16 May 2018

Ang Kapatid na Felix Y. Manalo at ang Lalawigan ng MaynilaAng Dako ng Kapangakan ni Kapatid na Felix Y. Manalo
part 1
ANONG LALAWIGAN ANG NAKASASAKOP NOON SA BAYAN NG TAGUIG NANG IPANGANAK ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO NOONG 1886?

 Mapa ng Timog Katagalugan noong Ika-19 na Siglo:

Kitang-kita sa mapang ito na noong Ika-19 na siglo ang Taguig ay sakop ng Lalawigan ng Maynila at hindi ng Distrito ng Morong


ANG Kapatid na Felix Y. Manalo ay ipinanganak noong Mayo 10, 1886 sa Sitio Calzada, sa Nayon ng Tipas, sa Bayan ng Taguig. Noong 1886 ay anong lalawigan ang nakasasakop sa Bayan ng Taguig? Rizal, Morong o Maynila?

Bago dumating ang mga Kastila, ang Bayan ng Taguig ay bahagi ng kaharian ng Tondo. Ang bayang ito ay isa sa mga naunang nakumberte sa Katolisismo nang magtagumpay ang mga Kastila sa pananakop sa buong Luzon noon 1570s. Sa mga Ulat ng Encomiendas noong mga taong 1582-1583, isinasaad na ang “Tagui” (Taguig) ay nasa ilalim ng isang encomiendero na may 660 populasyon at sakop ng makasaysayang Lalawigan ng Tondo. Noong 1587 nang itatag ang Taguig bilang bukod na “pueblo” (bayan).

Noong 1860, sa pamamagitan ng bisa ng Circular blg. 83 na may petsang Setyembre 2, 1859, ang Lalawigan ng Tondo ay naging Lalawigan ng Maynila. ANG BAYAN NG TAGUIG AY KASAMA SA MGA NAGING SAKOP NG LALAWIGAN NG MAYNILA. Naging sakop ng Lalawigan ng Maynila ang Bayan ng Taguig mula 1860 hanggang 1901.

Noong 1853 ay itinatag ng Pamahalaang Kastila ang isang distrito na tinawag nilang Distritos Politico-Militar de los Montes de San Mateo. Sapagkat ang bayan ng Morong ang kabisera ng distrito, noong 1857 ang pangalan ng distrito ay ginawang “Distrito Politico-Militar de Morong.” Binubuo ito ng mga bayan ng Antipolo, Bosoboso, Cainta, Taytay, Morong, Baras, Tanay, Pililla, Angono, Binangonan at Jalajala. PANSININ NA HINDI NAGING SAKOP NG DISTRITO NG MORONG ANG BAYAN NG TAGUIG.

Ang Lalawigan ng Rizal ay natatag noon lamang 1901, sa panahon ng mga Amerikano. Ang Lunsod ng Maynila sa panahon ng mga Kastila ay ang Intramuros lamang.  Nang dumating ang mga Amerikano ay pinalawak nila ang Lunsod ng Maynila na idinagdag ang 15 pueblo na mula sa Lalawigan ng Maynila. Ang mga nalabing bayan sa Lalawigan ng Maynila at ang mga bayan ng Distrito ng Morong ay pinagsama noong 1901 upang bumuo sa Lalawigan ng Rizal. KAYA, ANG LALAWIGAN NG RIZAL AY HINDI DATING MORONG.

Ang Lalawigan ng Rizal ay isang bagong tatag na lalawigan noong 1901 na natatag bunga ng pagsasama ng mga nalabi sa Lalawigan ng Maynila at ng mga bayan ng Distrito ng Morong. Nang matatag ang Lalawigan ng Rizal noong 1901, ang Distrito ng Morong at ang Lalawigan ng Maynila ay kapwa na-dissolved. Ang bayan ng Taguig ay kabilang sa mga naging sakop noon ng Rizal. Kaya, sakop ng Rizal ang Taguig mula lamang 1901 hanggang 1975 nang itatag ang National Capital Region (Metro Manila) na ang Taguig ay kabilang sa mga bumubuo rito.

SAMAKATUWID, NANG IPANGANAK SI KAPATID NA FELIX Y. MANALO NOONG 1886, ANG MAKASAYSAYANG “LALAWIGAN NG MAYNILA” ANG NAKASASAKOP NOON SA BAYAN NG TAGUIG.

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)