27 November 2017

MALI ANG PAGGAMIT NG MGA TIWALAG SA ISAIAS 1:8-9 unang bahagiMaling Paggamit sa Talata ng Biblia ang ginagawa ng mga tiwalag para lamang palabasin na may hula ng Biblia na tumutukoy sa kanila at taliwas pa sa itinuro ng Sugo ng Diyos sa mga huling arawLearn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)