03 May 2016

AE Remember This: "The Fort Victoria Anomaly? Whose Anomaly"AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
part 09

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Naglathala noon si “Antonio Ebangelista” sa kaniyang blog na may pamagat na “The Fort Victoria Anomaly”. Noon ay paniwalang-paniwala ang mga “tagasunod” ni “AE” na ito raw ang “pinakamalakas” nilang katibayan na may “anomalya” ngayon sa Iglesia. Subalit, nang ito ay sagutin ni Pristine Truth noong June 10, 2015, ay “binitawan” na nila ito at bahagyang-bahagya na lamang na kanilang mabanggit ngayon sapagkat nang tingnan nating mabuti ang “ebidensiya” (ang “license to sell”) na si Antonio Ebangelista rin ang naglabas sa kaniyang nasabing artikulo, ito rin mismo ang nagpatunay na walang kinalaman ang Ka Eduardo at ang Sanggunian ukol sa pagtatayo nito at sa “balak” na pagbebenta ng “high end” na condo na ito, kundi ang mga taong nasa likod mismo ng “Antonio Ebangelista.” 

_________________FORT VICTORIA ANOMALY?


First posted last 10 June 2015

A Message to the Crooked Politicians Who have been Financing the RTC A MESSAGE TO THE CROOKED POLITICIANS WHO HAVE BEEN FINANCING THE "RESTORE TENNY CHURCH"


by Bro. Joel V. San Pedro

01 May 2016

THE IGLESIA NI CRISTO now has 6 million viewsAnother Achievement
for the glory of God

"THE IGLESIA NI CRISTO"
NOW HAS
6 million views
 
To God be all the praises

30 April 2016

Ang isa sa ibinabala na magaganap bago ang wakas ay maliwanag na nakikitang nagaganap ngayonNGAYON AY KITANG-KITA NATING MALIWANAG ANG KATUPARAN NG IBINABALA NG BIBLIA NA PAGDATING NG MGA ANTICRISTO KAPAG MALAPIT NA ANG WAKAS
I Juan 2:18-19 MB


CONTRADICTION, DERELICTION, AND PERDITION OF ROLANDO DIZONTHE CONTRADICTION, DERELICTION, AND PERDITION OF ROLANDO DIZON

By Bro. Anthony Pena


27 April 2016

AE REMEMBER THIS: THE STORY OF THE COFFEE TABLE BOOKS?
AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Noong Abril 21, 2015 ay may inilathala si “Antonio Ebangelista” na artikulo na may pamagat na “The Story of the Coffee Table Books.” Ayon sa kanila ay ang “pagbebenta” raw ng nasabing mga Coffee Table Books ay katunayan daw na may anomalya ngayon sa Iglesia sapagkat nilabag daw ang tuntunin sa Pananalapi, sapilitan daw ito sa mga ministro at mga kapatid, sinaula raw ang pagsamba at ang handugan. Subalit, sa SAGOT sa kaniya ni Pristine Truth ay NAPATUNAYANG PURO LANG KASINUNGALINGAN ANG MGA SINASABI NI “ANTONIO EBANGELISTA.” Isa na namang naglagay kay AE sa MALAKING KAHIHIYAN. Tunghayan natin ang SAGOT ni Pristine Truth kay Antonio Ebangelista na nalathala noong Mayo 3, 2015.___________________________

“The Story of the Coffee Table Book”?

SAGOT SA MGA “NAGSASALITA NG MASAMA”
LABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA:
“MAY KATIWALIAN NGA BA SA COFFEE TABLE BOOKS?”
 Repost, first posted last 03 May 2015
 

25 April 2016

ANOTHER COUNTER CHALLENGE FOR SHER LOCKANOTHER COUNTER CHALLENGE
 FOR SHER LOCK

SHER LOCK’S SAME OLD MODUS: WHERE ARE THE BANK LOAN DOCUMENTS?THE FRUIT OF THE POISONOUS TREE
“Punto por Punto” Response to alleged INC Bank Loan
Part 6

 

SHER LOCK’S SAME OLD “MODUS”:
WHERE ARE THE BANK LOAN DOCUMENTS?

“Puro yabang, hangin lang wala namang laman”
[“Only bluffing, but irrelevant and senseless”]

23 April 2016

SAGOT SA TANONG NA "Natalikod na ang Iglesia Ni Cristo ngayon kaya kailangan daw nilang i-restorasyon"


Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo
009
 
Tanong:

“Natalikod na ang Iglesia Ni Cristo ngayon kaya kami ay bumangon para sa restorasyon ng tunay na Iglesia (Restore the Church).”

 
Sagot:

Their Resoning Shows How Dumb These People Can GetTHE FRUIT OF THE POISONOUS TREE
“Punto por Punto” Response to alleged INC Bank Loan
Part 5


BIRDS OF THE SAME FEATHER
FLOCK TOGETHER

THEIR REASONING SHOWS HOW DUMB
THESE PEOPLE CAN GET

22 April 2016

How Dumb Sher Lock Can Get? Please No More of Your Lame Excuses!THE FRUIT OF THE POISONOUS TREE
“Punto por Punto” Response to alleged INC Bank Loan
Part 4HOW DUMB
SHER LOCK CAN GET?


Sher Lock’s lame excuse; ridiculous, laughable and senseless argument; and his “bluff” boomerang on him

21 April 2016

AE REMEMBER THIS: MALING-MALI ANG IYONG KAISIPAN UKOL SA ORDENASYONAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
Part 007

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

Sher Lock, Please Don't Insult Our IntellectTHE FRUIT OF THE POISONOUS TREE
“Punto por Punto” Response to alleged INC Bank Loan
Part 3SHER LOCK,
PLEASE DON’T INSULT
OUR INTELLECT

ONLY FOOLS WILL BELIEVE
IN YOUR SO-CALLED “EVIDENCE”
FOR THE ALLEGED “INC BANK LOAN”

Why do we need salvation? Salvation from what? Who will be saved?WHY DO WE NEED SALVATION?

 

20 April 2016

"WE ARE NOT FOOLS" On Sher Lock's So-called "Evidence" for the alleged "INC Bank loan"THE FRUIT OF THE POISONOUS TREE
“Punto por Punto” Response to alleged INC Bank Loan
Part 2


“WE ARE NOT FOOLS”
ON SHER LOCK’S SO-CALLED “EVIDENCE”
FOR THE ALLEGED “INC BANK LOAN”

19 April 2016

18 April 2016

The Fruit of the Poisonous Tree: On alleged "Iglesia Ni Cristo Bank Loan"

Sher Lock’s Challenge to Answer
the “INC Bank Loan issue”
Punto por Punto
CHALLENGE ACCEPTED!!!

“THE FRUIT OF
THE POISONOUS TREE”

ON SHER LOCK’S CHALLENGE
TO MINISTERS OF THE CHURCH TO PRODUCE A
“BANK WAIVER”


16 April 2016

AE REMEMBER THIS: "IGLESIA NI CRISTO BEGINS SERVICES AT SCENIC, SOUTH DAKOTA
AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
Part 006

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE REMEMBER THIS: THE TRUTH ABOUT SCENIC, SOUTH DAKOTAMula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

14 April 2016

AE, REMEMBER THIS: THE TRUTH ABOUT THE SUBIC-BAY FYM FOUNDATIONAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
004

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

09 April 2016

Ika-3 Artikulo ni AE sa Tax Evasion case ng INC sa Japan isang bangungot na ibig niyang kalimutan dahil naglibing sa kaniya sa kumunoy ng kahihiyanMula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

08 April 2016

SAGOT SA "Hindi raw nasunod ang 'due process' sa pagtitiwalag sa mga kumakalaban sa Pamamahala"Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:

“Hindi nga ba makatuwiran at walang katarungan ang pagtitiwalag ngayon ng Pamamahala ng Iglesia dahil hindi na nasusunod ang tuntunin o wala nang due process?”


Sagot:

05 April 2016

AE Remember This: Ang "paglilinaw" mo ay lalong naglublob sa iyo sa kahihiyanAE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia Ni Cristo at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Ang artikulo ni Antonio Ebangelista na sinasabi niyang “Tax Evasion Case ng INC sa Japan” ay naging isang malaking BANGUGOT sa kaniya. Inilathala niya ito sa kaniyang blog noong Abril 24, 2015 at SINAGOT ni Pristine Truth noong Mayo 5, 2015. May isang kapatid na nakabasa ng ating SAGOT kaya agad siyang nag-message kay AE. Sa tugon sa kaniya ni AE ay ipinakatanggi-tanggi niya na may Tax-Exempted status ang INC sa Japan. Nag-message sa amin ang kapatid na ito na ipinadala ang sagot ni AE sa kaniya. Sinagot namin at ipinadala ng kapatid kay AE ang aming sagot. Ang naging tugon niya sa kapatid ay “Siguro po ay pabayaan na lang natin sila sa kanilang pagpapaliwanag” Sinabi niya ito noong Mayo 7, 2015. Subalit, kinabukasan lang (Mayo 8, 2015) ay naglathala si AE ng “tugon” (“kinain” niya ang kaniyang salita kaya noon pa ay isang taong walang prinsipyo o paninindigan ang AE na ito sa kaniyang mga salita). Kung ang SAGOT ni Pristine Truth kay AE ay naging isang “malaking sampal” sa kaniya, ang kaniyang tugon na inilathala niya noong Mayo 8, 2015 ay LALONG NAGLUBLOB SA KANIYA SA MATINDING KAHIHIYAN. TUNGHAYAN NATIN ANG NAGING SAGOT NI PRISTINE TRUTH SA TUGON NI "AE" SA KANIYANG SAGOT SA NAUNANG ARTIKULO NI "AE" NA MAY TAX EVASION CASE DAW ANG INC SA JAPAN:

SAGOT SA "Ang mga nagtitiwalag ang masasama at ang mga itinitiwalag ang mabuti.""Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:

“Ang mga nagtiwalag ang masasama at ang mga itiniwalag ang mabuti. Kaya wala nang bisa ang pagtitiwalag ngayon ng Pamamahala.”

  
Sagot:

04 April 2016

The Similirity Between "AE" (with the fellow Fallen Angels) and Catholic Defenders


WHAT IS THE SIMILARITY
BETWEEN “ANTONIO EBANGELISTA” (THE “FALLEN ANGELS”) AND THE PEOPLE BEHIND THE “SPLENDOR OF THE CHURCH BLOG” (CATHOLIC DEFENDERS)?
ABOUT $101 million (P4.7 billion) was stolen from the account of the Bangladesh Central Bank with the Federal Reserve Bank of New York by hackers. At least $81 million (P3.8 billion) was wired to the Philippines. This is the biggest money laundering scandals to hit the Philippine banking industry in recent history. Many things have been said, rebutted, and confirmed as the Senate tries to get to the bottom of one of the biggest money laundering scandals in recent history. And no bit of proof proving the involvement of the Iglesia Ni Cristo in the said scandal.

31 March 2016

AE Remember Me: Tax Evasion Case Daw ng INC sa Japan sabi ni AENoong Abril, 2015 nang magsimula ang blog ni “Antonio Ebangelista” (“AE”). Agad na sinagot siya ni “Pristine Truth” sa kaniyang mga paratang, alegasyon at paninira na ibinato laban sa Pamamahala ng Iglesia. Mula Abril 1, 2016 ay ire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

AE naala-ala mo ba ang artikulo mong ito na inilathala mo sa iyong blog noong Abril 24, 2015 na may pamagat na “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN”? Dito ay pinalalabas mo na ang isa sa diumano’y katibayan na may kurapsiyon ngayon sa Iglesia ay ang “hinaharap na Tax Evasion case ng Iglesia Ni Cristo sa Japan.” SINAGOT ka ni Pristine Truth noong Mayo 5, 2015. Ang katunayang “NAPAHIYA” ka sa SAGOT na ito sa iyo ni Pristine Truth ay tinugon mo ang SAGOT na ito, subalit ang tugon mo ay lalo lang naglublob sa iyo sa kahihiyan. Bakit hindi mo ngayon mairepost ang artikulo mong ito sa bago mong blog? TUNGHAYAN MUNA NATIN ANG SAGOT NI PRISTINE TRTUH SA PARATANG NI ANTONIO EBANGELISTA NA MAY TAX EVASION CASE DAW ANG INC SA JAPAN:
___________________________

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)