10 August 2015

Sagot at Pagbubunyag mula sa "Sulat" ni Joy Yuson na may petsang Agosto 10, 2015ANSWERING “FALLEN ANGELS”
part 9

SINO SI JOY YUSON
a.k.a. "KELLY ONG"?

Sagot sa mga Paratang ni Joy Yuson na inilahad niya sa kaniyang “Sulat” na pinost sa kaniyang dummy account na may pangalang “Kelly Ong” noongAgosto 10, 2015
UNANG BAHAGI


 KILALANIN natin si Joy Yuson mula mismo sa kaniyang mga pananalita mula sa kaniyang “sulat” na pinost sa FB Page ni “Kelly Ong” (na siya rin po ito) ngayong Agosto 10, 2015, bandang ala-7 ng gabi. Kaya hindi maaari na pagbintangan tayo na nagpaparatang lamang o naninira lamang sapagkat ang ating basehan ay ang “mismong pananalita” ni Joy Yuson.


ANG KANIYA RAW SULAT AY PAGPAPAHAYAG SA MGA
KATIWALIAN NA KANIYA RAW “NASAKSIHAN”

“Ako po si Eliodoro Yuson Jr., isang ministro sa Iglesia ni Cristo na nagpapahayag ukol sa mga bagay na may kinalaman sa mga katiwalian na aking nasaksihan na ginawa at ginagawa ng grupo sa pangunguna ni Mr. Glicerio "jun" Santos, General Auditor ng Iglesia ni Cristo at ni Ka Babylyn Manalo, asawa ni Ka Eduardo.”

“Eliodoro Yuson Jr.” ang tunay niyang pangalan. Siya ay “naging ministro”  sa Iglesia Ni Cristo subalit natiwalag  dahil sa “paglaban sa Pamamahala ng Iglesia.” May nais po kaming pansinin ninyo at pakatandaan sa kaniyang ipinahayag na sinipi natin sa itaas. Ang sabi niya, “Ako po si Eliodoro Yuson Jr., isang ministro sa Iglesia ni Cristo na nagpapahayag ukol sa mga bagay na may kinalaman SA MGA KATIWALIAN NA AKING NASAKSIHAN….” TANDAAN po natin ang kaniyang sinabi na ang “katiwalian” daw sa Iglesia ngayon na kaniyang ipinapahayag sa “sulat” niyang ito ay KANIYANG NASAKSIHAN.


TAO SIYA NI ANGEL AT MARK NOON PANG 1989

“Ako po ang Finance at Administrative Coordinator ng Global Electronic Media Network ng Iglesia ni Cristo (GEMNET). Nagsimula po ako sa aking tungkulin noong 1989 sa ilalim ng Pangangasiwa ng Kapatid na Felix Nathaniel V. Manalo at Kapatid na Marco Erano V. Manalo, mga anak ng namayapang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Erano G. Manalo.”

Mula pa noong 1989 AY NASA ILALIM NA SIYA NI “Angel Manalo” (Felix Nathaniel V. Manalo) at hindi isang “pangkaraniwan” lamang ang ibinigay na “posisyon” sa kaniya ni Angel – “Finance and Administrative Coordinator.” Kaya kataka-taka ba na “loyal” siya kay Angel at sumama siya sa “paghihimagsik” ni Angel laban sa Pamamahala ng Iglesia?


SIYA ANG MAY HAWAK NG “FINANCIAL MATTERS”

“Ako po ang Finance at Administrative Coordinator ng Global Electronic Media Network ng Iglesia ni Cristo (GEMNET)…bahagi po ng aking pananagutan ang coordination sa mga financial matters ng opisina at ang mga bagay na pang administratibo kalakip ang mga special task mula sa Tagapamahalang Pangkalahatan na ipinagagawa sa amin sa pamamagitan ng dalawa nilang mga anak na siyang nangangasiwa sa aming tanggapan.”

“Matindi” ang kaniyang “posisyon noon – “Finance at Administrative Coordinator” na siya ang may “hawak” ng “financial matters” ng “opisina at ang mga bagay na pang administratibo. Siya ang inuutusan na magpunta sa ibang bansa sa pagbili ng mga “gamit” at iba pang at iaatas sa kaniya ng magkapatid. Ayon sa ulat, noon ay 26 na beses siyang nagtungo sa Japan.


GAANO KALAWAK ANG KANIYANG
KAPANGYARIHAN NOON?

“Saklaw po ng operasyon ng aming tanggapan ang networking system ng Central Office, CCTV installations and monitoring system, House of Worship Sound and Video System installations, Technical and Administrative support ng mga Radio and Television Stations ng Iglesia sa buong mundo kalakip po rito ang mga programming at monitoring sa mga himpilan. Bukod po rito ay saklaw ng aming Tanggapan ang ilang bahagi ng housing distribution para sa aming mga kawani, ang Security Matters ng Iglesia at Central Office, beautification ng Central Office at mga pangunahing gusali ng Iglesia, logistical requirement ng iba't ibang departamento sa ilalim ng aming pangangasiwa. Ang aming tanggapan ay ang siyang systems support ng mga tanggapan at technical support ng buong Iglesia ni Cristo.
“Ang GEMNET din po ang nasa likod ng mga malalaking program presentations and television shows ng iglesia sa mga malalaking okasyon nito.
Maging ang mga communication equipment na ginagamit ng iglesia ay nagmumula po sa mga research ng aming tanggapan.”

Tandaan natin na siya mismo ang may sabi na siya ang may hawak ng “financial matters” ng alin? Hindi lang ng kanilang opisina na tinatawag na GEMNET kundi “networking system ng Central Office, CCTV installations and monitoring system, House of Worship Sound and Video System installations, Technical and Administrative support ng mga Radio and Television Stations ng Iglesia sa buong mundo.” Kapag sinasabing siya ang may hawak ng “financial at administrative matters” ay si Joy Yuson ang nag-aasikaso ng “purchasing” ng mga kailangan sa network system ng Central office, ng mga CCTV, ng mga kailangan sa “sound system” ng lahat ng kapilya sa buong mundo, at pati na ang “financial matters” ng mga Radio at Televisions ng Iglesia sa buong mundo. Samakatuwid, ay HINDI MALIIT NA HALAGA LAMANG ANG HAWAK NIYA. Maniniwala ba kayo na “isang milyon” lang ang kabuuang hawak niya sa pangangasiwa ng “technical and administrative support” ng Net 25?Hawak din niya ang “financial matters” ng GEM TV (ang ngayon ay INC TV), ang limang radio stations ng Iglesia, GEMNET, Network system ng Central Offcie, installation ng CCTV sa Central Office, at mga sound system ng lahat ng kapilya sa buong mundo.

Hindi lang humahangga rito ang saklaw ng kaniyang kapangyarihan. Ang sabi pa niya, “Bukod po rito ay saklaw ng aming Tanggapan ang ilang bahagi ng housing distribution para sa aming mga kawani, ang Security Matters ng Iglesia at Central Office, beautification ng Central Office at mga pangunahing gusali ng Iglesia, logistical requirement ng iba't ibang departamento sa ilalim ng aming pangangasiwa.” Pansinin ninyo kung gaano kalawak ang kaniyang “kapangyarihang” taglay sa panahong sina Marc at Angel ay nasa “kapangyarihan” pa. Isipin ninyo na ang GEMNET ay dapat lamang ay sa “technical support” subalit si Yuson mismo ang nagsabi na saklaw din nila ang “housing distribution para sa mga kawani” (di ba trabaho ito ng Housing Section ng Finance Department?), pati ang security matters ng Central Office, pati ba naman “beautification” ng Central Office at mga pangunahing gusali ng Iglesia (di kasama rin ang Templo Central, College of Evangelical Ministry, New Era University, at New Era General Hospital), at pati ang “logistical requirement” ng lahat ng departamento ay nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa.

Iyan lang ba ang saklaw ng kanilang “kapangyarihan”? Si Yuson din ang may sabi, “Ang aming tanggapan ay ang siyang systems support ng mga tanggapan at technical support ng buong Iglesia ni Cristo.” Ano pa? “Ang GEMNET din po ang nasa likod ng mga malalaking program presentations and television shows ng iglesia sa mga malalaking okasyon nito.” Pati ang pagbili ng mga “communication equiptment ng Iglesia” ay hawak din nila?

Kung siya ang may hawak ng “financial matters” ng GEMNET, NET 25, GEM TV, DZEC, DZEM, mga radio stations sa Pangasinan, Quezon at Cebu, installation ng sound system” ng lahat ng mga kapilya sa buong mundo, at pati na ang network system ng Central Office, housing distribution, security matters, beautification ng Central Office at mga pangunahing gusali (kasama rin ang Templo Central, College of Evangelical Ministry, New Era University, at New Era General Hospital), logistical support ng lahat ng tanggapan, pati production ng TV stations at mga malalaking okasyon (gaya ng 95th anniversary presentation), at ang pagbili ng mga “communication equipment” ng Iglesia, HINDI LANG “MILYON-MIYON” ANG PINAG-UUSAPAN DITO, KUNDI BILYON-BILYON.

HINDI BA’T REPLEKSIYON LANG ITO KUNG GAANO KALAKING “KAPANGYARIHAN” ANG NAWALA HINDI LAMANG KAY JOY YUSON, KUNDI LALO NA KANILA MARC AT ANGEL MANALO?
MAGTATAKA PA BA TAYO NGAYON
KUNG BAKIT SILA NAGHIMAGSIK?


DISYEMBRE, 2009 NANG TINANGGAL SIYA
SA OPISINA AT IDINISTINO SA CAPIZ

“Ako po ay inalis sa opisina at idinestino sa Distrito ng Capiz noong Disyembre 2009. Ipinatawag po ako ng Ka Eduardo dahil daw sa ulat na ipinalangin ko raw sa harap ng mga ministro at kawani ng GEMNET at NET 25 na "inaapi ang pamilya ng Ka Erdy". Ang totoo po ang aking ipinalangin ay "iligtas ang pamilya ng Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api".”

Hindi ang binanggit niya sa kaniyang “sulat” ang tunay na dahilan kung bakit inalis si Joy Yuson sa opisina at idinistino sa Capiz. Hindi na natin babanggitin dito upang hindi tayo maparatangan na “namemersonal” na gaya ng kanilang ginagawa.  SUBALIT ANG NAIS NAMING IPAPANSIN AY NOONG DISYEMBRE, 2009 AY NASA CAPIZ NA SIYA. Tandaan din ang sinabi niya sa unahan na “Ako po si Eliodoro Yuson Jr., isang ministro sa Iglesia ni Cristo na nagpapahayag ukol sa mga bagay na may kinalaman SA MGA KATIWALIAN NA AKING NASAKSIHAN….”


HALATANG KASINUNGALINGAN LAMANG

“2012 nang mabalitaan ko ang sunod-sunod na pang-aapi nila sa Ka Tenny at sa mga anak ng Ka Erdy. Tinatakot nila, inaalisan ng mga hardinero, guwardiya, mga kasambahay at driver. Nagpahinga ang kapatid na Ed Hemedez, malungkot kami sa balitang iyon ngunit umaasa na iyon na ang pagkakataon para kausapin na ng Ka Eduardo ang Ka Tenny at ang kaniyang mga kapatid. Nabalitaan namin na nabigo kami sapagkat nang makapagbihis na ang Ka Eduardo at mga anak uoang pumunta sa lamay ay sinigawan si ni Ka Babylyn na "walang aalis!" Hindi natuloy ang pag-uusap ng magkapatid.

Ang sinabi niya sa unahan ng kaniyang sulat ay “Ako po si Eliodoro Yuson Jr., isang ministro sa Iglesia ni Cristo na nagpapahayag ukol sa mga bagay na may kinalaman SA MGA KATIWALIAN NA AKING NASAKSIHAN….” Subalit ang sabi niya ay “2012 nang MABALITAAN ko ang sunod-sunod na pang-aapi nila sa Ka Tenny at sa mga anak ng Ka Erdy.” Ang sabi pa niya ay “NABALITAAN namin na nabigo kami sapagkat nang makapagbihis na ang Ka Eduardo at mga anak uoang pumunta sa lamay ay sinigawan si ni Ka Babylyn na "walang aalis!" Hindi natuloy ang pag-uusap ng magkapatid.” SAMAKATUWID, NAGSISINUNGALING SIYA SA PAGSASABING “NASAKSIHAN NIYA.” Gusto lang niyang papaniwalain ang iba na “totoo” ang sinasabi niya na may katiwalian, ngunit lumabas din sa mismong “bibig” niya na HINDI NIYA NASAKSIHAN KUNDI “NABALITAAN LANG.”


INIWAN ANG DISTINO DAHIL
SA “NABALITAAN” LAMANG

“Dahil dito, kinausap ko ang aking pamilya at sinabi ko sa kanila na iiwan na namin ang Lokal para sa mas malawak na gawain ng Iglesia...”

Dahil sa kaniyang “nabalitaan” lang ay iniwan niya ang kaniyang distino (sa panahon pa ng Sugo at maging sa panahon ng Ka Erdy ay PAGTITIWALAG ang parusa sa pag-iwan sa distino sapagkat hindi lamang ito “pagdimisyon” kundi tahasan ding paglaban sa Pamamahala):


MULA SA “FINANCE ADMINISTRATOR” NG 
BILYON-BILYONGNAGING TAGAPAG-ALAGA 
NG BAGOY, MANOK AT KAMBING

“Tumira kami sa isang bagong pagawa na bahay ng aking biyenan sa bulacan. Namuhay kami ng tahimik habang nag-aabang ng pagkakataon kung ano ang maitutulong namin sa suliranin ng iglesia at sa pamilya ng ka Erdy. NAG-ALAGA AKO NG BABOY, MANOK AT KAMBING para kahit papano ay may mapagkakitaan. Pinasok ko ang pagbubungkal ng lupa kahit wala akong karanasan para makatulong sa amin sa pang-araw-araw.”

Noon ay pabahay siya ng Iglesia at pasasakyan pa (kaya pala gayon na lang ang pagbatikos niya sa mga “sasakyan” ng mga miembro ng Sanggunian); noon ay lagi siyang nagta-travel sa ibang bansa gaya sa Japan (kaya pala inis na inis siya sa pag-travel nina ka Eduardo at ng Sanggunian sa pagdalaw sa mga lokal sa ibang bansa); noon ay “finance administrafor” siya ng bilyon-bilyon; noong Disyembre, 2009 ay nasa isang malayong probinsiya na lamang siya, at noong 2012 ay taapag-alaga na lang siya ng baboy, manok at kambing. Kaya, kataka-taka ba na siya ay naghihimagsik ngayon, minumura, sinisiraan at nilalait ang mga miembro ng Sanggunian, at nagsasalta ng masama at paglaban sa Pamamahala ng Iglesia?


SA MISMONG “BIBIG” NI YUSON LUMABAS
NA “MAY PLANO” NA SILANG ”GAGAWIN
NOON PANG 2012

“Dahil dito, kinausap ko ang aking pamilya at SINABI KO SA KANILA NA IIWAN NA NAMIN ANG LOKAL PARA SA MAS MALAWAK NA GAWAIN ng Iglesia sapagkat natupad na ang ipinagpauna ng Kapatid na Erano G. Manalo noong 2006 na aapihin ang kaniyang sambahayan at itatalikod na ang Iglesia. Sa Lokal ay iilang daan lamang ng mga kapatid ang aking mapaglilingkuran, ngunit NANGANGAILANGAN KAMING MAGLINGKOD SA HIGIT NA NAKARARAMI AT SA PAMILYA NG KA ERDY.”

Iniwan ni Yuson ang kinadidistinuhang lokal sa Capiz dahil daw sa “MAS MALAWAK NA GAWAIN.” Di ba sa panahon ding ito nagbukas ng FB account si Lottie Manalo-Hemedez na ginamit ng “grupo” nila para palaganapin ang kanilang “black propaganda”? Pag-alis sa Capiz at nagpunta sa Bulacan, ganito pa ang sinabi ni Joy Yuson:

“Tumira kami sa isang bagong pagawa na bahay ng aking biyenan sa bulacan. Namuhay kami ng tahimik HABANG NAG-AABANG NG PAGKAKATAON KUNG ANO ANG MAITUTULONG NAMIN SA SULIRANIN NG IGLESIA AT SA PAMILYA NG KA ERDY. Nag-alaga ako ng baboy, manok at kambing para kahit papano ay may mapagkakitaan. Pinasok ko ang pagbubungkal ng lupa kahit wala akong karanasan para makatulong sa amin sa pang-araw-araw.”

Hindi maling sabihin na ang tinutukoy ni Yuson na “malawak na gawain” ay ang isinagawa nila ngayon na pagpapalaganap ng “black propaganda” laban sa Pamamahala gamit ang “social media” at ang kanilang ginawang bigong-bigong “rally” nitong July, 2015. KAYA, LUMALABAS NA 2012 PA LANG AY PLINANO NA NILA ANG GINAWA NILA NITONG 2015. BAKIT? PARA “MABAWI” NILA ANG MALAKING KAPANGYARIHANG NAWALA SA KANILA NA SI JOY YUSON DIN ANG BUMANGGIT?Dito ay tupad na tupad sa kanila ang sinasabi ng Biblia:

Roma 16:17-18
“Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagka't ANG MGA GAYON AY HINDI NAGSISIPAGLINGKOD SA CRISTONG PANGINOON, KUNDI SA KANILANG SARILING TIYAN; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay.”
 

TO BE CONTINUED


Acknowledgment: Salamat Joy Yuson sa “sulat” mo at ngayon ay may matibay na kaming pinanghahawakan na mula rin sa inyo ukol sa kung gaano kalawak ang kapangyarihang nawala kay Angel Manalo. Malaki ang maitutulong nito sa “malaking pagbubunyag” na gagawin namin sa tunay na motibo sa paglaban nina Marc at Angel Manalo. ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-punto na pagsagot sa mga 
Kumakalaban sa Pamamahala

Part 1

Part 2

Part 3
 
 Part 4

Part 5

Part 6

Part 72 comments:

  1. A fish is caught by its mouth. Evil intentions revealed.

    ReplyDelete
  2. Nakapagngingitngit ang mga bagay na ginawang ito ni Joy Yuson. Iyong sinabi niyang babagon ang mga aapi sa pamilya ng ka Eraño, natupad sa kaniya iyon. HInikayat niya ang mga anak ng Ka Eraño na kunwa ay nagmamalasakit pero sa bandang huli ay naging kawawa ang kalagayan. Siya pala ang katuparan ng babangon na mang-aapi sa pamilya ng Ka Eraño Manalo.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)