15 August 2015

Angel, bakit mo pinayagang lapastanganin ang iyong ina sa social media ng iyong mga kasamahan?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala
part 15

ANGEL, BAKIT MO PINAYAGAN NA “LAPASTANGANIN” ANG IYONG
INA SA SOCIAL MEDIA NG IYONG MGA KASAMAHAN?


KAHIT ano pa ang gawing pagtatangi, hinding-hindi maikukubli ang katotohanan na si Angel Manalo ang lider ng grupo na nag-aaklas ngayon laban sa Pamamahala ng Iglesia na kinabibilangan nina “Kelly Ong” (Joy Yuson), “Sher Lock” (Rovic Canono), Benito Afleck (Bless Grace Hernandez), at iba pa. Hindi maitatanggi ang kaniyang “participation” at siya ang tumayong lider sa kanilang nabigong “vigil” noong Hulyo, 2015. Kaya, hindi rin maikakaila na may kinalaman si Angel Manalo sa mga “post” sa social media ng kaniyang mga “tauhan” tulad ni Joy Yuson, a.k.a. “Kelly Ong.”

Angel, kung hindi mo maitatanggi na matagal mo nang tauhan si Joy Yuson (mula pa noong 1989), at hindi mo rin maitatanggi ang iyong “kapangyarihan” at impluwensiya sa mga taong ito, kung magkagayon, hindi mo rin maitatangi na may pananagutan at kinalaman ka sa mga “posts” o pinagsasabi nila sa social media. Alam kong sinusubaybayan mo at ng grupo ninyo ang THE IGLESIA NI CRISTO (obvious naman ang mga pruweba ukol dito), kaya alam kong mababasa mo at naiintindihan mo ang sinasabi kong ito.

Bakit natin ito binibigyan ng pansin at tindi sa lahat ng mga mambabasa at lalo na kay Angel Manalo mismo? SAPAGKAT PINAHINTULUTAN NIYA ANG KANIYANG PANGUNAHING “ALIPORES” NA SI JOY YUSON A.K.A. “KELLY ONG” NA LAPASTANGANIN ANG KANIYANG INA SA SOCIAL MEDIA.

Kahapon nang Agosto 15, 2015 ay may post si “Kelly Ong” sa kaniyang “page” na may pamagat na “GAANO KAHALAGA KUNG ANG NAMAMAHALA AT ANG PINAMAMAHALAAN AY BUONG INGAT NA SINUSUNOD ANG MGA KALOOBAN NG DIYOS?”:

 Image 01

Sa artikulong ito na pinost at pinalalaganap nila ngayon sa social media ay may sinasabing ganito:

Image 02

“PARA LANG MA-JUSTIFY NILA ANG PAGNANAKAW, PAGPATAY AT PANDARAYA AY ITINIWALAG ANG NAPAKABUTING MAYBAHAY NG KA ERDY.
“AT PARA MA JUSTIFY ANG PAGTITIWALAG SA KA TENNY, PINARATANGAN NILA NA NAGNAKAW.
“Kapatid na Eduardo, hindi po ba nakaabot sa inyong kaalaman ang mga paninira sa inyong INA ng mga ministrong katulong ninyo?
“BAKIT PO PINAPAYAGAN NINYONG LAPASTANGANIN NG MGA HAYOP NA ITO ANG INYONG MAGULANG?”

Angel, pumayag ka na isangkot ng mga “alipores” mo ang iyong ina sa ganitong uri ng post? Pumayag ka sa ganitong “post” sa social media na tinatawag  ang iyong ina na “nagnakaw”? Anong uri kang anak?

Ang sabi sa post na ito ay “AT PARA MA JUSTIFY ANG PAGTITIWALAG SA KA TENNY, PINARATANGAN NILA NA NAGNAKAW.” Ito ang tanong ko sa inyo:

(1) Saang official social media site ng Iglesia lumabas na tinawag si Ka Tenny na “nagnakaw” o sinasabing ang dahilan ng pagkakatiwalag sa kaniya ay dahil sa “nagnakaw”?

(2) Anong opisyal na dokumento ng Iglesia na tinawag si Ka Tenny na “nagnakaw” o sinasabing ang dahilan ng pagkakatiwalag sa kaniya ay dahil sa “nagnakaw”?

(3) Mayroon ba kayong audio recordings, video o anumang konkretong ebidensiya (hindi tsismis lang) na tinawang ng mga pangunahing katuwang ni Ka Eduardo o ng sinumang miembro ng sanggunian si Ka Tenny na “nagnakaw” o sinabing ang dahilan ng pagkakatiwalag kay Ka Tenny ay “nagnakaw”?

WALA! WALA KAILANMAN! WALA KAYONG MAIPAKIKITANG MATIBAY NA EBIDENSIYA NA SA PANIG NAMING MGA TUNAY NA IGESIA NI CRISTO ay tinawag si Ka Tenny na “magnanakaw” o sinasabing ang dahilan ng pagkakatiwalag sa kaniya ay dahil sa “nagnakaw”!

SAKSI ANG BUONG IGLESIA. Binasa sa lahat ng mga lokal sa buong mundo. Halos lahat ng mga kapatid ay nakarinig sa sirkular na magkakasama kayong itiniwalag at ang dahilan ng pagtitiwalag ay ang pagdudulot ng pagkakabaha-bahagi sa Iglesia.

SAMAKATUWID, ang pahayag na ito ni Joy Yuson na pangunahing alipores mo na “AT PARA MA JUSTIFY ANG PAGTITIWALAG SA KA TENNY, PINARATANGAN NILA NA NAGNAKAW” ay isang IMBENTO LAMANG NINYO sa layuning pasamain ang mga inaakusahan ninyo at higit sa lahat ay ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito ang katunayang inimbento lamang ninyo ang pahayag na ito na tinawag si Ka Tenny na “nagnakaw” para lamang pasamain si Ka Eduardo:

“Kapatid na Eduardo, hindi po ba nakaabot sa inyong kaalaman ang mga paninira sa inyong INA ng mga ministrong katulong ninyo?
“BAKIT PO PINAPAYAGAN NINYONG LAPASTANGANIN NG MGA HAYOP NA ITO ANG INYONG MAGULANG?”

ISIPIN NINYO (imagine this), sinabi ni Yuson “palalabasin ko na tinawag ng sanggunian na kaya tiniwalag si Ka Tenny ay dahil nagnakaw para magalit natin ang mga kapatid laban sa kanila at lalo na kay Ka Eduardo dahil pinayagan niya na lapastanganin ng ganiyan ang inyong ina” TAPOS SUMANG-AYON SI ANGEL? “Sige, i-post mo na tinawag si mommy na nagnakaw para magalit ang mga kapatid sa sanggunian at lalo na kay Kuya.”

Angel, ganon na ba kalaki ang galit mo at paninibugho kay Ka Eduardo para payagan mo ang pangunahing alipores mo na si Joy Yuson na i-post sa social media na tawagin ang inyong ina na “nagnakaw” para lang magalit ang mga kapatid sa sanggunian at kay Ka Eduardo? Sa pagkakataong ito Angel huwag mong sasabihin na “may batang nagbibiro lang” – HINDI ISANG “BIRO” LANG NA PAYAGAN NG ISANG ANAK NA TAWAGIN SA PUBLIKO ANG KANIYANG INA NA “NAGNAKAW” PARA LANG SA IKATUTUPAD NG SARILING INTERES!

HINDI NA MAGANDA ANG GINAGAWA MO ANGEL. Oo, bagamat tiwalag na ang Ka Tenny at hindi namin siya “ina sa laman” ay HINDI KAMI PAPAYAG NA PAGSALITAAN NG GANIYANG MGA SALITA SI KA TENNY! Napansin mo ba na hanggang ngayon ay “Ka Tenny” pa rin ang tawag namin sa kaniya? Naroon pa rin kasi ang respeto namin sa kaniya KAYA KAILANMAN AY HINDI KAMi KARIRINGGAN O KAKIKITAAN NG GANIYANG “MGA SALITA” LABAN SA ASAWA NG KAPATID NA ERANO G. MANALO. Ikaw pa na isang anak, isang kadugo, dugo at laman niya, PINAYAGAN MO ANG “ALIPORES” MO NA GAMTIN ANG MGA SALITANG IYAN PATUNGKOL KAY KA TENNY para lang magalit ang mga kapatid sa sanggunian at kay Ka Eduardo?

Kung hindi mo aaksiyunan ang post na yan ni Joy Yuson at hindi mo kakastiguhin ang alagad mong iyan, isa lang ang ibig sabihin niyan, TULUYAN NANG NADIMLAN ANG IYON ISIPAN AT NAPUNO NG KASAMAAN NA KAHIT NA MAPAGSALITAAN ANG IYONG INA NG GANIYANG “KASAMANG SALITA” AY PAYAG KA BASTA SA IKASISIRA LANG NG IYONG KAPATID NA SI KA EDUARDO. Sana naman ay may kaunti ka pang konsensiya.  

Kaya, ibabalik ko lang sa iyo ang mga salita na ginamit ninyo sa inyong “post” na iyan: ANGEL, “BAKIT PO PINAPAYAGAN NINYONG LAPASTANGANIN NG MGA HAYOP NA ITO ANG INYONG MAGULANG?” Tandaan mo ang sinasabing ito ng Biblia:

Mateo 15:4 MB
“Iniutos ng Diyos, 'Igalang mo ang iyong ama't ina' at, 'Ang magsalita ng masama sa ama o ina, ay dapat mamatay.'”


10 comments:

 1. Wala na bang respetong natitira sa katawan ng mga taong yan?

  Unang una ikaw Angel, ayokong ilagay ang aplido mo dahil wala kang karapatang dalhin ang aplidong iningatan ng Sugo ng Diyos!

  Dahil sa iyong personal na interest ginamit mo ang iyong ina at isinugal mo ang kaniyang kaligtasan, hindi mo na inisip ang kalagayan ng iyong ina, kaladkarin mo sa social media at gamitin sa paglaban mo sa pamamahala, siya'y minahal ng buong Iglesia sapagkat siya ang maybahay at katuwang ng unang Tagpamahalang Pangkalahatan.

  Hindi mo ba naisip na baka siya maabutan ng pagpanaw na wala sa loob ng Iglesia? Na pumanaw ang unang Tagapamahalang Pangkalahatan na umaasang ang kaniyang iniwang lahi unang una na ang kaniyang maybahay na makakasama sa paglilitas ng Panginoon? Na sarili mong ama na humubog ng iyong pananampalataya na isa sa magtatanggol sa IGLESIANG ito? Ngunit ikaw pa na laman ng Sugo ang nagtapal ng putik sa bayan ng Diyos na kaniyang iningatan!!

  Mag isip ka, ang pansarili mong interest ay hindi panghabang buhay at wala namang patutunguhan iyan, alam mong hindi ipagtatagumpay ng Diyos ang inyong masamang hangarin.

  Nawa magbalik loob na kayo, batid mo na mapagpatawad ang Iglesiang ito, higit sa lahat ang Tagapamahalang Pangkalahatan ay mahinuhod at mapagpatawad dahil sa kanyang dala dalang Espiritu Santo ng Diyos.

  Nawa kahit ang ka Tenny nalang ang ilapit mo at ibalik sa loob ng Iglesia bago mahuli ang lahat.

  Tama na hu'ag mo ng gamitin ang kanyang katandaan, ang mga ipinahayag ng ka Tenny alam naming hindi niya kagustuhan. Maraming magulang na nais mag sakripisyo alang alang sa kaligayahan ng mga anak.

  Sa edad ng ka Tenny posibleng mali mali na rin siya yan ang "DEMENTIA". Sana hu'ag niyo ng gamitin ang kahinaan ng kaniyang isip sa social media.

  Magbalik loob kayo sa Diyos, mayroon pa kayong pag asa.

  ReplyDelete
 2. Maawa ka naman angel Sa Ina mo... Huwag mo syang kaladkarin, gamitin at manipulahin dahil Sa inggit at selos Kay ka EVM.. Tatanda ka rin. Siguro nababasa mo na rin ang mga reply at comments Sa mga blog na halos murahin, alipustain at tawagin Ng kung ano ano si ka tenny dahil isinubo Ni Kelly Ong Sa mga bumabasa Sa blog nya ang salitang nagnakaw si ka tenny. Wala ka bang konsensya? Sarili mo Lang ang iniisip mo.. Alam mo naman Sa social media, hahalungkatin nila ultimo matagal mo Ng kasiraan na kahit mga anak at asawa mo ay pwede madamay... Wala Ng sikreto Sa technology Sa panahong Ito. Magisip ka.

  ReplyDelete
 3. Grabe na talaga kayo! Kinain na ba talaga kayo ng mga kasakiman nyo? Wala na talaga kayong awa no? KAILANMAN AY HINDI TINAWAG NA MAGNANAKAW ANG INA NG KA EDUARDO. Kayo na naman ang pangunahin lumalapastangan sa kaniya, tapos ano? Ipapasa mo na naman ang sisi sa Iglesia o sa sanggunian na sila ang lumalapastangan sa ina ng ka Eduardo?

  Ano ba? Kayo na nga ang dahilan kung bakit siya natiwalag diba? KAYO ANG DAHILAN BAKIT SIYA NAWALAN NG KARAPATAN SA BAYANG BANAL. Wala na ba kayo kahit kakaunting awa? Yung awa na totoo at hindi yung awa na kunwari'y naaawa pero sariling kapakanan naman ang iniisip. Isasali nyo pa din siya? For what? Para mangalap pa ng mga sasama sa inyo? Nasa talampakan na ba talaga mga utak nyo?

  At ikaw ANGEL. OO, tama ngang wag nang dugtungan ang pangalan mong yan dahil di na marapat sa iyo. Isa lang naman tanong ko sa iyo: TINGIN MO BA SA MGA GINAGAWA MO, IKAKATUWA TO NG LOLO MO AT NG DAD MO? LALONG LALO NA NG AMA AT NG PANGINOONG JESUCRISTO.

  Bakit ba hirap na hirap kayong magising ng mga alagad mo? HINDING-HINDI NYO MAITATALIKOD ANG IGLESIA NI CRISTO.

  ReplyDelete
 4. Taas noo Akoy Iglesia Ni Cristo. Pag tiwalag na wala na silang karapatang tawaging Iglesia Ni Cristo...

  ReplyDelete
 5. at sna nman mgmadali na silang magbalik loob sa Diyos,
  hnd ntn hawak ang atng buhay...

  ReplyDelete
 6. Kapatid naluluha ako nung nabasa ko ito. Ginagamit ng mga pinagdilim ang puso ng mga taong yan pati ang Ka Tenny ginagamitsa mga madidilim nilang balak. Tuluyan ng nagdilim ang pusot kaisipan nila. Pero hindi sila magtatagumpay, sapagkat mayroon tayong DIYOS na handang ipagtanggol ang Kaniyang mga hinirang.

  ReplyDelete
 7. too depressing!!!!!century!!century ng nagtatagumpay ang IGLESIA NI CRISTO, ni sa hinagap di pumasok sa isip nmin na ikaw ANGEL ang dudungis sa malinis na pangalan ng INC..
  TUMUTULO ANG LUHA KO TUWING NABABASA KO ITO AT NABABANGGIT ANG KA TENNY,DHIL INA DIN AKO...

  ReplyDelete
 8. sobra po akong natakot....Ka Angel, nagmamakaawa po ako, alisin nyo npo ang galit sa inyong puso....hindi ko man po tahasan nakadaopan palad ang Ka Tenny, nakikiusap po ang buong Iglesia, magbalik loob npo kyo...kaawa-awa nman po ang Ka Tenny.

  ReplyDelete
 9. Nakakalungkot isipin na sariling ina ay ginagamit para sa pansariling interes Bakit ko nasabi ito ? Bakit di niya ipakita ang totoong itsura ng kanyang ina ilan taon na ba si ka tenny gaano pa kaaktibo ang isip nito para hindi niya pagsabihan ang kanyang anak para umabot sa ganito,busog sa turo at pangaral ang kinain nila galing sa abuloy ng mga kapatid may basbas at pagpapala pero bakit nagkaganito? talagang hindi tumitigil ang diyablo para sirain ang bayan ng Diyos ,alam mo Angelito Ebanghelista ang kahihinatnan ng mga kumaka-away sa Iglesia kaya kapatid magbalik-loob ka sa ama.huwag kang pumayag kasangkapanin ng diyablo.

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)