03 August 2015

Truth on Lottie and Angel Manalo's video on visiting Central


ANSWERING THE “FALLEN ANGELS”
part 3

Galacia 1:6-8
“Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.”


SINSERO NGA BA ANG
PAGTUNGO NINA ANGEL AT LOTTIE
SA CENTRAL NOONG
PEBRERO, 2015?
 

 MAY isa pang video na ini-upload sina Angel Manalo at Lottie Manalo-Hemedez sa Youtube na ito ang ukol sa pagtungo nila sa Central noong nakaraang Pebrero, 2015. Ipinangangalandakan nila ngayon na ito raw ang katibayan na diumano’y “hindi ang pag-agaw sa karapatan ng Kapatid na Eduardo V. Manalo ang isyu o ang layunin nila Angel at Lottie kundi ang siya’y makausap nila.” Bago po tayo magkonklusyon ng sang-ayon sa sinasabi nilang ito batay sa video na kanilang ikinakalat sa social media ay nais po muna naming pag-isipan ninyong mabuti ang katanungang ito: SINSERO NGA BA SINA ANGEL AT LOTTIE SA PAGTUNGO NILA SA CENTRAL NOONG PEBREO, 2015?

(1) Batid nating lahat na sa panahon pa ni Kapatid na EraƱo G. Manalo (“Ka Erdy”) ay ipinagbabawal na ang pagpapapasok ng cellphone, camera at iba pang gadget na tulad nito sa loob ng Central Office complex. Kaya nga sa panahon pa ni Ka Erdy nang itayo ang VCO na kung saan ay may metal at electronic detector upang masaway ang mga maydala at i-surrender sa VCO upang balikan na lamang sa pag-uwi. Isa nang matagal na tuntunin o patakaran ito mula pa sa panahon ni Ka Erdy. Hayag sa kanila mismong “video” na nagpasok sila ng camera at kinukunan ang paglakad, pagpasok at ang pakikipag-usap nila. Ang maliwanag na makikitang ito sa kanila mismong “video” na pagpasok nila ng camera sa loob ng Central ay hindi ba’t pagpapakita na AYAW TALAGA NILANG SUMUNOD AT PASAKOP? Kung talagang sinsero sila sa pagtungo sa Central ay bakit ayaw nilang sumunod sa tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ni Ka Erdy?

(2) Kung ang isang tao ay magtutungo sa isang lugar (sa isang “hostile” na dako o sa lugar na kinaroroonan ng “hindi kasundo”) at magdadala siya ng “camera” at kukunan ang lahat ng pangyayari ay tiyak na “may ibang nilalayon” ang gayong tao – ang makapangalap ng magagamit niya laban sa iba. Kung talagang “sinsero” sila sa pagtungo sa Central upang kausapin lamang ang kanilang kapatid na si Ka Eduardo at wala silang “hidden agenda”  o “masamang layunin” ay bakit sila “nagpasok ng camera” (na paglabag sa tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ni Ka Erdy) at “kunan ang lahat ng mga pangyayari”? Hindi maaaring maitanggi na kaya “kinukunan” ang mga pangyayari ay upang pagdating ng araw ay magamit nila laban sa kanilang pinuntahan. Iyan ba ang walang “hidden agenda”?  

(3) Ang dahilan nga ba talaga ng pagtungo ninyo roon sa Central ay para kausapin si Ka Eduardo upang “makipagkasundo” sa kaniya at ipaabot ang sinasabi ninyo na diumano’y katiwalian (gaya ng pinalalabas ninyo ngayon) O ANG KUWESTIYUNIN ANG PASIYA NG PAMAMAHALA SA PAGTITIWALAG  SA INYONG “KASAMBAHAY”?

(4) Sa video na ipinanakakalat sa social media nina Angel at Lottie ay nais nilang ipakita na “ayaw” silang kausapin ni Ka Eduardo. Let us put ourselves in the pyschological shoes of Ka Eduardo. Kung kayo si Ka Edurado, pumaroon sa Central ang inyong mga kapatid na tahasang nagdala ng camera na hindi napasaway, anupa’t tahasang sinuway ang tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ng kanilang ama na si Ka Erdy, kinukunan ang lahat ng pangyayari, iisipin ba ninyo na sinsero ang pakikipag-usap ng inyong mga kapatid? Alam na natin kung ganiyan ay tiyak na hindi sinsero kundi nangangalap ng maaaring magamit nila sa hinaharap laban sa iyo.

KUNG HINDI NAMAN SINSERO, KUNG KINUKUWESTIYON PA ANG PASIYA NG PAMAMAHALA, AT KUNG NANGANGALAP PA NG MAAARI NILANG MAGAMIT SA HINAHARAP LABAN SA IYO, MAAASAHAN BA NA HAHARAPIN SILA? Kaya pala saglit lang sila kinausap ni Ka Rene at ang ipinasabi sa kanila ni Ka Eduardo ay “Kung handa kayong sumunod ay umuwi na kayo.”


ANO PA ANG NAPATUNAYAN NATIN SA VIDEO NA ITO?

(1) Hindi totoo na hindi sila makapasok sa Central at pinipigilan sila ng mga security guard sapagkat kapansin-pansin na walang magawa o hindi sila masaway ng mga security guard sa paglabas ng camera o cellphone at kunan ang mga pangyayari.

(2) Hindi totoo ang sinasabi nila na “wala nang galang” ang mga tao sa Central sa kanila at ipinagtatabuyan daw sila at ayaw papasukin sa Central. Ang hindi nila pagdaan sa metal at electronic detector ay nagpapatunay na tuloy-tuloy lang sila sa pagpasok, at ang paglabas nila ng camera o cellphone para kunan ang kanilang pagpasok at pakikipag-usap na walang naging “kumosyon” (sa video nila mismo ay walang nakitang anumang pagsaway sa kanila o kumosyon na agawin sa kanila ang camera) ay nagpapakitang “may paggalang pa sa kanila” ang mga security personnel at ang mga tao sa Central.

(3) Nangangalap sila ng “anumang” magagamit nila laban sa Pamamahala pagdating ng araw (na iyan nga ang nakita natin ngayon na “ginamit” nila ang videong ito para pasamain ang Kapatid na Eduardo V. Manalo na “kesyo” siya raw ang ayaw makipag-usap sa kanila).

(4) Ayaw nilang sumunod at pasakop.


KONKLUSYON

SAMAKATUWID, ANG “VIDEO”  NINA ANGEL AT LOTTIE NA PAGPAROON NILA SA CENTRAL AY HINDI NAGPAPATUNAY NA “AYAW SILANG KAUSAPIN NI KA EDUARDO” KUNDI AYAW PA RIN NILANG SUMUNOD AT NANGANGALAP SILA NG MAAARI NILANG GAMITIN LABAN SA PAMAMAHALA, KAYA TIYAK NA MAY “HIDDEN AGENDA” NGA SILA.


5 comments:

 1. Ang pagpapakumbaba at pagsunod ay pagpapakita ng katapatan at malinis na hangarin.

  Walang makikitang mali sa pamamahala ng kapatid na Eduardo V. MANALO lahat ay sa kaayusan at aral ng Panginoong Diyos.

  SALAMAT PO SA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN na matibay na pinasusunod ang mga kaayusan at kapayapaan sa ating Iglesia.

  Hinding hindi po kami magtatakuwil sa inyong pamamahala, dahil ang pagsunod sa Tagapamahala ay kapayapaan.

  ReplyDelete
 2. Maliwanag sa ating lahat na ang grupong Angel Manalo, Lottie Manalo at mga kasamahan nila ay may isa lamang layunin; ang pagharian ang lahat ng mejoras at ari-arian ng Iglesia. Wala nang iba ! Bakit, ina-asahan ba nila na mayroon pang mga kapatid na dadalo sa pagsamba kapag matagumpay nilang naibilad sa kahihiyan ang pamamahala at ang buong Iglesia ??? Tiyak na alamj nila ito dahil walang salita ang Diyos na mapanghahawakan nila upang mag angkin sa pangalawang Iglesia Ni Cristo. Tandan natin ang mga pangyayaring ito mga Kapatid kay Cristo. Haharap sa Diyos ang Iglesiang ito na kasalukuyang pinamamahalaan ng mahal nating E V M !!

  ReplyDelete
 3. Patuloy kaming Pasasakop at susunod sa tagapamahalang pangkalahatan at lalo pang magpapakasigla sa mga pagsamba at at iba pang aktibidad sa loob ng INC

  ReplyDelete
 4. Buti po nakunan at na ipost po nila. Lalo lang napatunayan ang wisdom ng Pamamahala: tama naman po kung nakahanda na silang sumunod, umuwi na sila. Wala ng pag uusapan pa. Ayaw pa nila
  Iyon? Ganon kabait ang Kapatid nila. Umuwi nga po iyong 2 perp iyon pala hindi naman sila nakahandang sumunod..

  ReplyDelete
 5. I have this impression na bratty sila...parang super tigas ang ulo tas pag sinaway, magre rebelde. Parang mga bata...isip bata.

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)