28 September 2013

Why Iglesia Ni Cristo Believes That Jesus Is Man in nature And Not God


WHY WE BELIEVE THAT THE LORD JESUS CHRIST IS MAN IN NATURE AND HE IS NOT GOD


QUESTION:

“Good evening, I am a born again christian. Why the Iglesia Ni Cristo believe that the Lord Jesus is a man and not God. Is this teaching written in the Bible?”

27 September 2013

Ephesians 5:23 TEV Religion, Church and Salvaation"Church or religion cannot save us?"

ANSWER:

The true Church is not the Savior or will not be the one who will save us, the Lord Jesus is the Savior. However, who will the Savior (the Lord Jesus Christ) will save?

Ephesians 5:23 TEV
“For a husband has authority over his wife just as Christ has authority over the church; and CHRIST IS HIMSELF THE SAVIOR OF THE CHURCH, HIS BODY.”

08 September 2013

On Apostasy Discussion on Matthew 24:10-11ANSWERING CATHOLIC DEFENDERS ON THEIR QUESTIONS ON “APOSTASY” 
part 1


Let us answer one by one a post by a certain Darwin Canas.

(1) DARWIN CANAS SAID THAT MATTHEW 24:10-11 CANNOT BE A PROOF THAT THE CHURCH WAS APOSTATIZED:

"Darwin Canas Matthew 24:10-11 NIV
“10At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, 11and many false prophets will appear and deceive many people.
“This verse cannot be a proof that the Church was apostatized for it says "many will turn away" if you go back to your logic class, the term "many" refers to a particular, not universal which means the verse refers only a number of people will turn away from faith, not all…”

06 September 2013

Who's making the Lord Jesus Christ a Liar?


What? No Apostasy? Who says so?
Part 1

WHO’S MAKING THE LORD JESUS A LIAR? Catholic Defenders said that there was no apostasy or “falling away” that took place in the first century Church. However, the Lord Jesus Christ explicitly said that:

Matthew 24:9-11 RSV
"Then THEY WILL DELIVER YOU UP TO TRIBULATION, and PUT YOU TO DEATH; and YOU WILL BE HATED BY ALL NATIONS for my name's sake. AND THEN MANY WILL FALL AWAY, and betray one another, and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray.”

04 September 2013

Pagbati sa Ika-4 na taon ng Pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia Ni CristoPAGBATI SA IKA-4 NA TAON NG PAMAMAHALA NI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO
Sa ika-7 ng Setyembre ay ika-apat na taon na ng Pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat bagamat pinapagpahinga na Niya si kapatid na EraƱo G. Manalo, subalit naglagay Siya ng kahalili na tulad ng mga naunang namahala sa Iglesia ay lubos din ang pagmamalasakit at pagpupunyagi para sa kapakanan ng Iglesia.

Kitang-kita natin na hindi alintana ni kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagod at panganib madalaw lamang ang mga kapatid sa buongPilipinas at sa iba’t ibang panig ng mundo upang personal na makita ang kanilang kalagayan at mahatdan ng mga payo na makapagpapatibay at makapaggpapalakas ng kanailang pananampalataya.

Tunay na walang tigil ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo sa paggawa araw at gabi, na halos wala ng pahinga para masinop ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)