08 July 2019

Bakit si Cristo ay tinawag na "Alpha at Omega"?


“ALPHA AT OMEGA”Roberto Lipang ASK KO LANG PO SABI NG MGA PARESEYO KAY HESUS NA IPINAPANTAY NIYA ANG KANYANG SARILI SA DIYOS KALAPASTANGANAN ANG GINAGAWA NIYA SA AKLAT NG PAHAYAG SABI NI HESUS KAY JUAN "AKO ANG ALPHA AT ANG OMEGA" NA GANOON DIN ANG AMANG DIYOS KALAPASTANGANAN BA ANG SINABI NI HESUS KAY JUAN”

SAGOT:

Hindi ito paglapastangan sa Diyos sapagkat nang sabihin ni Cristo na Siya ang “alpha at omega” (una at huli) ay hindi ito nangangahulugang nakikipantay Siya sa Diyos sapagkat IBA ANG PAGKA-UNA AT HULI NI CRISTO SA PAGKA-UNA AT HULI NG DIYOS.

29 June 2019

About "Bo. Calzada": A Glimpse of INC History


A GLIMPSE OF INC HISTORY:
ABOUT “BO. CALZADA”
By Eric M. Lopez

Brother Felix Y. Manalo was born on May 10, 1886 in Sitio Calzada, Village of Tipas, Town of Taguig, Province of Manila. Why other writings mention “Barrio Calzada, Taguig”?

During his birth, Calzada was only a hamlet (“sitio” in Tagalog) of Barrio Tipas. By the way, the words “nayon” and “barrio” both have the same meaning, “village.” But the word “nayon” was commonly used during the Spanish period, while the word “barrio” was commonly used during the American period. Today, we commonly use the word “Barangay.”

However, in 1974, Barrio Tipas was divided into four barrios: (1) Calzada; (2) Ibayo Tipas; (3) Ligid; and (4) Palingon.[1] Thus, since then, Calzada is an independent barrio or barangay, and commonly fefer to in 1970s and 1980s as “Bo. Calzada” (Barrio Calzada). Today, we commonly use “Barangay Calzada.” This is the reason why current writings about Brother Felix Y. Manalo referred to his birthplace as “Bo. Calzada, Taguig” or “Barangay Calzada, Taguig” instead of “Sitio Calzada, Barrio Tipas, Taguig” (or “Calzada, Tipas, Taguig”).

On July 27, 2007, coinciding with the 93rd Anniversary of the Iglesia Ni Cristo, the National Historical Institute unveiled a marker on the birth place of Brother Felix Y. Manalo, declaring the site as a National Historical Landmark. The marker is located at Barangay Calzada, Tipas, Taguig City, where the ancestral home of Manalo once stood. The marker sits on a 744 square meter plaza.[2]

A Glimpse of INC History #001
[1] “On 1974 through Municipal Revolution sponsored by them Councilor Hon. Pascual Sarmiento barrio Tipas was divided into four [4] Barangays, the Barangay Ibayo, Ligid, Palingon and Calzada.” (http://bscpethesis.net/barangay-ibayo/about.php)
[2] http://www.taguig.gov.ph/tourism/taguig-landmarks/

25 May 2018

16 May 2018

Ang Kapatid na Felix Y. Manalo at ang Lalawigan ng MaynilaAng Dako ng Kapangakan ni Kapatid na Felix Y. Manalo
part 1
ANONG LALAWIGAN ANG NAKASASAKOP NOON SA BAYAN NG TAGUIG NANG IPANGANAK ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO NOONG 1886?

 Mapa ng Timog Katagalugan noong Ika-19 na Siglo:

Kitang-kita sa mapang ito na noong Ika-19 na siglo ang Taguig ay sakop ng Lalawigan ng Maynila at hindi ng Distrito ng Morong

27 November 2017

MALI ANG PAGGAMIT NG MGA TIWALAG SA ISAIAS 1:8-9 unang bahagiMaling Paggamit sa Talata ng Biblia ang ginagawa ng mga tiwalag para lamang palabasin na may hula ng Biblia na tumutukoy sa kanila at taliwas pa sa itinuro ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw19 July 2017

17 May 2017

03 May 2017

01 May 2017

On John 1:1c “the Word was God” – What it truly means?Is Jesus Christ called God
in John 1:1?
An in-depth discussion of the third clause of John 1:1
“The Word was God”


26 April 2017

It is “Trinitarianism” which is really just an assumptionSouth Dakota Religious Debate Review


WHO IS JUST ASSUMING?
__________________

How can we be just assuming when it is clearly in the text of John 17:3 that the Father is the one and only true God, WHILE we cannot read "Trinity" in the Bible, and nowhere in the Bible that says "the one true God has three persons." THEREFORE, THE TRINITARIANS ARE THOSE ASSUMING THAT THE BIBLE TEACHES THAT THERE IS THREE PERSONS IN ONE GOD (THE TRINITY).
__________________19 April 2017

Christ is the head of the true Church, but Peter is the head of the Catholic ChurchWhy the Roman Catholic Church is not the Church founded by Christ?
CHRIST IS THE HEAD OF THE TRUE CHURCH, BUT PETER IS THE HEAD OF THE CATHOLIC CHURCH16 April 2017

TITHING IS NOT PRACTICED IN THE IGLESIA NI CRISTODO YOU PRACTICE TITHING OR THE GIVING OF THE
TEN PERCENT OF YOUR INCOME?

“Are members of the Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) compelled to give ten percent of their earnings or wealth to the Church? Do you practice tithing? Some say that your members are forced to tithe or give ten percent of their income?”


 Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)