12 August 2015

Muling "inilaglag" ni Joy Yuson ang sarili sa kaniyang "Ikatlong Sulat"ANSWERING “FALLEN ANGELS” 
Punto-por-punto na pagsagot sa mga 
Kumakalaban sa Pamamahala
part 12

ANG KAPAIMBABAWAN 
NI JOY YUSON
A.K.A. “KELLY ONG”

 Muli na naman niyang "inilaglag" ang kaniyang sarili sa kaniyang ikatlong sulat
 NAALALA ba ninyo ang sagot at pagbubunyag natin mula sa “Sulat” ni Joy Yuson na ang ating artikulong ito ay may pamagat na “Sino si Joy Yuson? (Unang Bahagi)” [Answering “Fallen Angels”, part 9], at ang ating “Sagot sa Response ni Joy Yuson sa ating artikulo na may pamagat na ‘Sino si Joy Yuson’” [Answering Fallen Angels”, part 10]. Sapagkat “inilaglag” siya ng kaniyang dalawang “liham” na ipinost niya sa kaniyang FB page na may pangalawang “Kelly Ong” (pero siya rin po ito), muling sumulat si Joy Yuson, subalit sa ikatlong pagkakataon ay nag-ingat na siyang huwag “ilaglag” ng kaniyang sariling pananalita. IYON PO ANG AKALA NIYA. Narito po ang “ikatlong liham” ni Joy Yuson, a.k.a. “Kelly Ong”:

“SA LAHAT NG MGA KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO:
“Mga mahal na Kapatid,
“Nais lamang po naming linawin muli sa lahat na ang ating pagkilos ay hindi naglalayon na ibagsak ang Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo. Kung mayroon mang mga paghahayag ng katotohanan at ng mga katiwalian ng kaniyang pamilya, ng Sanggunian at ng ibang mga ministro at mga tagapangasiwa ng Distrito at nadamay ang pangalan ng Ka Eduardo ay hindi po layunin na ipahiya ang Tagapamahala. Sadyang hindi po maiiwasan na madamay ang Tagapamahala sapagkat siya ang unag dapat na lumutas sa lahat ng mga katiwaliang ito.
“Hundi po dapat isipin o maging layunin ng sinumang narito sa PAGE na ito ang ibagsak ang Ka Eduardo sapagkat tapos na po ang mga kalooban ng Diyos. Sinabi na po ito ng KAPATID NA ERANO G. MANALO bago pa sila nagpahinga noong 2006. Isa si Ka Eduardo na maghahayag kung ano ang itinagubilin sa kaniya ng KA ERDY at kung kanino itiniwala ang Iglesia para ito iharap sa paghuhukom.
Pansamantala ay hinihiling ko po sa inyo ang lubos na pananalangin sa ating Diyos, ang pagmamakaawa na huwag niya tayong iiwan sa gitna ng matinding pagsubok na ito. Maging uliran po tayong lahat sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay sapagkat ito ang panahon ng PAGBUBUKOD NG DIYOS AT PAGLILINIS NG DIYOS SA MGA HULING ARAW.
“Pagpalain nawa tayong lahat.
“Lubos na gumagalang at nagmamahal sa inyo,
“Kapatid na Kelly Ong”

MULING “INILAGLAG” SI JOY YUSON NG KANIYANG SARILING PANANALITA. Atin pong suriin ang kaniyang “Ikatlong Sulat”:

UNA, ito ay sagot niya sa dalawa nating artikulo [Answering “Fallen Angels” part 9 at part 10] na kung saan ay naipakita natin sa pamamagitan din ng sariling pananalita ni Joy Yuson na malaki ang nawala sa kanila kaya napakalaki at napakalalim ng motibo nila sa paglaban at pagpapabagsak sa Pamamahala. Kung inyo ring natatandaan na sa part  9 ay naipakita natin na sa mismong pananalita ni  Joy Yuson ay lumalabas na mula pa noong 2012 ay may “plano” na sila sa “paglaban sa Pamamahala ng Iglesia”na naisakatuparan nila ngayong taong 2015. Ito ang sinagot sa “ikatlong sulat” na ito – ngunit muli ay inilaglag ni Joy Yuson ang kaniyang sarili dahil ang “nailagda” niyang pangalan sa halip na “Joy Yuson” ay “Kelly Ong” – bistadong-bisTado ka na tuloy na ikaw nga si “Kelly Ong.”

IKALAWA, sinabi niya sa kaniyang sulat na ito na “Nais lamang po naming linawin muli sa lahat na ang ating pagkilos ay HINDI NAGLALAYON NA IBAGSAK ang Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo….” Pagkatapos ay inulit pa niya ito, “Hundi (sic) po dapat isipin o maging layunin ng sinumang narito sa PAGE na ito ang ibagsak ang Ka Eduardo…” HINDI NGA BA? Si Kelly Ong din (si Joy Yuson) ang “NAGLAGLAG” sa kaniyang sarili sapagkat siya rin mismo ang nagpabulaan sa sinabi niyang ito sa kaniyang mismong sulat. Ganito ang sinabi niya:

“…Kung mayroon mang mga PAGHAHAYAG ng katotohanan at ng mga katiwalian ng kaniyang pamilya, ng Sanggunian at ng ibang mga ministro at mga tagapangasiwa ng Distrito at NADAMAY ANG PANGALAN NG KA EDUARDO ay hindi po layunin na ipahiya ang Tagapamahala. SADYANG HINDI PO MAIIWASAN NA MADAMAY ANG TAGAPAMAHALA SAPAGKAT SIYA ANG UNAG DAPAT NA LUMUTAS SA LAHAT NG MGA KATIWALIANG ITO…”

Hindi daw ang layunin nila ay ibagsak ang Pamamahala ng Iglesia, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, subalit Aang sabi ni Joy Yuson a.k.a. “Kelly Ong” ay “SADYANG HINDI PO MAIIWASAN NA MADAMAY ANG TAGAPAMAHALA SAPAGKAT SIYA ANG UNANG DAPAT NA LUMUTAS SA LAHAT NG MGA KATIWALIANG ITO…” Tupad na tupad kay Joy Yuson a.k.a. “Kelly Ong” ang sinabi ng Biblia na:

Mateo 12:34
“Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.”SAMAKATUWID, ANG SINASABI NI JOY YUSON A.K.A. “KELLY ONG” NA WALA RAW SILANG LAYUNIN NA PABAGSAKIN ANG PAMAMAHALA AY ISANG MALAKING KAPAIMBABAWAN AT PAGKUKUNWARI LAMANG.Kahit anong pagtatago at kahit gaanong pagtanggi ang gawin nila, lumalabas at lumalabas pa rin ang msamang nilalaman ng kanilang puso – ang paglaban sa Pamamahala ng Iglesia, sapagkat natutupad lang ang sinasabi ng Banal Na Kasulatan na “sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.
ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-punto na pagsagot sa mga 
Kumakalaban sa Pamamahala

Part 1

Part 2

Part 3
 
 Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 9No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)