKARAN AT KALAKARAN SA PAGHAHANDA NG SUSUNOD NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN


19 August 2016

Kinumpirma ng mga Fallen Angels na kami ang nagsasabi ng totoo kaya sila ang nagsisinungalingKINUMPIRMA NI BLESS GRACE HERNANDEZ AKA “BENITO AFFLECK” NA KAMI ANG NAGSASABI NG TOTOO KAYA SIYA ANG NAGSISINUNGALING AT NANDARAYA


17 August 2016

It cannot be denied the connection of Tenny, Angel & Marc w/ Schutzengel TelecomTHEY CANNOT DENY THE FACT BECAUSE THE EVIDENCES ARE CLEAR THAT TENNY VILLANUEVA, ANGEL, MARC AND LOTTIE ARE THOSE BEHIND THE SCHUTZENGEL TELECOM FIASCO
 

 

Hindi mapasusubalian ang kaugnay ni Tenny, Angel & Marc sa Schutzengel TelecomHINDING-HINDI NILA MAPASUSUBALIAN ANG KATOTOHANAN SAPAGKAT MALINAW ANG MGA KATIBAYAN NA SINA TENNY VILLANUEVA, ANGEL, MARC AT LOTTIE ANG NASA LIKOD NG SCHUTZENGEL TELECOM FIASCO

Hagia's "KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK" KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK

 
Source: Bro. Hagia x Cristiana’s FB
KRITIKA SA DIUMANO’Y PRIVATE COMPANY RESEARCH NI BENITO AFFLECK NA MAY PAMAGAT NA: Schutzengel Telecom, Inc. A CORPORATION owned by INC Hierarchy (Posted August 11, 2016)

Fallen Angels response to our challenge is all but "palusot" to get away from our challenge!“FALLEN ANGELS” RESPONSE TO OUR CHALLENGE:
SINCERE OR JUST BLUFFING (ONLY MAKING THEIR WAY OUT OF THE SITUATION)

MASABI LANG NA MAY SAGOT SILA SA HAMON PERO ANG TOTOO AY “NAGPAPALUSOT LANG TALAGA”


14 August 2016

Inilaglag ni Benito Affleck ang sarili sa kaniyang baluktot na pangangatuwiranINILAGLAG NI BENITO AFFLECK ANG SARILI SA KANIYANG BALUKTOT NA PANGANGATUWIRAN


Another Idiocy of the Fallen Angels, this time from "Benito Affleck"BENITO AFFLECK NOT ONLY FAILED TO CONNECT SCHUTZENGEL TELECOM WITH THE CHURCH ADMINISTRATION, BUT SHE CONFIRMS THAT TENNY, ANGEL, MARC AND LOTTIE ARE THE PEOPLE BEHIND SCHUTZENGEL TELECOM
 

12 August 2016

A Simple Challenge for Fallen Angels and Cohorts about the Schutzengel Telecom IssueSCHUTZENGEL TELECOM OWNED BY THE INC HIERARCHY AS CLAIMED BY THE FALLEN ANGELS AND COHORTS?

A SIMPLE CHALLENGE TO THOSE OPPOSING THE CHURCH ADMINISTRATION

11 August 2016

What the Fallen Angels say is not what we see in the reality! THE CHURCH IS IN THE STATE OF BANKRUPTCY?
WHAT THE FALLEN ANGELS SAY IS NOT WHAT WE SEE IN THE REALITY!


09 August 2016

Another of Sher Lock's Idiocy: Having a radio callsign is a dead giveaway of being obsessed with telecom business?ANOTHER OF SHER LOCK’S IDIOCY


SHER LOCK CLAIMS THAT HAVING A RADIO CALLSIGN IS A DEAD GIVEAWAY OF BEING OBSESSED WITH OWING A TELECOM BUSINESS?
BUT, ONLY A MORON WILL BELIEVE IN THIS IDIOCY


02 August 2016

Angel and Marc used KA ERDY's name for personal gainKnow the whole truth:
THEY USED KA ERDY’S NAME FOR THEIR PERSONAL GAIN

Angel and Marc took advange of KA ERDY’s situation in 2009 in establishing the SCHUTZENGEL TELECOM, but their father has no knowledge and has nothing to do with it
Ginamit lang nina Angel at Marc ang pangalan ni KA ERDY para sa pansariling pakinabangKnow the whole truth:
GINAMIT LANG NILA ANG PANGALAN NI KA ERDY PARA SA SARILING KAPAKINABANGAN
  
Sinamantala nina Angel at Marc ang kalagayan ni KA ERDY’s noong taong 2009 para maitatag ang SCHUTZENGEL TELECOM, subalit walang alam at walang kinalaman ang kanilang ama ukol dito01 August 2016

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)