06 March 2015

And they say that the "Sugo doctrine" was made in 1922 onlyAND THEY SAY THAT THE “SUGO DOCTRINE” WASMADE IN 1922 ONLY...INC detractors claim that the “Sugo doctrine” was made in 1922 only as a result of the Ora and Ponce rebelion. If such was the case, then why...

21 February 2015

Kautusan ba sa mga Cristiano ang Paglalambong (belo)?

“Ang Paglalambong ba ay isang pangkalahatang kautusan sa mga Cristianong Kababaihan?”


TANONG:

“Sinasabi po ni Apostol Pablo sa I Corinto 11:4-5 na ang babae ay dapat na maglambong kung nananalangin o sumasamba. Bakit hindi po ninyo ito isinasagawa sa Iglesia?”

12 February 2015

Ukol sa Banggit na "Mga Huling Araw" sa Hebreo 1:1-2


TANONG UKOL SA
“MGA HULING ARAW”
NA BINABANGGIT
SA HEBREO 1:1-2

TANONG:

“Hello po Kapatid. May tanong po ako sana po masagot po ninyo. Tinanong po kasi sa akin ng sanlibutan. "Kung ang pasimula ng mga huling araw ay noong July 27, 1914, bakit po sinabi ni Apostol Pablo na "mga huling araw" na rin noong kapanahunan niya?"

“Hebrews 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa MGA HULING ARAW NA ITO sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;

“Antayin ko o ang sagot kapatid. Salamat po ng marami.”

SAGOT:

30 January 2015

The Biblical fact remains that the One True Church is called "Church of Christ" PART 2A CATHOLIC DEFENDER’S FUTILE ATTEMPT OF INSISTING THAT THE WORD “CHRIST” IS NOT A NAME”

Answering Catholic Defender’s Response in
our article “‘Christ’ is not a name?”


Is "Church" Not a Religion?IS THE "CHURCH OF CHRIST"
MENTIONED IN THE BIBLE
NOT A RELIGION?

 


“In reading the Bible, I encountered many verses of the New Testament mentioning the word church. When I ask our pastor about the church mentioned in the Bible, he told me that the church mentioned by the Bible is not a religion. Is that true?”


28 January 2015

The Biblical fact remains that the One True Church is called "Church of Christ"
 “CHRIST” IS NOT A NAME?


Answering a Catholic Defender who insisted that the name “Christ” is not a name just to counter the biblical fact that the one true Church established by Christ has an official name, the name “Church of Christ


26 January 2015

INC Housing and Livelihood Projects for Yolanda Victims InauguratedINC EXECUTIVE MINISTER INAUGURATED HOUSING AND LIVELIHOOD PROJECTS FOR YOLANDA VICTIMS


The True Church Of Christ Has No PopeTHE CHURCH OF THE BIBLE 
HAS NO “POPE”

IT IS CLEAR from the Bible that the first century Church of Christ was led by the apostles and assisted by other ministers of the Gospel. Local churches were led by bishops, deacons and even deaconesses. However, nowhere in the Bible we can read that the whole Church was led by a “pope.”

18 January 2015

"Church Of Christ" is the Official Name of the One True ChurchTHE ONE TRUE CHURCH HAS NO OFFICIAL NAME?OTHERS DENY THAT the one true Church established by the Lord Jesus Christ has an “official name.” They even asked, “Where in the Bible can you read that the Church built by the Lord Jesus Christ has an official name?” This is what they insist because of the fact that the name of their church cannot be read in the Bible and they are not called in the name “Church of Christ.”

05 January 2015

Why there are different races if we all came from Adam and Eve?
WHY THERE ARE DIFFERENT RACES IF WE ALL CAME FROM ADAM AND EVE?


  
QUESTION:

An atheist named John asked me this question: If all men came from Adam and Eve, why there are many genes in the world? Isn’t that we supposed to have only one gene if we all came from Adam and Eve? If we all have the same ancestor, we all came from Adam and Eve, why there are different races – Europens (white) Africans (black) and Asians?

11 December 2014

Why Iglesia Ni Cristo Does Not Celebrate Christmas
WHOSE BIRTHDAY WAS CHRISTMAS?“The Iglesia Ni Cristo is not against giving praise and glory to the Lord Jesus Christ, however, Christmas celebrated on December 25 was originally called the ‘Birthday of the Sun’ and the great pagan religious celebration of the Mithras cult celebrated all through the Roman Empire.”
 

SAGOT SA TANONG UKOL SA "CHRISTMAS BONUS"TANONG:

Bakit ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay tumatanggap ng “christmas bonus” samantalang bawal sa inyo ang mamasko?

SAGOT:

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)