22 November 2015

Ang Pagsuporta sa Restore the Church Fund ay Pagsuporta sa mga Anticristo na Naglalayong Sirain ang IglesiaSUSUPORTAHAN MO BA ANG MGA ANTICRISTO NA IBINABALA NG BIBLIA NA LILITAW BAGO ANG WAKAS SA KANILANG PAGTATANGKA NA WASAKIN ANG IGLESIA?

Supporting the Restore the Church Fund is Supporting the End-Time AntichristsARE YOU GOING TO SUPPORT THE WORK OF THE ANTICHRISTS IN DESTROYING THE CHURCH OF CHRIST?


May Ibinabala ang Biblia na Paglitaw ng mga Anticristo Bago ang WakasANG MGA ANTICRISTO BAGO ANG WAKAS
I JUAN 2:18-19 MB
Unang Bahagi


MAY IBINABALA ANG BIBLIA
NA MGA ANTICRISTO NA
LILITAW BAGO ANG WAKAS
Kung papaano ibinabala ni Apostol Juan na may lilitaw na Anticristo na may bilang na 666 (Apoc. 13:11 at 18), at may mga Anticristo na hindi nagpapahayag na si Jesus ang Cristo (I Juan 2:22), at hindi rin magpapahayag na si Cristo ay tao sa likas na kalagayan (II Juan 1:7 at The Message), ay ibinabala rin niya na may mga Anticristo na lilitaw bago ang wakas (I Juan 2:18-19 MB)

19 November 2015

"Cyber Libel" is a Crime with 12 years Imprisonment PenaltyANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 50


EXCUSE ME, 
ONLINE LIBEL IS A CRIME!

“Online libel is a crime with 12 years imprisonment penalty”

  

17 November 2015

Ang Reklamo ni Isaias Samson Jr laban sa Sanggunian ay IBINASURA na ng DOJANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 49

UPDATED!!!
KUMUSTAHIN NATIN ANG KASO NA ISINAMPA NI ISAIAS SAMSON JR LABAN SA SANGGUNIAN SA DOJ:
IBINASURA NA


15 November 2015

Tawagin natin sila sa pagpapakilala sa kanila ng Biblia - Mga Anticristo bago ang WakasANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 48

MAY MGA ANTICRISTO NA BABANGON BAGO ANG WAKAS
(THE  END-TIME ANTICHRISTS)


Simulan nating tawagin sila kung papaano sila ipinakilala ng Biblia – Mga Anticristo bago ang Wakas (the End-Time Antichrists)

10 November 2015

09 November 2015

Malaking Kasinungalingan na si Marc daw ang Nanumpang TagapamahalaANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 46

NAPAKALAKING KASINUNGALINGAN: “SI MARC MANALO RAW ANG TUNAY NA NANUMPA BILANG TAGAPAMAHALA”

06 November 2015

May Anticristo na Lilitaw Bago ang Wakas ayon kay Ka Erano G Manalo

ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 45

MAY IBINABALA
ANG KAPATID NA
ERAÑO G. MANALO NA
BAGO ANG WAKAS O
SA ATING PANAHON AY
MAY LILITAW NA
“ANTI-CRISTO”

03 November 2015

Nagsampa ng kasong libelo laban kay Lowell Menorca II ang SCAN InternationalANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 44

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ika-anim na Bahagi


 Patong-patong na kasong libelo ang isinampa ng mga kaanib at iba’t ibang chapters ng SCAN International laban kay Lowell Menora II

02 November 2015

A Letter from Sister Cristina Jurado Almenanza [A cousin of Angel's father-in-law]ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 43

A LETTER FROM SISTER
CRISTINA JURADO ALMENANZA
Dated 31 October 2015

https://www.facebook.com/cristy.almenanza/posts/10206580142640383?pnref=story[This is a letter published in the timeline of her FB account. 
Sister Cristina was a cousin of Angel Manalos’ father-in-law]
With Tagalog Translation below

01 November 2015

Ngayon naman ay mag-asawa at dalawang anak ang puwersahan nilang kinuhaANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 42

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ikalimang Bahagi

Ano na ang nangyayari  sa inyo mga Fallen Angels –talaga bang  gagawin ninyo ang lahat pati ang sukdulang “napakasamang gawa” para lang maipagtagumpay ang inyong hangaring maibagsak ang Pamamahala ng Iglesia? 

“Mag-asawang Yanson, muling nanawagan kina 
Lowell Menorca at Jinky Otsuka-Menorca na 
palayain na at ibalik sa kanila ang 
kanilang dalawang anak, manugang 
at dalawang apo”


31 October 2015

Bakit ayaw ibalik ni Lowell Menorca II si Abegail Yanson sa kaniyang pamilya?


ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 41

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ika-apat na Bahagi

Wala ka na talagang konsensiya, gagawin mo ang lahat “masira” lamang ang Sanggunian: Ibalik ninyo sa mga nag-aalalang pamilya si Abegail Yanson“Abegail Yanson’s parents and siblings air 
their appeal for expelled INC evangelical worker 
Lowell Menorca II and his wife Jinky to release their 
daughter whom the Menorcas claimed was 
their househelp”

30 October 2015

Katibayang Nagsisinungaling si Boyet Menorca sa kaniyang video ini-upload sa Youtube na nagsasabing siya daw ay "illegally detained" sa loob ng Central CompoundANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 40

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Ikatlong Bahagi

Katibayan na Nagsisinungaling si Boyet Menorca sa Pagsasabing siya’y “Illegally Detained” sa loob ng Central Compound

29 October 2015

Nagsisinungaling sila sa pagsasabing tinawag daw na ministro ng NET25 si Boyet Menorca ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 39

SINO SI
LOWELL ("BOYET") MENORCA?
Ikalawang Bahagi

Ipinipilit ng mga Fallen Angels ang 
kanilang kasinungalinganMAY inilabas ang mga Fallen Angels na “video” na ginawa nila para ipakitang ang NET25 o Eagle News daw ang tumawag kay Lowell “Boyet” Menorca II na “ministro.” Ang kanilang “pangangatuwiran” na ito ay nagpapakita lamang na ipinipilit nila na si Boyet Menorca ay “isang ministro.”  Subalit, mapapansin na ang “video” ay “chop-chop” o “putol-putol” para palabasin na ang binabanggit sa “headline” ng nasabing balita na “nawawalang ministro” ay si Boyet Menorca daw. KUNG PANUNUORIN LAMANG ANG BUONG “VIDEO” AY MAKIKITA NA MULING NAGSISINUNGALING ANG MGA FALLEN ANGELS AT ANG KANILANG MGA “BLIND FOLLOWERS.”
  27 October 2015

Si Boyet Menorca ay di "ex-minister" sapagkat di siya naging ministro sa INCANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 38

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Unang Bahagi

HINDI EX-MINISTER SI BOYET SAPAGKAT HINDI SIYA NAGING MINISTRO SA IGLESIA NI CRISTO


25 October 2015

Ang Totoo ukol sa "Bank Documents" na may utang daw ang INC sa BDO ng 2BANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 37

“NAGMARUNONG SUBALIT
LUMITAW NA HANGAL”
(ROMA 1:22 MB)
Ikalawang Bahagi

“Dokumento” na nagpapatunay raw na may utang ang INC sa BDO ng 2 bilyon ay isa na namang gawa-gawa lamang (“fabricated”)


07 October 2015

Ang Pagmamarunong ng mga "Blind Followers ng mga "Fallen Angels" Unang BahagiANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 36

“NAGMARUNONG SUBALIT
LUMITAW NA HANGAL”
(ROMA 1:22 MB) ANG MGA NAPAPANIWALA NG MGA
“FALLEN ANGELS”
Unang Bahagi

Baluktot ang “pangangatuwiran” ng mga “blind followers” ng mga “Fallen Angels” ukol sa “illegal” daw ang pagbebenta ng mga ari-arian ng Iglesia


04 October 2015

“Felix Manalo” sets two world records: INC is now Ten Times Officially AmazingIGLESIA NI CRISTO NOW TEN TIMES OFFICIALLY AMAZING
THE premier screening of the “Felix Manalo” movie held at the Philippine Arena yesterday, October 4, 2015. It bodes well on its very premiere screening for setting not one but two world records. The adjudicators from Guinness officially announced that “Felix Manalo” was able to garner (1) “Largest Audience for a Film Premiere” and (2) “Largest Audience for a Film Screening”. The Guinness adjudicators added that the total number of the audience 43,624 which is more than enough to bag the aforementioned world records.This latest achievement brings the Iglesia Ni Cristo 
holding ten world records:

02 October 2015

Ang "NICA Report" ng mga Fallen Angels: Authentic o Fabricated lamang?


ANSWERING “FALLEN ANGELS”

Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 35

FABRICATED DOCUMENTS LAMANG ANG IPINAKIKITA NG MGA “FALLEN ANGELS” BILANG EBIDENSIYA TULAD NG SINASABI NILANG “NICA REPORT”


01 October 2015

Pagsisiyasat sa mga ebidensiya na nagpapatunay daw ng kurapsiyon ngayon sa IglesiaANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 34

PAGSISIYASAT SA
“MGA EBIDENSIYA” NA
NAGPAPATUNAY DAW NG
KURAPSIYON SA IGLESIA
Unang Bahagi

May “corruption” na nga ba
kapag may umiral na “mga bagay”
na wala sa panahon ng naunang
Namahala sa Iglesia?


29 September 2015

Sa Napapaniwala ng Fallen Angels, Siniyasat nyo bang mabuti ang isinisigaw at ipinakikipaglaban nyo?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 33


HAMON SA MGA NAPAPANIWALA
NG MGA FALLEN ANGELS:
LALO NA SA MGA NAGVIGIL
SA HARAP NG USMO
Ikatlong Hamon

“Siniyasat ba ninyong mabuti, pinag-aralan ng husto, at pinag-isipang lubos ang inyong isinisigaw na siyang ipinapaniwala sa inyo ng mga ‘Fallen Angels’?”


27 September 2015

"Hari ng Sablay": Nilaglag na naman ng mga Fallen Angels ang kanilang sariliANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 32

JOY YUSON…HARI NG SABLAY!
INILAGLAG NA NAMAN NIYA
ANG SARILI PATI NA SINA
ANGEL AT MARC


Si Elias at ang mga Propeta ni Baal: Sino ang sa Diyos at Sino ang Di na sa Diyos?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 31

Si Elias at ang mga Propeta ni Baal:
SINO ANG SA DIYOS
AT SINO ANG KALABAN
NA NG DIYOS?


24 September 2015

Hindi mapanindiganan ng mga "Fallen Angels" ang kanilang mga paratang


ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 30

HAMON SA MGA NAPAPANIWALA
NG MGA FALLEN ANGELS
Ikalawang Hamon

“Kung maninindigan pa rin kayo na ang mga “Fallen Angels” ay nagsisiwalat pa rin ng totoo ukol sa katiwalian daw sa Iglesia, maaari bang maipaliwanag ninyo kung bakit 30 na ang mga artikulo namin na sagot sa kanilang akusasyon ay wala pa silang napabulaanan, ni ‘inimikan’ kahit isa?”


23 September 2015

Ang Philippine Arena ay hindi isang Templo kundi isang multi-purpose buildingANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 29


SAGOT SA KANILANG MGA PAGBATIKOS
SA PHILIPPINE ARENA
Ika-apat na Bahagi

ANG PHILIPPINE ARENA
AY HINDI ISANG TEMPLO
O GUSALING SAMBAHAN 
KUNDI ISANG MULTI-PURPOSE
BUILDING

19 September 2015

Ang katotohanan kung bakit galit ang Fallen Angels kay Ka Arnel TumananANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 28


SINO NGAYON ANG GOONS, HOODLUM AT SINDIKATO SA GINAGAWA NILANG MARUMING TAKTIKA LABAN SA MGA MINISTRO AT MGA KAPATID?

Ang Katotohanan kung bakit galit na galit kay Ka Arnel Tumanan ang mga “Fallen Angels” kaya pati ang kaniyang mga anak ay kanilang idinamay sa kanilang paninira

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)