03 August 2015

Truth on Lottie and Angel Manalo's video on visiting Central


ANSWERING THE “FALLEN ANGELS”
part 3

Galacia 1:6-8
“Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; Na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.”


SINSERO NGA BA ANG
PAGTUNGO NINA ANGEL AT LOTTIE
SA CENTRAL NOONG
PEBRERO, 2015?
 

 


01 August 2015

May nagaganap bang pagnanakaw sa kabang-yaman ng Iglesia o sa abuloy ng mga kapatid??ANSWERING THE “FALLEN ANGELS”
part 2
   

MAY NAGAGANAP BA NA PAGNANAKAW
SA KABANG-YAMAN NG IGLESIA?


ANG paulit-ulit pa na ipinangangalandakan ng mga kumakalaban ngayon sa Pamamahala ay “ninanakaw” raw ng ilang mga ministro ang abuloy ng Iglesia. Ito ang sinasabi nilang matibay daw na katunayan na may kurapsiyon sa Iglesia at ang Iglesia ay wala na sa malinis at marangal niyang kalagayan na gaya nang una. Katotohanan ba ang sinasabi nilang ito o isang kasinungalingan lamang?

31 July 2015

Katibayan ba na may kurapsiyon sa Iglesia ng pagbebenta ng mga "prime properties"?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
part 1

  Ang totoo ay marami na po tayong pagtalakay na sinasagot ang kanilang alegasyon na may katiwalian daw sa Iglesia, minabuti po naming na muli nating isa-isahin (punto-por-punto) na sagutin sila yamang ang sinasagot natin nang una ay si “Antonio Ebangelista” (bagamat sila rin poi to), ngunit para po wala silang “maikatuwiran”   ngayon ay i-address natin ang ating sagot sa grupo ng mga kumakalaban sa Pamamahala na tatawagin natung “Fallen Angels.” ENGLISH VERSION WILL BE AVAILABLE SOON.


KATIBAYAN BA NG KATIWALIAN
ANG PAGBEBENTA NG MGA “PRIME
PROPERTIES” NG IGLESIA

23 July 2015

Walang dapat ipangamba dahil di totoo ang sinasabing nanganganib ang kanilang buhayANG KATOTOHANAN UKOL SA
“CONTROVERSIAL YOUTUBE VIDEO”:

Nanganganib nga ba talaga ang buhay
nina Ka Angel at Ka Lottie?

Official Statement from the Church Administration about the Controversial Youtube Video

OPISYAL NA PAHAYAG
MULA SA PAMAMAHALA NG
IGLESIA NI CRISTO UKOL SA
“CONTROVERSIAL YOUTUBE
VIDEO”

Official Statement from the Church Administration regarding the “controversial youtube video”
Please watch this video

22 July 2015

18 July 2015

Bro EVM led the Thanksgiving service at Templo Central last July 18, 2015BROTHER EVM LED THE THANKSGIVING SERVICE AT TEMPLO CENTRAL
July 27, 2015

 Brother Eduardo V. Manalo preaching atPunta, Sta. Ana congregation

15 July 2015

Iglesia Ni Cristo Begins Services at Scenic, South DakotaIGLESIA NI CRISTO BEGINS SERVICES AT SCENIC, SOUTH DAKOTA

 
Brother Jose Ventilacion, a minister of the Gospel, preaches Thursday night 
at the Scenic Community Hall.

 

14 July 2015

What the News tell about the Arrest of Lito De Luna FrutoLIES, LIES AND MORE LIES
IS THEIR "GAME PLAN"

“Antonio Ebangelista” and the people behind him will invent more lies to achieve their evil plan against the Church and the Church AdministrationSagot sa Paratang nilang "Express Tiwalag" at "Pagtitiwalag na Walang Due Process"WALANG PATUMANGGANG PAGTITIWALAG?
PAGTITIWALAG NA WALANG 
“DUE PROCESS”? AT “EXPRESS PAGTITIWALAG?

Isa na namang pagsisiwalat sa panlilinlang at pagsisinungaling ni Antonio Ebanghelista at ng kaniyang mga kasama na kumakalaban sa Pamamahala

10 July 2015

Anong espiritu na ang naghahari kay Antonio Ebanghelista – sa Diyos ba o sa diablo?
Ito ang isa sa pinaka-importanteng pagbubunyag namin kay Antonio Ebanghelista at sa kaniyang mga kasama
BASAHIN PO AT IPALAGANAP PO NATIN ITO


ANG DIABLO MAN AY SUMISITAS DIN
SUBALIT UPANG MANLINLANG

Anong espiritu na ang naghahari kay Antonio Ebanghelista – sa Diyos ba o sa diablo?


09 July 2015

Panlilinlang lang ni AE ang pagsasabing walang siyang sinabing negatibo aban sa PamamahalaANG MGA TUNAY NA KAPATID
AY GALIT NA GALIT SA KATIWALIAN,
SUBALIT KAMI’Y LALONG GALIT
SA NANLILINLANG
 
 
WALA NGA BANG SINASABING PAGLABAN O ANUMANG NEGATIBO LABAN SA PAMAMAHALA SI ANTONIO EBANGELISTA?


Ang paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang anumang sinasabing paglaban o anumang negatibo laban sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan o kay Kapatid na Eduardo V. Manalo ay isa sa kaniyang
MALAKING PANLILINLANG

07 July 2015

Nasaan na po ba ang Ka Tenny?ANG MGA TUNAY NA KAPATID
AY GALIT NA GALIT SA KATIWALIAN,
SUBALIT KAMI’Y LALONG GALIT
SA NANLILINLANG


NASAAN PO BA ANG
KA TENNY?
Kaming mga tunay na kaanib sa Iglesia ay mahal na mahal namin ang Ka Tenny na nakahanda kaming ipagtanggol at proteksiyon siya, dahil dito, kaya kaming mga tunay na kapatid ay hindi kami papayag na patuloy ninyong kaladkarin ang kaniyang marangal na pangalan sa inyong buktot na gawain at layunin

03 July 2015

ANSWERING THE ROXAS BOULEVARD PROPERTY ISSUEHE DID IT AGAIN!
CONFIRMING WHAT
WE SAY IS TRUE

SCORE THREE FOR US AND ZERO FOR AE
Answering the Roxas Boulevard
Property Issue

01 July 2015

Ang Pinagmulan at Pasimula ni Kapatid na Felix Y. ManaloANG IGLESIA  NICRISTO:
ANG BAYAN NG DIYOS SA
MGA HULING ARAW

Isang serye na tumatalakay sa kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo
mula Kay Kapatid na Felix Y. Manalo hanggang sa pagdiriwang
ng kaniyang ika-101 anibesaryo
 

IKALAWANG BAHAGI
ANG PINAGMULAN A PASIMULA NI KAPATID NA FELIX Y. MANALO
  
Ang dako at sambahayan na kaniyang pinagmulan, at ang kalagayan
ng panahon sa kaniyang kapanganakan


30 June 2015

Ipinangako ni Cristo ang muling pagbangon ng Iglesia Ni CristoIGLESIA  NICRISTO:
ANG BAYAN NG DIYOS SA
MGA HULING ARAW

Isang serye na tumatalakay sa kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo
mula Kay Kapatid na Felix Y. Manalo hanggang sa pagdiriwang
ng kaniyang ika-101 anibesaryo
 

UNANG BAHAGI
IPINANGAKO NI
CRISTO ANG MULING PAGBANGON NG
IGLESIA NI CRISTO

Natalikod man ang unang Iglesia subalit ipinangako ni Cristo
na muli Niyang itatatag ang Kaniyang Iglesia


26 June 2015

Having a new version of your article changes nothing, the fact remain that AE is lyingWHAT A “NICE” WAY TO DECEIVED
YOUR READERS


Changing the “model” of the car changes nothing because the facts remain and these prove you wrong and lying

 23 June 2015

AE still not responding to our answers to his allegations against the Church AdministrationEVERYTHING YOU SAID ARE
ALREADY ANSWERED!

WHY NOT FOCUS ON REFUTING
OUR ANSWERS AND STOP YOUR FUTILE
REDUNDANT ENUMERATION OF
YOUR ALLEGATIONS?

22 June 2015

Answering the Ugong Property IssueSCORE TWO FOR US 
AND ZERO FOR AE
Answering the Ugong Property Issue

Every time they publish evidences of “prime properties” of the Church that have been sold only confirms what we say is true and also proves that those opposing the Church Administration are indeed wrong.20 June 2015

SILA ANG HINDI TUMUTUGON SA SAGOT SA KANILANG ALEGASYONOpen Challenge daw?

SINO BA TALAGA ANG TUNAY NA HINDI SUMASAGOT O TUMUTUGON?

Napakarami na nating sinagot sa mga isyu at akusasyon na ibinabato ni “Antonio Ebanghelista” laban sa Pamamahala, subalit wala siyang naging pagtugon. Lumalabas na ayaw nilang panindiganan o hindi nila mapanindiganan ang kanilang mga sinasabi.19 June 2015

#05 Pagbilang sa Pandaraya, Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian ng mga Kumakalaban sa PamamahalaPATULOY NA NAGSINUNGALING
SI ANTONIO EBANGHELISTA SA
“COFFEE TABLE BOOKS”


Pagbilang sa Pandaraya,
Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian
ng mga Kumakalaban sa Pamamahala
#05


18 June 2015

THE TRUTH ABOUT THE SUBIC-BAY FELIX Y. MANALO FOUNDATIONTHE TRUTH ABOUT 
THE SUBIC-BAY FELIX Y. MANALO
FOUNDATION

Is it really a “secret foundation doing a dirty work” or the legal arm of the Church use for the construction of the Philippine Arena, Philippine Sports Center and Philippine Stadium and other future projects of the Church?


17 June 2015

#04 Pagbilang sa Pandaraya, Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian ng mga Kumakalaban sa PamamahalaMALING-MALI SI ANTONIO EBANGHELISTA SA PAGSASABING MAY TAX EVASION CASE ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN

Pagbilang sa Pandaraya,
Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian
ng mga Kumakalaban sa Pamamahala
#04


14 June 2015

Ang Katunayang Fabricated lamang ang mga Anonymous Letters sa Voice of the BrethrenVOICE OF THE BRETHREN?
Genuine o Fabricated?

Ang matibay na katibayan na “fabricated” o “gawa-gawa” lamang ni Antonio Ebanghelista ang mga inilalathala niyang “Voice of the Brethren”  
Pagbilang sa Pandaraya,
Kasinungalingan, Salungatan at Kamalian
ng mga Kumakalaban sa Pamamahala
#03


Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)