28 January 2017

23 January 2017

Maaangkin ba ng mga tiwalag o hiwalay na sila'y "tunay na Iglesia Ni Cristo"?

SINO ANG TUNAY NA 
“IGLESIA NI CRISTO”?
 Maaangkin ba ng mga tiwalag o hiwalay na sila'y "tunay na Iglesia Ni Cristo"?


16 January 2017

Ang Itinuturo ni Jesus na Pakinggan ay ang "Kapiling" Natin na Itinalagang MagturoANG ITINUTURO NG PANGINOONG JESUS NA DAPAT NATING PAKINGGAN AY ANG “KAPILING” NATIN NA ITINALAGANG MAGTURO NG SALITA NG DIYOS


12 January 2017

02 January 2017

May Dapat Munang Malaman ang Lahat Ukol sa Iglesia Ni CristoANG DAPAT MUNANG MALAMAN NG LAHAT UKOL SA IGLESIA NI CRISTO BAGO PAUNLAKAN ANG MGA PAANYAYA SA PAMAMAHAYAG AT PAGSAMBA
Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)