20 December 2015

Nabigo ang kampo nina Angel sa pagpapatunay na sila ang may ari ng #36 Tandang Sora – tunay na desperdo na silaANSWERING “FALLEN ANGELS”
(“End-Time Antichrists”)
Point-by-point discussion answering those opposing
the Church Administration
part 62

ANO ANG NANGYARI SA
#36 TANDANG SORA NOONG
DISYEMBRE 15?
Ikalawang Bahagi

Tagalog version of
“WHAT HAPPENED IN
#36 TANDANG SORA LAST
DECEMBER 15?”

“Bigong-bigo sina Angel at Lottie na patunayan na sila ang tunay na may-ari ng #36 Tandang Sora, kaya sila’y tunay na desperado na talaga”
ANG dapat na mangyari noong Disyembre 15, 2015 ay isa simpleng “ocular inspection” lamang na iniutos ng korte upang alamin ang bilang at kung sinu-sino ang tumutuloy sa #36 Tandang Sora. Subalit, sina Angel at ang kaniyang mga kasama ay gumawa ng maikling kaguluhan nang araw na iyon sapagkat sila’y nahuling “hindi handa.” Ano ang lalong nag-udyok sa kanila na gumawa ng “kaguluhan” ng araw na iyon?


Ang Malaking Kabiguan nina Angel and Lottie

Nang araw na iyon, noong Disyembre 15, inilathala ni Rovic Canono, a.k.a. “Sher Lock” sa kaniyang FB account ang sumusunod:

WHAT WENT ON BEFORE: A few months back, INC filed a case asking the court to prevent people from entering Bro. EGM house at 36 Tandang Sora, claiming that the property is owned by INC. INC thereafter stationed security guards and 2 guardhouses plus portalets to block off the 2 gates of the house. Recently, it was proven with the discovery of evidences that the true and legal owners of the property are spouses Bro. Ed and Sis. Lottie Hemedez and that INC only forged the Deed of Sale transferring the property from the Hemedez to INC. INC falsified the sale documents and made it appear that Bro. Ed signed the document in 2015 when in fact he has been deceased years ago. Back to the case, the judge ordered a Status Quo which prevents both parties from committing unnecessary acts that maybe construed as aggressive moves against each other. However INC has been violating this order by encroaching the compound with movable fences and guarded by armed men. Tomorrow Wednesday December 16 there will be a hearing wherein Sis. Lottie is set to testify and present to court the falsified documents wherein the ownership will be established once and for all, which are the Hemedez and NOT INC.

Patuloy na inaangkin nina Angel at Lottue na ang #36 Tandang Sora ay pag-aari ng mag-asawang Lottie at Ed Hemesez at hindi raw ng INC. Para ito ay patunayan, kanilang patuloy na inaangkin na “it was proven with the discovery of evidences that the true and legal owners of the property are spouses Bro. Ed and Sis. Lottie Hemedez and that INC only forged the Deed of Sale transferring the property from the Hemedez to INC. INC falsified the sale documents and made it appear that Bro. Ed signed the document in 2015 when in fact he has been deceased years ago.” Mayroon daw “Deed of Sale” na may petsang 2015 na ginawa (falsified) lamang  daw ng INC, subalit matibay daw na nagpapatunay na sina Lottie at Ed Hemedez ang may-ari ng #36 Tandang Sora.

Hawak ng kampo nila Angel ang dokumentong ito, ipinagyabang nila na “Tomorrow Wednesday December 16 there will be a hearing wherein Sis. Lottie is set to testify and present to court the falsified documents wherein the ownership will be established once and for all, which are the Hemedez and NOT INC.” Ipiprisenta raw nina Lottie ang dokumentong ito sa korte at ito raw ang magpapatunay na sila nga ang may-ari ng pinag-uusapang lote.

Ang dokumentong ito ay pinost sa social media ng kampo nina Angel may ilang linggo na (maaaring mahigit ang isang buwan). Kaya, mula pa noon ay pinipilit na nilang patunayan na sila ang may-ari ng #36 Tandang Sora. Makikita ang dokumentong ito na naka-post sa timeline ng mga FB accounts ng marami sa mga “Fallen Angels, kung hindi man lahat. Pinipilit nilang kumbinsihin ang publiko sa pamamagitan ng dokumentong ito at sa pamamagitan ng social media na sila ang may-ari nang nasabing lote. Subalit, sinagot na ito ng THE IGLESIA NI CRISTO blog nsa pamamagitan ng kaniyang artikulo na “Answering Fallen Angels part 57” na pinabulaanan ang pag-aangkin na ito nina Angel at Lottie sa #36 Tandang Sora. Tingnan po ang artikulong: “Who owns #36 Tandang Sora? An in-depth analysis of the Issue: Answering Fallen Angels part 57”
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/12/who-owns-36-tandang-sora-in-depth.html

Hindi sinagot o inimikan man ng kampo ni Angel (kahit si Kelly Ong, Sher Lock o Benito Affleck) ang artikulong ito ng THE IGLESIA NI CRISTO blog. Sa kabila nito, ipinagyabang pa rin ni Rovic Canono ang dokumentong ito (ang “Deed of Sale”) na ipiprisenta raw sa korte ni Lottie Hemedez noong Disyembre 16. Mayroon nga ba talaga silang lakas ng loob na iprisenta ito sa korte?


Pagsisiyasat sa “Deed of Sale” ginagamit na katibayan ng kampo
ni Angel sa pagpapatunay na ang mga Hemedez raw ang may-ari
ng #36 Tandang Sora at hindi ang raw ang INC

Inaangkin ng kampo ni Angel na “falsified documents wherein the ownership will be established once and for all, which are the Hemedez and NOT INC.” Talaga bang pinatutunayan ng dokumentong ito na ang mga Hemedez at hindi ang INC ang may-ari ng #36 Tandang Sora? Bakit sa katotohanan, wala silang lakas ng loob na iprisenta ang dokumentong ito sa korte? Pansinin ninyo ang mga sumususnod:

(1) Kung ang sinasabi nila ay totoo na ang dokumentong ito ay peneke ng INC at ginagamit upang angkinin ang #36 Tandang Sora, BAKIT MUKHANG SA KATOTOHANAN AY BALIKTAD ATA ANG NAKIKITA NATING NANGYAYARI?

Ang kampo nina Angel ang may hawak at gumagamit ng dokumentong ito at sila pa nga ang naglabas at nagpakita nito sa publiko sa pamamagitan ng social media at ng Rappler. Hindi ba kung ang “Deed of Sale” na ito ay ang INC ang gumagamit para angkinin ang #36 Tandang Sora ay dapat NASA KAMAY ng Central at hindi nila? Dapat ang Central ang may hawak, naglabas, nagprisinta at gumagamit nito? Subalit, gaya ng ating nakikita sa katotohanan, baliktad, sila ang may hawak, naglabas, nagprisenta at gumagamit ng dokumentong ito para patotoo ng kanilang pag-aangkin sa pinag-uusapang lote.

(2)  Para sa ikatututo nina Angel, Lottie at ng kanilang mga abogado, ang “deed of sale” ay may dalawang partido na nagkasundo – kapuwa ang vendor (nagbenta) at ang vendee (bumili) ay NAKALAGDA sa kontrata o deed of sale. Subalit sa dokumentong ito na kanilang ipinakita, ISANG PARTIDO LAMANG ANG NAKALAGDA, ang partido ni Lottie Hemesez. Ang sinasabi nilang vendee o bumili, ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng INC bilang siyang “Corporation Sole” o ang kaniyang opisyal na kinatawan AY WALANG LAGDA sa nasabing “Deed of Sale.”

Nang iprisenta ng kampo nina Angel ang dokumentong ito sa publiko sa pamamagitan ng social media at Rappler, ay kanilang inilakip ang tanong na “Papaanong makalalagda ang isang patay noon pang 2013?” (doon kasi sa nasabing “deed of sale” ay may lagda si Ed Hemedez na namatay noong 2013 samantlang ang petsa ng dokumento ay 2015). HINDI BA SA KANILA DAPAT ITO ITANONG? Sapagkat wala namang lagda ang sinumang kinatawan ng INC sa nasabing “deed of sale” kundi si Lottie at Ed Hemedez, at sila rin naman ang may hawak, naglabas at gumagamit ng dokumentong ito, kaya ang kakatwang tanong ay dapat kanila Lottie mismo itanong at sila ang dapat na sumagot niyan. Ang pagkakamali nilang ito ay parang bitag na hindi sila makakawala.

Hindi kailanman ginamit at gagamitin ng INC ang “deed of sale” na ito na inilabas ng kampo nina Angel. Sa kabilang dako, kung gagamitin naman nina Angel at Lottie ang “deed of sale” na ito para patunayan na ang INC ay nang-agaw ng lupa, hindi ito tumutugon sa kanilang nillayon, at LALO SILANG IPAPAHAMAK NG DOKUMENTONG ito dapagkat wala namang lagda dito ang sinumang kinatawan ng Iglesia bilang vendee o bumili. Ang dokumentong ito ay lalong magbibigay sa kanila ng problema kapag iprinisenta nila sa korte.

(3) Totoong ang nasabing “deed of sale” ay may notaryo. Subalit, kataka-taka na ang isang puno ng karanasan at kilalang abogado "de-campanilla" sa Pilipinas ay agad na lalagda at inonotaryo ang nasabing dokumento. Tandaan ang batas ukol dito:

“A notary public should not notarize a document unless the persons who signed the same are the very same persons who executed and personally appeared before the said notary public to attest to the contents and truth of what are stated therein. The presence of the parties to the deed making the acknowledgment will enable the notary public to verify the genuineness of the signature of the affiant. A notary public is enjoined from notarizing a fictitious or spurious document. The function of a notary public, is among others, to guard against any illegal deed.” [MARINA C. GONZALES vs. ATTY. CALIXTO B. RAMOS [A.C. No. 6649. June 21, 2005].

Walang lagda ng sinumang opisyal na kinatawan ng INC sa nasabing dokumento, gayong ang sabi ng batas ay “Ang isang notaryo publiko ay hindi dapat inotaryo ang isang dokumento malibang ang mismong tao na nakalagda sa nasabing dokumento ay ang mismong tao na personal na humarap sa notaryo publiko upang manumpa nsa katotohanan ng nilalaman ng nasabing dokumento.”

Ang nasabing “deed of sale” ay nanotaryo; ISANG PARTIDO LANG ANG LUMAGDA, sina Lolita at Ed Hemedez at ang INC ay walang opisyal na kinatawan na nakalagda sa nasabing dokumento; “Ang isang notaryo publiko ay hindi dapat inotaryo ang isang dokumento malibang ang mismong tao na nakalagda sa nasabing dokumento ay ang mismong tao na personal na humarap sa notaryo publiko upang manumpa nsa katotohanan ng nilalaman ng nasabing dokumento”; at ang nagnotaryo nito ay isang abogadong “de campanilla”. Kaya, tiyak na sila Lottie Hemedez ang may gawa ng “pekeng” dokumentong ito.

Samakatuwid, ang dahilan kaya wala silang lakas ng loob na ipresenta ito sa korte (lumipas ang ipinagyayabang nilang December 16 na ipriprisenta raw ito sa korte ay HINDI NILA NAGAWA), kundi ginagamit lamang nila bilang isang propaganda material na inilathala nila sa internet, sapagkat alam nilang ang dokumentong ito ay “peke” o gawa-gawa lamang nila mismo.


Conclusion

Kaya, sina Angel at Lottie ay bigong-bigo sa kanilang pagsisikap na mapatunayan na sila raw ang tunay na may-ari ng #36 Tandang Sora. Wala silang konkretong ebidensiya para patunayan ang kanilang pag-aangkin, kundi ang hawak nila ay “pekeng dokumento” na ang layunin lamang ay gamitin bilang propaganda material sa social media, at kung kanilang ipiprisenta ito sa korte ay tiyak na masasampal sila ng kasong “falsifying public documents” at “fraud.” Tunay na sila’y nasa desperadong sitwasyon pata gumamit ng mga “pekeng dokumento” at kaya rin nagpapalaganap sila ng kasinungalingan para mapapaniwala ang publiko kung maaari pati na ang korte sa kanilang “nilalayon.” Pagkatapos ay dumating ang kautusan ng korte na pagsasagawa ng ocular inspectionng #36 Tandang Sora na sila’y nahuling “hindi handa.” SAPAGKAT MAYROON SILANG “ITINATAGO” kaya noong araw na iyon ng Disyembre 15, sa isang simpleng ocular inspection ay gumawa sila ng maikling kaguluhan, nagwala at nag-histerya.

Please also read or see Part Three of the article
WHAT HAPPENED IN #36 TANDANG SORA LAST DECEMBER 15?
“Desperate people will do foolish things”

2 comments:

  1. Tsk..kawawang mga nilalang.Kung ako sa kanila,magbalik loob na lang sa INC.Wala silang mapapala sa ginagawa nilang pagsisinungaling.Nadimlan na talaga ang kanilang isipan.

    ReplyDelete
  2. Nang magtawag ng 'peoples power'si Angel nuong July 2015, yun ang hudyat na pinagdilim na ni Satanas ang kanyang isipan.Kawawang mga nilalang.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)