26 August 2015

Official Statement of the Iglesia Ni Cristo by Brother Bienvenido C. SantiagoThe Official Statement of the IGLESIA NI CRISTO read by General Evangelist Brother Bienvenido C. Santiago. The press conference is called by the Church's Sanggunian as a reply to the Department of Justice bias treatment on the case of the expelled members of the Church on August 26, 2015.

  

IGLESIA NI CRISTO
INC Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City

Gusto po naming magbigay ng ilang pahayag tungkol sa ginawang pagsasampa ni Isaias Samson Jr. ng reklamong illegal detention laban sa mga ministro ng Iglesia Ni Cristo na bumubuo sa Sanggunian nito. Ito ay kaugnay ng bumangong suliraning panloob sa Iglesia Ni Cristo dahil sa ilang tao na noon ay kaanib at ang iba'y ministro pa sa Iglesia -- kasama roon si Samson -- na nagtangkang maghasik ng pagkakabaha-bahagi at gumawa ng mga paninira laban sa Administrasyon ng Iglesia. Natural lamang na kailangan ipatupad ng Iglesia ang mga disiplina, ayon sa mga aral at mga tuntuning itinataguyod ng organisasyong ito mula pa noong una, na nakasalig sa Banal na Kasulatan o Biblia. Karapatan naman ng organisasyong ito, at marahil ng alinmang organisasyon, na dumipensa laban sa sinumang organisasyong ito, at marahin ng alinmang organisasyon, na dumipensa laban sa sinumang nais puminsala rito.

Kaya, may mga pagsisiyasat na kinakailangang gawin, may mga pagsuspinde sa pagtupad ng tungkulin ng iba, at may mga kailangang itiwalag. At iyan naman ay naiintindihan at itinataguyod noon ng mga taong inalis na sa Iglesia.

Sapagkat iyon ang paraan para mapanatili ang pagkakaisa ng Iglesia - dalhin sa labas ng Iglesia ang mga nanggugulo at nagtatangkang maghahasik ng pagkakabaha-bahagi.
Ang pagsulong ng reklamong inihain ni Samson ay napag-alaman naming nagawa sa ilalim ng patnubay ni Sec. Leila de Lima, sapagkat labis at di-pangkaraniwan ang atensyon na iniukol niya -- Ano kaya ang motibo niya? -- siya pa mismo ang personal na nag-asikaso sa nasabing reklamo.

Pag-aasikaso at atensiyon na hindi nakita ng Sambayanang Pilipino at Kalihim ng Katarungan sa usapin ng pagkakapaslang sa apatnapu't-apat na sundalo ng Special Action Forces (SAF) ng Philippine National Police sa Mamasapano ilang buwan na ang nakakaraan. Bagaman ang dalawa (2) sa mga napaslang doon ay mga kapatid namin sa Iglesia subalit matahimik kaming naghintay sa mga gagawin ng Department of Justice (DOJ) para tugisin at usigin ang mga may kagagawan sa madugong pangyayarin yaon. Gayundin sa kung sino sa panig ng Pamahalaan ang dapat pananagutin sa mga pagyayaring iyon. Hanggang ngayon, gaya ng alam ng marami, ay wala pang napananagot.

Nakarating po sa aming kaalaman na may ilan pong inaalagaan ang DOJ na mga inalis na sa Iglesia at mga kabilang sa nais na manggulo sa Iglesia.

Bakit hindi bigyan ng atensiyon ng DOJ ang kaso ng apatnapu't-apat na sundalong napatay sa Mamasapano na kasing-tindi ng ibinigay nila sa mga taong naghain ng reklamo sa kanilang Tanggapan kahapon? Kumpara sa apatnapu't apat na sundalo na napatay sa Mamasapano -- dito sa inirereklamo ni Samson ay wala ni isang lamok na napatay. Halata namang Kasinungalingan ang sinasabi ng mga nagrereklamo.

Gusto naming paratingin kay Secretary de Lima at sa mga nag-uutos sa kaniya na hinihiling namin ngayon -- sa ngalan ng mga naulila ng dalawang sundalong nasawi sa Mamasapano na mga kapatid namin sa Iglesia -- na pag-ukulan din niya ng kasing sigasig na pag-aasikaso ang kaso ng Fallen 44. Sa madaling sabi, ay dapat maging parehas at walang bias ang Kagawara ng Katarungan.

The least we can expect from the Department of Justice -- is justice.No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)