21 February 2015

Kautusan ba sa mga Cristiano ang Paglalambong (belo)?

“Ang Paglalambong ba ay isang pangkalahatang kautusan sa mga Cristianong Kababaihan?”


TANONG:

“Sinasabi po ni Apostol Pablo sa I Corinto 11:4-5 na ang babae ay dapat na maglambong kung nananalangin o sumasamba. Bakit hindi po ninyo ito isinasagawa sa Iglesia?”

12 February 2015

Ukol sa Banggit na "Mga Huling Araw" sa Hebreo 1:1-2


TANONG UKOL SA
“MGA HULING ARAW”
NA BINABANGGIT
SA HEBREO 1:1-2

TANONG:

“Hello po Kapatid. May tanong po ako sana po masagot po ninyo. Tinanong po kasi sa akin ng sanlibutan. "Kung ang pasimula ng mga huling araw ay noong July 27, 1914, bakit po sinabi ni Apostol Pablo na "mga huling araw" na rin noong kapanahunan niya?"

“Hebrews 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa MGA HULING ARAW NA ITO sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;

“Antayin ko o ang sagot kapatid. Salamat po ng marami.”

SAGOT:

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)