10 December 2015

Matagal ng bistado na ang inyong "Voice of the Brethren" ay peke at gawa-gawa lang ANSWERING “FALLEN ANGELS”
(“End-Time Antichrists”)
Point-by-point discussion answering those opposing
the Church Administration
part 58

PURO 
“VOICE OF THE BRETHREN”
NA NAMAN SILA?
MATAGAL NA NAMING 
BISTADONGGAWA-GAWA 
LANG NINYO ANG 
MGA IYAN


 NGAYON ay makikita na naman natin si Lowell (Boyet) Menorca, Sher Lock, Kelly Ong at iba pa ay gumagamit na naman ng “Voice of the Brethren.” Ito ay iyong diumano’y may nag-message sa kanila na mga kapatid at inilalathala nila subalit ang laman lang naman ay kung hindi pinupuri sila ay paninira laban sa Iglesia. Ito na naman sila sa paggamit ng “Voice of the Brethren” subalit wala na kayong kadala-dala at talagang basta makadadaya kayo ay patuloy ninyong gagamitin samantalang MATAGAL NA KAYONG NAPAHIYA UKOL DITO. Opo, matagal na naming nabisto na PEKE, GAWA-GAWA (FABRICATED) LAMANG NILA ang kanilang inilalathalang “Voice of the Brethren.”

NOON PA AY SI “ANTONIO EBANGELISTA” (BOYET MENORCA) PA LANG ANG GUMAGAMIT NIYAN AY "BUKING NA BUKING" NA NAMIN NA GAWA-GAWA O FABRICATED LAMANG NILA ANG MGA IYAN.

Sa isang  artikulong inilathala ni "Antonio Ebangelista" na may pamagat na “Voice of the Brethren: ‘I AM A.E.’” na inilathala niya sa kaniyang blog noong June 10,2015 ay may inilathala siyang “Sulat” daw sa kaniya ng isang diumano’y ministro na sumasang-ayon sa kaniyang “ginagawa.” Narito ang screenshot ng pasimula ng nasabing artikulo:

Image 01

Dito po ay ipinakikita ng “sumulat” kay Antonio Ebanghelista na siya ay dumalo sa nakaraang Pangkalahatang Pulong ng mga ministro at manggagawa na pinangasiwaan ni Kapatid na Eduardo V. Manalo (June 9, 2010). Anupa’t ipinakikita lamang dito na ang sumulat ay isang “ministro.” Ganito  naman nagpakilala sa sarili ang “ministrong” ito na na diumano’y sumulat kay Antonio Ebanghelista:

Image 02

Dito po ay tuwiran nang nagpakilala ang sumulat kay Antonio Ebangelista na siya'y isang ministro at nagsabi pa na kaisa raw ang kaniyang buong sambahayan at ang lahat ng ministro at manggagawa sa kanilang DISTRITO SA SOUTH sa pagpapanata sa gabi-gabi para raw sa “gawaing" ito ni Antonio Ebanghelista. Sinabi rin niya na “maka-AE” na ang lahat sa kanilang Distrito sa South maliban lamang sa Kalihim ng Distrito. Ganito nagtapos ang nasabing sulat ng di umano’y “ministro” na sumulat kay Antonio Ebanghelista:

Image 03

Bilang pagtatapos ay binanggit na ng nasabing “ministro” ang kaniyang pangalan. 
Ang kaniyang pagtatapos ay “Ka Robert po (Distrito sa Norte)”

TEKA! TEKA! TEKA!

Ang sabi niya kanina ay: “Kaisa nyo po kami at ang aming buong sambahayan sa pagpapanata gabi-gabi para sa Gawaing ito. Sa totoo po Ka AE, lahat po ng Ministro at Manggagawa dito sa aming Distrito sa SOUTH ay Maka-AE na…”

Nang ilagda niya ang kaniyang pangalan sa pagtatapos ng kaniyang sulat ay: “– Ka Robert po (Distrito sa NORTE)”

Image 04

Isang araw na ganito ang pagkaka-post. Subalit, nang marami ang pumansin, agad niyang binago ang KANIYANG PAGKAKAMALING ITO.

 Image 04

Maliwanag na ITINULOT SILA NG DIYOS SA PAGKAKAMALI UPANG MABUNYAG ANG KANILANG PANDARAYA. ANG INILALATHALA NILANG “VOICE OF THE BRETHREN” AY PEKE, GAWA-GAWA, FABRICATED, PANDARAYA LAMANG. 
 

Ngayon ay ito na naman sila sa kanilang “Voice of the Bethren”! Kapansin-pansin na puro sila ganito kapag wala na silang masabing anuman. Pero tulad din ng iba pa nilang paglalahad, ito man ay walang ebidensiya at hindi rin ito ebidensiya. Kahit sa korte ay lumalabas din na walang kredibilidad ang ganito at hindi mapanghahawak sapagkat nahuhulog lamang sa “hersay” o “tsismis” lamang. KAYA, AG PAGGAMIT NILA NG KANILANG “VOICE OF THE BRETHREN” AY NAGPAPAKITA LAMANG NA WALA SILANG MAIPAKITANG KONKRETONG EBIDENSIYA SA KANILANG MGA PARATANG KAYA NAGTATAGO LAMANG SA LIKOD NG GANITONG “PSEUDO” RIN O WALA RING KREDIBILIDAD.

MATAGAL NA NAMIN KAYONG BISTADO NA PEKE AT GAWA-GAWA LAMANG NINYO ANG MGA IYAN!
 
2 comments:

  1. walang patutunguhan yang mga ganyang gawain !kahit na ano pa ang sabihin ng mga yan...we are one with E V M

    ReplyDelete
  2. Wala ba cla magawang kapani paniwala sabagay ano pa ba aasahan sa mga buktot na ulupong ng dyablo kundi kasinungalingan.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)