29 September 2015

Sa Napapaniwala ng Fallen Angels, Siniyasat nyo bang mabuti ang isinisigaw at ipinakikipaglaban nyo?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 33


HAMON SA MGA NAPAPANIWALA
NG MGA FALLEN ANGELS:
LALO NA SA MGA NAGVIGIL
SA HARAP NG USMO
Ikatlong Hamon

“Siniyasat ba ninyong mabuti, pinag-aralan ng husto, at pinag-isipang lubos ang inyong isinisigaw na siyang ipinapaniwala sa inyo ng mga ‘Fallen Angels’?”


27 September 2015

"Hari ng Sablay": Nilaglag na naman ng mga Fallen Angels ang kanilang sariliANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 32

JOY YUSON…HARI NG SABLAY!
INILAGLAG NA NAMAN NIYA
ANG SARILI PATI NA SINA
ANGEL AT MARC


Si Elias at ang mga Propeta ni Baal: Sino ang sa Diyos at Sino ang Di na sa Diyos?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 31

Si Elias at ang mga Propeta ni Baal:
SINO ANG SA DIYOS
AT SINO ANG KALABAN
NA NG DIYOS?


24 September 2015

Hindi mapanindiganan ng mga "Fallen Angels" ang kanilang mga paratang


ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 30

HAMON SA MGA NAPAPANIWALA
NG MGA FALLEN ANGELS
Ikalawang Hamon

“Kung maninindigan pa rin kayo na ang mga “Fallen Angels” ay nagsisiwalat pa rin ng totoo ukol sa katiwalian daw sa Iglesia, maaari bang maipaliwanag ninyo kung bakit 30 na ang mga artikulo namin na sagot sa kanilang akusasyon ay wala pa silang napabulaanan, ni ‘inimikan’ kahit isa?”


23 September 2015

Ang Philippine Arena ay hindi isang Templo kundi isang multi-purpose buildingANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 29


SAGOT SA KANILANG MGA PAGBATIKOS
SA PHILIPPINE ARENA
Ika-apat na Bahagi

ANG PHILIPPINE ARENA
AY HINDI ISANG TEMPLO
O GUSALING SAMBAHAN 
KUNDI ISANG MULTI-PURPOSE
BUILDING

19 September 2015

Ang katotohanan kung bakit galit ang Fallen Angels kay Ka Arnel TumananANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 28


SINO NGAYON ANG GOONS, HOODLUM AT SINDIKATO SA GINAGAWA NILANG MARUMING TAKTIKA LABAN SA MGA MINISTRO AT MGA KAPATID?

Ang Katotohanan kung bakit galit na galit kay Ka Arnel Tumanan ang mga “Fallen Angels” kaya pati ang kaniyang mga anak ay kanilang idinamay sa kanilang paninira

Nagsasabi ba ng totoo ang Fallen Angels na may 10 Ministro na dinukot ng Sanggunian?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 27
HAMON SA MGA NAPAPANIWALA NG MGA “FALLEN ANGELS”


#01

Ciento-por-ciento ba kayo na ang
mga “Fallen Angels” ay nagsasabi ng pawang
katotohanan lamang?

HINDI BA’T MALINAW NA SILA’Y NAGSISINUNGALING SA PAGSASABING “MAY SAMPUNG MINISTRO NA DINUKOT NG SANGGUNIAN”?
Kasinungalingan ang Pagsasabing May Tax Evasion Case ang INC sa JapanANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 26


NASA BLOG DAW NI “ANTONIO EBANGELISTA”
ANG EBIDENSIYA NG KATIWALIAN:
TOTOO KAYA?

#03
KATOTOHANAN BA ANG SINABI NI
ANTONIO EBANGELISTA SA BLOG NIYA NA MAY TAX EVASION CASE ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN?

18 September 2015

Ang Maruming Taktika ng Fallen Angels ay Hindi Gawaing Cristiano kundi ng Masamang TaoANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 25


NAPAKARUMI TALAGA NG TAKTIKA NG MGA “FALLEN ANGELS” NA NAGPAPAKITANG HINDI SILA CRISTIANO, NI MABUTING TAO, AT TAHASAN PA SILANG SUMASALUNGAT SA PAGTUTURO NG SUGO

15 September 2015

Fabricated lamang pala ang mga "Ebidensiya" ni "Antonio Ebangelista" ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 24
 
NASA BLOG DAW NI “ANTONIO EBANGELISTA”
ANG MGA EBIDENSIYA NG KATIWALIAN
TOTOO KAYA?

#02
FABRICATED LANG NAMAN
PALA ANG KANIYANG 
MGA EBIDENSIYA 


Ang matibay na katibayan na “fabricated” o “gawa-gawa” lamang
ni Antonio Ebanghelista ang mga inilalathala niyang 
“Voice of the Brethren” 


13 September 2015

Ang Pandaraya ni Antonio Ebangelista sa Pahayag ni Kptd. na Erano G. ManaloANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 23


NASA BLOG DAW NI “ANTONIO EBANGELISTA”
ANG MGA EBIDENSIYA NG KATIWALIAN
TOTOO KAYA?
 
Ipinangangalandakan ni Isaias Samson Jr. at ng mga kasamahan niyang “Fallen Angels” na ang mga ebidensiya raw ng katiwalian at anomalya ng Sanggunian ay nasa blog ni “Antonio Ebangelista.” Ang totoo ay nasagot na natin ang mga “paratang” at “kasinungalingan” na inilathala sa blog ni “Antonio Ebangelista,” at isa ring katotohanan na HINDI NASAGOT O NAKATUGON si “Antonio Ebangelista” sa ating mga SAGOT sa kaniya. Subalit, hanggang ngayon ay ipinangangalandakan nina Jun Samson at mga kasama niya na “may ebidensiya” raw sa blog ni “Antonio Ebangelista” ukol sa katiwalian at anomalya na nagaganap daw ngayon sa Iglesia. Kaya, alang-alang sa mambabasa (kapatid at hindi kapatid) ay muli nating ipakita ang ating TUGON o SAGOT sa mga “alegasyon” at diumano’y mga ebidensiya ni “Antonio Ebangelista” upang HINDI SILA MAKADAYA.


#01

ANG PANDARAYA
NI ANTONIO EBANGELISTA
SA PAHAYAG NI KAPATID NA
ERANO G. MANALO


Sino si Isaias Samson Jr (Jun Samson)? Unang BahagiANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 22

SINO SI
ISAIAS SAMSON JR?
Unang Bahagi


12 September 2015

The Biblical Basis why Iglesia Ni Cristo members are prohibited to eat blood or any food mixed with bloodWhy Iglesia Ni Cristo members are prohibited to eat blood or any food mixed with blood?Question:
"The eating of 'dinuguan' (animal blood) or food mixed with blood is a practice not only in the Philippines but also in other countries. Many religions allow their members to eat or drink animal blood or foods mixed with blood. Why members of the Iglesia Ni Cristo do not eat 'dinuguan' or food mixed with animal blood?"

 ANSWER:

10 September 2015

Ipinangako ni Cristo ang muling pagbangon ng Iglesia Ni CristoIGLESIA  NICRISTO:
ANG BAYAN NG DIYOS SAMGA HULING ARAW
UNANG BAHAGI
IPINANGAKO NI
CRISTO ANG MULING PAGBANGON NG
IGLESIA NI CRISTO

Natalikod man ang unang Iglesia subalit ipinangako ni Cristo
na muli Niyang itatatag ang Kaniyang Iglesia


08 September 2015

873 Kapilya ang Naipatayo Kasabay ng Pagtatayo ng Philippine ArenaANSWERING “FALLEN ANGELS” 
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 21


SAGOT SA KANILANG MGA
PAGBATIKOS SA PHILIPPINE ARENA
Ikatlong Bahagi
873 NA KAPILYA ANG NAIPATAYO SA PANAHONG ITINATAYO ANG PHILIPPINE ARENA


03 September 2015

Ang Tunay na Dahilan ng Paglabas sa Kalsada ng mga Kaanib sa Iglesia Ni Cristo noong Agosto, 2015ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 20

ANG DUMAAN SA TAMA AT LEGAL NA PROSESO ANG REKLAMO NI JUN SAMSON LABAN SA SANGGUNIAN ANG HINILING NG IGLESIA NI CRISTO

01 September 2015

Nagprotesta ang Iglesia Ni Cristo sa DOJ dahil sa hindi pagsunod ng Kalihim ng DOJ sa isinasaad ng batas o sa "rule of law"SINUSUNOD LANG BA NILA
ANG “RULE OF LAW”?
Sino ang tunay na hindi
nagpasakop sa batas?

“Kung sinunod ni De Lima ang isinasaad ng batas sa paghawak ng isinampang reklamo laban sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo at ang Iglesia ay nagprotesta, ang Iglesia ang wala sa katuwiran. Subalit, sapagkat isang katotohanan na pinatutunayan maging ng mga nagmamasid na hindi kaanib sa Iglesia at ng nasa DOJ pa mismo na nilabag ni De Lima ang “regulasyon” o ang isinasaad ng batas sa paghawak ng reklamo laban sa pamunuan ng Iglesia, kaya ang pagprotesta ng Iglesia Ni Cristo sa “maling pagkilos” na ito ng kalihim ng DOJ ay MAKATUWIRAN LAMANG.”

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)