31 March 2016

AE Remember Me: Tax Evasion Case Daw ng INC sa Japan sabi ni AENoong Abril, 2015 nang magsimula ang blog ni “Antonio Ebangelista” (“AE”). Agad na sinagot siya ni “Pristine Truth” sa kaniyang mga paratang, alegasyon at paninira na ibinato laban sa Pamamahala ng Iglesia. Mula Abril 1, 2016 ay ire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

AE naala-ala mo ba ang artikulo mong ito na inilathala mo sa iyong blog noong Abril 24, 2015 na may pamagat na “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN”? Dito ay pinalalabas mo na ang isa sa diumano’y katibayan na may kurapsiyon ngayon sa Iglesia ay ang “hinaharap na Tax Evasion case ng Iglesia Ni Cristo sa Japan.” SINAGOT ka ni Pristine Truth noong Mayo 5, 2015. Ang katunayang “NAPAHIYA” ka sa SAGOT na ito sa iyo ni Pristine Truth ay tinugon mo ang SAGOT na ito, subalit ang tugon mo ay lalo lang naglublob sa iyo sa kahihiyan. Bakit hindi mo ngayon mairepost ang artikulo mong ito sa bago mong blog? TUNGHAYAN MUNA NATIN ANG SAGOT NI PRISTINE TRTUH SA PARATANG NI ANTONIO EBANGELISTA NA MAY TAX EVASION CASE DAW ANG INC SA JAPAN:
___________________________

Glimpse of the Past: 31 March 1996 The True Church Returns to Jerusalem
GLIMPSE OF THE PAST
IGLESIA NI CRISTO HERITAGE

March 31, 1996:
The True Church, the Church Of Christ, Returns to Jerusalem

30 March 2016

SAGOT SA TANONG NA: "Itinitiwalag ang nagsisiwalat lang ng katiwalian?"Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo
05


Tanong:

“Iba na ang Iglesia Ni Cristo ngayon sapagkat ang itinitiwalag ay ang mga nagsisiwalat lamang ng katiwalian at nagsasabi ng katotohanan. Kaya hindi makatarungan ang pagtitiwalag ngayon sa Iglesia.”

 
Sagot:
                

20 March 2016

Nanatili bang may Espiritu Santo ang mga tiwalag sa Iglesia Ni Cristo?Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:

“Nananatiling tinatanggap namin ang Espiritu Santo o kinakasihan kami ng Espiritu Santo kahit kami'y tiwalag sa Iglesia. Umiiyak pa nga kami hanggang sa aming mga pagkakatipon.”

 
Sagot:

18 March 2016

Sa lupa lang ba tiwalag at hindi sa langit? Maaari bang manatiling kay Cristo kahit tiwalag?Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:

“Walang bisa ang pagtitiwalag ngayon sapagkat tao lang ang nagtiwalag sa amin. Dito lang kami sa lupa tiwalag at hindi kami tiwalag sa langit kaya nananatili kaming kay Cristo at nananatili kaming tunay na Iglesia Ni Cristo.”
 ]

Sagot:

16 March 2016

Why We Joined the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)


WHY WE JOINED THE 
IGLESIA NI CRISTO
(CHURCH OF CHRIST)  THE Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ) has congregations in more than 100 countries and territories with members from more than 120 nationaties. Know why thousands and thousands of people throughout the world joined the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Find out what makes this Church unique.

Read the inspiring stories of those who have joined the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ).

15 March 2016

Dahilan ng Pagtakas ni LBM: Death Threat o Fake threat?DEATH THREAT O FAKE THREAT?
ISA NA NAMANG NABIGONG PAKANA NINA MENORCA AT NG KANIYANG ABOGADO PARA PASAMAIN ANG IGLESIA


12 March 2016

The Implications of Menorca's Flight to VietnamTHE IMPLICATIONS OF 
MENORCA’S FLIGHT TO VIETNAM:

HE IS A COWARD, AN ARROGANT HYPOCRITE, AND GOD IS NOT ON HIS SIDE BASED ON HIS OWN STATEMENTS10 March 2016

Paglapastangan ba sa ina ang pagtitiwalag ni Ka EVM kay Gng. Tenny? Kawalan ba ng pag-ibig?Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo

Tanong:

“Bakit nilapastangan ni Ka Eduardo V. Manalo ang kaniyang ina sa pagtitiwalag sa kaniya? Hindi ba’t kawalan ito ng pagmamahal o pag-ibig na itiwalag niya ang kaniyang ina at mga kapatid?”


06 March 2016

Lowell Menorca II at pamilya - TUMAKAS HINDI DINUKOTLowell “Boyet” Menorca II at Pamilya:
Dinukot o Tumakas?
ISA NA NAMANG MALAKING PAGSISINUNGALING NI LOWELL “BOYET” MENORCA II UPANG PASAMAIN ANG INC


05 March 2016

Sagot sa "Bakit itiniwalag sina Tenny, Angel, Lottie at Marc gayong wala namang kasalanan?"Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:
“Bakit Itiniwalag si Ka Tenny at sina Angel, Marc at Lottie gayong wala naman silang kasalanan?”


Sagot:

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)