23 May 2016

EVM Conducts Historic Worship Service-Ordination to Mark Jerusalem Locale’s 20th YearEVM CONDUCTS HISTORIC WORSHIP SERVICE-ORDINATION TO MARK JERUSALEM LOCALE’S 20TH YEAR

 A personal account of Bro. Arnel A. Tumanan


22 May 2016

17 May 2016

"Can you see the tug-of-war that is takig place?" - Brother Erano G. Manalo


 “CAN YOU SEE THE TUG-OF-WAR THAT IS TAKING PLACE?” —BROTHER ERAÑO G. MANALO

By Brother Joel V. San Pedro

16 May 2016

AE Remember This: Tanong ng simpleng kapatid di masagot nila AE, kundi binastos at kinutya pa
AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 14

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Hindi lang pala kay Pristine Truth nalagay si “Antonio Ebangelista” sa matinding kahihiyan, kundi sa mga simpleng kapatid lamang. Naalala mo ba ito “AE” ang conversation mo sa isang simpleng kapatid na hindi mo masagot-sagot ang kaniyang simpleng katanungan, at binastos pa at kinutya ng mga grupo ninyo. Dito ay nahayag ang tunay na “kulay” ng grupo ni “Antonio Ebangelista.” Tunghayan kung papaano napahiya si “AE” sa isang simpleng kapatid lamang:  

15 May 2016

AE Remember This: The Roxas Boulevard Property - Score Three for PT and Zero for AEAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 13

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Patuloy lang na naglalathala si “Antonio Ebangelista” ng mga artikulo na ipinakikita lang ang mga propertie ng Iglesa na naibenta na. Subalit, ang mga ito ay hindi nagpatunay na may anomalya sa Iglesia, kyndi NAGPAPATUNAY PA NGA NA TOTOO ANG ATING MGA SINASABI UKOL SA ISYUNG ITO. Lumalabas na si Antoino Ebangelista pa mismo ang nagbibigay ng patotoo na tayo ang tama at siya ang mali. Kaya sa ikatlong artikulo na pagtalakay niya sa mga properties ng Iglesia na naibenta na ay masasabi natin na “Score Three for Us and Zero for AE.” Ang ikinatuwiran ni “AE” na ang “Roxas Boulevard property raw ay isang “Future site” para sa pagtatayo ng gusaling sambahan o kapilya ay nagpapakita lang ng KAWALAN NIYA NG PAGPAPAHALAGA SA BAGAY NA ESPIRITUWAL AT KABANALAN. Kung bakit, tunghayan ang pagtralakay ni Pristrine Truth ukol sa paksang ito:

14 May 2016

On the Decision of the Japanese Sponsored Court of Appeals on the libel case against Rosita Trillanes


In Defense of Brother Felix Y. Manalo:

ON THE DECISION OF THE JAPANESE SPONSORED COURT OF APPEALS REGARDING THE LIBEL CASE AGAINST ROSITA TRILLANES


AE Remember This: The Ugong Property Issue - Score Two for PT and Zero for AEAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 12

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Sa halip na sagutin ni “Antinio Ebangelista” ang pitong (7) argumento na ibinigay ni Pristine na nagpapatunay na hindi anomalya ang pagbebenta ng ilang ari-arian ay inilathala niya paisa-isa ang mga ari-ariang naibenta. Subalit, sa bawat paggawa niya nito ay nagbibigay siya ng patotoo na TAMA ang pitong argumento na ibinigay ni Pristine Truth. Una na ay ang ukol sa INC property sa Tagaytay na ang artikulo ni AE ukol dito ay nagbigay kumpirmasyon na TAMA si Pristine Truth. Ganon din ang nangyari sa artikulo ni AE ukol sa INC property sa Ugong, Pasig. Kaya, tama lang ang konklusyon ni Pristine Truth na “Score Two for Pristine Truth and Zero for Antonio Ebangelista.” Tunghayan natin kung papaano muling napahiya si AE sa isyung ito:

___________________________SCORE TWO FOR US 
AND ZERO FOR AE
Answering the Ugong Property Issue


First posted last 22 June 2015

13 May 2016

Brother Joel V. San Pedro’s Response to “Sonia’s” two main issues in her “cry for sympathyBrother Joel V. San Pedro’s Response to “Sonia’s” two main issues in her “cry for sympathy”

  
In response to the issues raised by “Sonia Santiago” (pseudonym) who has dared to dishonorably use the name of Mrs. Jovita Nova to gain sympathy from other people”

A message from Brother Arnel A. Tumanan to address the issue raised by "Sonia Santiago" (pseudonym)

A Message from
Brother Arnel Tumanan

 
“to address the issue raised by “Sonia Santiago” who has dared to dishonorably use the name of Mrs. Jovita Nova to gain sympathy from other people”

12 May 2016

AE Remember This: The Tagaytay Property Issue

AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
PART 11

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Ang artikulo ni “Antonio Ebangelista” na may pamagat na “BRO. JUN SANTOS: ‘OH WE BOUGHT THIS, WE BOUGHT THAT’ -- THIS IS WHAT HE IS NOT SAYING: ‘WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT’” na inilathala niya sa kaniyang blog noong June 8, 2015 ay SINAGOT ni Pristine Truth sa mismong araw ding iyon (June 8, 2015) na may pamagat namang “SOME PROPERTIES OF THE CHURCH WERE SOLD! SO WHAT?” Dito ay nagbigay si Pristine Truth ng pitong (7) argumento na hinamon niya si “AE” na sagutin. SUBALIT, sa halip na sagutin, noong June 12, 2015, ay naglathala si “AE” ng artikulo na ang tinatalakay lamang ay ang ukol sa INC property sa Tagaytay. Taliwas sa inaasahan ni “AE”m ang kaniyang artikulong ito ay hindi nagpapabulaan sa ipinuntos ni Pristine Truth, kundi LALO PANG NAGPAPATUNAY NA ANG IPINUNTOS NI PRISTINE TRUTH ay pawang katotohanan. Tunghayan natin ang artikulo ni Pristine Truth na inilathala noon ding araw na iyon (June 12, 2015).
  
___________________________


THANK YOU AE FOR CONFIRMING WHAT WE SAY IS TRUE


First posted last 12 June 2015

10 May 2016

“Did Brother Felix Y. Manalo Rape Rosita Trillanes?” The Full Story Behind the Allegation


IN DEFENSE OF BROTHER 
FELIX Y. MANALO:

“Did Brother Felix Y. Manalo Rape Rosita Trillanes?”THE FULL STORY BEHIND
THE ALLEGATION

07 May 2016

Ang Isa pang Ibinabala ni Kapatid na Erano G. Manalo - Babangon ang "palalo" na igigiit ang sarili na maging lider o mamahala sa IglesiaANG ISA PANG IBINABALA NI KAPATID NA ERAÑO G. MANALO
MAYROONG PALALONG AYAW KUMILALA AT LUMABAN PA SA PAMAMAHALA SAPAGKAT NAIS NIYANG IPAGGITGITAN ANG KANIYANG SARILI BILANG LIDER O NAIS NIYANG MAMAHALA RIN AYON SA ISANG LEKTURA NI KAPATID NA
ERAÑO G. MANALO

05 May 2016

AE Remember This: Is "property being sold" a proof of corruption and anomaly?

 AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
 
Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.


AE, REMEMBER THIS
“AE” naala-ala mo ba ang artikulo mong ito na inilathala mo sa iyong blog noong Hunyo 8, 2015 na may pamagat na “BRO. JUN SANTOS: ‘OH WE BOUGHT THIS, WE BOUGHT THAT’ -- THIS IS WHAT HE IS NOT SAYING: ‘WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT’” kung saan ay pinalalabas ninyo na ang pagbebenta ng properties ng Iglesia ay katunayang may nagaganap diumano na kurapsyon at anomalya sa Iglesia. Natatandaan mo na sa mismong araw na iyon (Hunyo 8, 2015) ay SINAGOT ka ni Pristine Truth sa THE IGLESIA NI CRISTO blog. Sa SAGOT sa iyo ay inilahad ang pitong (7) puntos na nagpapabulaan sa iyong “argumento” o “alegasyon.” SUBALIT HINDI MO ITO KAILANMAN TINUGON SAPAGKAT SA MULI AY NALAGAY KA NA NAMAN SA MALAKING KAHIHIYAN. Tunghayan natin ang SAGOT ni Pristine Truth kay “Antonio Ebangelista” na nagpakita na naman na ang “taong” ito ay ISANG MALAKING SINUNGALING.
___________________________


  SOME PROPERTIES OF THE
CHURCH WERE SOLD!
SO WHAT?
First posted last 08 June 2015
"Does it prove hat there is corruption if the 
Church sold some of her properties?"

03 May 2016

AE Remember This: "The Fort Victoria Anomaly? Whose Anomaly"AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
part 09

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Naglathala noon si “Antonio Ebangelista” sa kaniyang blog na may pamagat na “The Fort Victoria Anomaly”. Noon ay paniwalang-paniwala ang mga “tagasunod” ni “AE” na ito raw ang “pinakamalakas” nilang katibayan na may “anomalya” ngayon sa Iglesia. Subalit, nang ito ay sagutin ni Pristine Truth noong June 10, 2015, ay “binitawan” na nila ito at bahagyang-bahagya na lamang na kanilang mabanggit ngayon sapagkat nang tingnan nating mabuti ang “ebidensiya” (ang “license to sell”) na si Antonio Ebangelista rin ang naglabas sa kaniyang nasabing artikulo, ito rin mismo ang nagpatunay na walang kinalaman ang Ka Eduardo at ang Sanggunian ukol sa pagtatayo nito at sa “balak” na pagbebenta ng “high end” na condo na ito, kundi ang mga taong nasa likod mismo ng “Antonio Ebangelista.” 

_________________FORT VICTORIA ANOMALY?


First posted last 10 June 2015

A Message to the Crooked Politicians Who have been Financing the RTC A MESSAGE TO THE CROOKED POLITICIANS WHO HAVE BEEN FINANCING THE "RESTORE TENNY CHURCH"


by Bro. Joel V. San Pedro

01 May 2016

THE IGLESIA NI CRISTO now has 6 million viewsAnother Achievement
for the glory of God

"THE IGLESIA NI CRISTO"
NOW HAS
6 million views
 
To God be all the praises

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)