11 May 2018

Ang Iglesia Ni Cristo at ang Mother's Day/Father's DayUKOL SA PAGDIRIWANG NG MOTHER’S DAY/FATHER’S DAY
ANG MOTHER’S DAY (ipinagdiriwang sa ikalawang Linggo ng Buwan ng Mayo) at ang FATHER’S DAY (ipinagdiriwang sa ikatlong Linggo ng Buwan ng Hunyo) ay kapuwa SECULAR HOLIDAYS:

“In the Philippines, Mother's Day is officially celebrated every second sunday of May, but it is not a public holiday. Although not a traditional Filipino holiday, the occasion owes its popularity to American influence, and is thus more commonly celebrated every second Sunday of May like in the United States.
“According to a 2008 article by the Philippine News Agency, in 1921 the Ilocos Norte Federation of Women's Clubs asked to declare the first Monday of December as Mother's Day ‘to honor these fabulous women who brought forth God’s children into this world.’ In response, Governor-General Charles Yeater issued Circular No. 33 declaring the celebration. In 1937 President Manuel L. Quezon issued Presidential Proclamation No. 213, changing the name of the occasion from "Mother's Day" to "Parent's Day" to address the complaints that there wasn't a "Father's Day". In 1980 President Ferdinand Marcos issued Presidential Proclamation No. 2037 proclaiming the date as both Mother's Day and Father's Day. In 1988 President Corazon Aquino issued Presidential Proclamation No. 266, changing Mother's Day to the second Sunday of May, and Father's Day to the third Sunday of June, discontinuing the traditional date.” [from Wikipedia]

Ang “Secular Holiday” ay mga pagdiriwang o holiday na walang kinalaman sa relihiyon o hindi nakaugnay sa relihiyon tulad ng “Independence Day” at “Labor Day”.

KAYA, hindi nangangailangan na magkaroon ng anumang aktibidad na may kinalaman dito ang Iglesia (ang mga lokal, distrito at mga kapisanang pansambayahan). SUBALIT, kung ang mga kaanib sa glesia ay nais na ipagdiwang ang mga okasyong ito para sa kanilang ina/ama tulad ng lunch/dinner o iba pang mga aktibidad ay maaari nilang gawin bilang aktibidad na pampamilya, ngunit hindi bilang aktibidad na pang-Iglesia. Hindi rin pinagbabawalan ang mga kapatid na bumati ng Happy Mother's Day/Happy Father's Day.

Tulad lamang ito ng "Independence Day" o ng "American Thanksgiving" na pawang mga “secular holiday” din gaya ng Mother's Day at Father's Day. Hindi tayo nagsasagawa ng anumang aktibidad na pang-Iglesia para sa mga “secular holidays” na ito. Subalit, walang masama kung bumati man tayo nang “Happy Independence Day”. Wala ring masama na sumama tayo sa pagdiriwang mga secular holidays na ito hanggat walang nalalabag na aral ng Biblia.

SUBALIT, dapat din nating mabatid na may isa pang “Mother’s Day” (na IBA sa secular na Mother’s Day) na ang talagang tawag ay “Mothering Sunday” na ipinagdiriwang lalo na sa Europa (dahil sa tinatawag din ng iba ito na “Mother’s Day” kaya naipagkakamali ng iba sa secular na Mother’s Day). Ang hoiday na ito na ipinagdiriwang sa iba’t ibang panig ng Europa ay hindi isang simpleng pagpaparangal lamang sa ina (hindi katulad ng secular na Mother’s Day). Ang holiday na ito ay nagmula sa aral na sumasalungat sa aral ng Biblia na itinataguyod ng tunay na Iglesia Ni Cristo. Ang talagang tawag dito ay “Mothering Sunday” na ipinagdiriwang ng mga katoliko o Protestante na magsasagawa ng isang araw upang bumisita sa kanilang "mother church". Ang holiday na ito ay nakaugnay din sa pagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante ng kanilang “Semana Santa” (“Lenten Season”), maitutulad sa ipinagdiriwang ng mga Katoliko sa Pilipinas na “bisita iglesia” tuwing Semana Santa. Sa “Mother’s Day” (Mothering Sunday) na ito pinagbabawalan tayo na sumama o makilahok.

SAMAKATUWID, ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay HINDI PINAGBABAWALAN na ipagdiwang ang SECULAR HOLIDAY na Mother’s Day (ipinagdiriwang sa ikalawang Linggo ng Mayo) kung nais nila hanggat walang nalalabag na aral ng Biblia, subalit hindi pinahihintulutan na lumahok sa “Mothering Sunday” (ipinagdiriwang sa Europa bilang bahagi ng kanilang Lenten Season, isang religious observance ng mga Katoliko at Protestante) na iba sa secular na “Mother’s Day”.

Tagalog translation of:
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2017/05/on-mothers-day-and-fathers-day.html


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)