27 September 2015

"Hari ng Sablay": Nilaglag na naman ng mga Fallen Angels ang kanilang sariliANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 32

JOY YUSON…HARI NG SABLAY!
INILAGLAG NA NAMAN NIYA
ANG SARILI PATI NA SINA
ANGEL AT MARCNAKU! Ito na naman si Joy Yuson a.k.a. “Kelly Ong” na sa layuning na papaniwalain ang mga kapatid sa Iglesia upang kumampi sa kanila ay “nagtatagpi-tagpi” ng pawang mga kasinungalingan lamang. Sa kanyang bagong “facebook page” ay “umarya” na naman si Yuson na nagpost ng kaniyang “sulat” at naglakip pa ng diumano’y “sirkular” na may lagda ni Marc at Angel. Subalit, tulad ng dati, INILAGLAG NA NAMAN NI YUSON ANG SARILI AT PATI NA ANG KANIYANG “MGA AMO” NA SINA MARC AT ANGEL.

(1) “MR. KONTRADIKSIYON” DIN PALA SI YUSON. May bago na naman siyang bersiyon ng pagka-alis niya sa opisina ng GEMNET.

 Sa kaniyang latest na post (around 1:00 a.m., September 28, 2015) ay ganito ang kaniyang panibagong “bersiyon” sa pagkaka-alis sa kaniya sa opisina:

“Ang circular pong ito ay binasa ni kapatid na Joy Yuson sa gitna ng mga ministro at mga kawani na nasasakupan ng kanilang mga Kagawaran. Pagkatapos pong basahin at ipaabot sa lahat ni ka Joy Yuson ang mga nilalaman ng circular na ito, siya po ay inalis sa opisina at idinestino sa Capiz.
“Hindi po totoo ang ipinakakalat ng Sanggunian na kaya umano naalis ang grupo nila sa Gemnet ay dahil may katiwalian. Sila pong lahat ay inalis sa kanilang mga Kagawaran sapagkat noon pa ay nilabanan na nila ang katiwalian, ang mga pagkakabaha-bahagi at kampi-kampi at ang lahat ng uri ng mga gawang masama.
“Lingid po sa kaalaman ni ka Joy Yuson na ang nasa likod ng mga Demolition Job noon laban sa kanilang grupo ay ang Sangguniang magnanakaw sa pangunguna ng asawa ni Ka Eduardo.
“Bago po umalis si ka Joy Yuson patungong Capiz ay sinabihan po niya si ka Ed Santiago na siyang kumausap sa kaniya na ang sabi niya "hindi po ako tumututol sa pasiya, ngunit sa aking pagkakadestino po sa Capiz at sa pagkaalis ko sa opisina ay mangangahulugan na nagtagumpay si Satanas". Sumagot po si Ka Ed Santiago na ang sabi niya : ‘hindi baleng nagtagumpay si Satanas, ang mahalaga ay sumunod ka muna kay Ka Eduardo". Agad pong sumagot si ka Joy na "kaagad po akong tutungo sa Capiz at patutunayan ko na ako ay lubos na nagpapasakop sa Ka Eduardo’.”

Image 01

Bakit natin sinabing “bagong bersiyon” ito ni Joy Yuson ng kaniyang pagka-alis sa opisina ng GEMNET at pagkakadala sa kaniya sa Capiz? Sapagkat may nauna siyang “bersiyon” na iba at salungat sa bago niyang “bersiyon.” Ito ay nasa “Unang Liham” ni Joy Yuson na ipinost sa dati niyang facebook page na may page name na “kelly Ong.” Ganito ang nauna niyang bersiyon na nai-post sa facebook noong Agosyo 10, 2015 (Ito ang sinagot at tinalakay natin sa Answering Fallen Angels, part 9):

“Ako po ay inalis sa opisina at idinestino sa Distrito ng Capiz noong Disyembre 2009. Ipinatawag po ako ng Ka Eduardo dahil daw sa ulat na ipinalangin ko raw sa harap ng mga ministro at kawani ng GEMNET at NET 25 na "inaapi ang pamilya ng Ka Erdy". Ang totoo po ang aking ipinalangin ay "iligtas ang pamilya ng Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api" Ang totoo po ang aking ipinalangin ay ‘iligtas ang pamilya ni Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api.’ Maaaring magkahawig ang mensahe at mga salitang iyon gunit ang tanong bakit sila nasaktan sa panalangin? Sino ba ang nag-api sa pamilya ni Ka Erdy?
“Habang kausap ako ni Ka Ed Santiago na pinapanood ni Ka Eduardo sa CCTV ay sinabi sa akin na dapat daw na itiwalag ako dahil sa aking panalangin ngunit dahil nagsilbi ako mula pa sa panahon ng Ka Erdy ay idedestino na lang ako sa Capiz. Sumagot ako kay Ka Ed na, okey lang po na idestino ako ngunit ang inaalaala ko ay ang pagtatagumpay ng masama. Sumagot si Ka Ed na ‘huwag mo nang isipin kung nagtagumpay ang masama ang mahalaga ay sumunod ka’. Agad-agad po akong sumagot na Opo! Ipakikita ko po sa Ka Eduardo ang lubos kong pagsunod. Sinabi ng Ka Ed na, Joy, kilala ko na ang kalaban mo (parang ibig niyang ipahiwatig na malakas sa Iglesia ang nagpaalis sa akin sa opisina) idinagdag pa ng Ka Ed na ang bilin daw ng Ka Eduardo ay ‘Ako ang nagbabasa iyo, ako rin ang magtataas sa iyo.’ Kalakip nito ay ibinilin sa akin na huwag kong dalhin sa destino ang aking asawa at mga anak. Ngunit hindi ko ito sinunod. Dinala ko ang aking asawa at mga anak sa Capiz sa dahilang alam ko na ang ibig sabihin ng lahat. Itutulad nila ako sa ibang mga nagmula sa aming opisina na kinuha nila sa layuning saktan si Kapatid na Angel Manalo at Kapatid na Marc…”

Image 02

Ang “liham” niyang ito nang una pa’y inalis na niya sa kaniyang unang page. Kaya akala po ata ni Mang Yuson ay “wala” na kaming “kopya” nito kaya magagawa niyang “baguhin” na ang kaniyang naunang “Bersiyon.” Nagkamali siya dahil may screenshots po kami ng lahat ng kaniyang mga post at maging lahat ng mga comments sa bawat post niya.

Napansin ba ninyo ang pagkakaiba at kontradiksiyon ng kaniyang naunang bersiyon at ang kaniyang bagong bersiyon?

Inalis sa opisina at dinala sa Capiz “dahil sa panalangin” VS “binasa at ipinaabot sa lahat ang nilalaman ng circular nina Angel at Marc.”

Sa unang bersiyon ang sabi niya ay “AKO PO AY INALIS SA OPISINA AT IDINESTINO SA DISTRITO NG CAPIZ noong Disyembre 2009. Ipinatawag po ako ng Ka Eduardo DAHIL DAW SA ULAT NA IPINALANGIN KO raw sa harap ng mga ministro at kawani ng GEMNET at NET 25 na "inaapi ang pamilya ng Ka Erdy". Ang totoo po ang aking ipinalangin ay "iligtas ang pamilya ng Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api’.

Samantalang sa bagong bersiyon ang sabi niya ay “Ang circular pong ito ay binasa ni kapatid na Joy Yuson sa gitna ng mga ministro at mga kawani na nasasakupan ng kanilang mga Kagawaran. PAGKATAPOS PONG BASAHIN AT IPAABOT SA LAHAT NI KA JOY YUSON ANG MGA NILALAMAN NG CIRCULAR NA ITO, SIYA PO AY INALIS SA OPISINA AT IDINESTINO SA CAPIZ.

(2) “MR. IMBENTOR” DIN PALA SI YUSON. Halatang-halata na nag-iimbento lamang si Yuson ng istorya dahil sa nagkamali sa petsa sa bagong bersiyon at sa dating bersiyon.

Sa dating bersiyon ang sabi niya ay noong Disyembre ng 2009 ang pagkaalis niya sa opisina at pagdadala sa kaniya sa Capiz:

AKO PO AY INALIS SA OPISINA AT IDINESTINO SA DISTRITO NG CAPIZ NOONG DISYEMBRE 2009. Ipinatawag po ako ng Ka Eduardo dahil daw sa ulat na ipinalangin ko raw sa harap ng mga ministro at kawani ng GEMNET at NET 25 na "inaapi ang pamilya ng Ka Erdy". Ang totoo po ang aking ipinalangin ay "iligtas ang pamilya ng Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api" Ang totoo po ang aking ipinalangin ay ‘iligtas ang pamilya ni Kapatid na Erano G. Manalo sa isipan ng mga taong masama at mapang-api.’ Maaaring magkahawig ang mensahe at mga salitang iyon gunit ang tanong bakit sila nasaktan sa panalangin? Sino ba ang nag-api sa pamilya ni Ka Erdy?”

Image 03

Samantalang sa bagong bersiyon niya ay iba ang petsang ibinigay. Mukhang nakalimutan niya ang unang petsa na kaniyang ibinigay:

“Mga Mahal kong mga Kapatid,
“KALAKIP PO NITO ANG PALIBOT-LIHAM NG KAPATID NA ANGEL V. MANALO AT KAPATID NA MARC V. MANALO SA KAGAWARAN NG GEMNET AT NET 25 NOONG 2010.
“Napilitan po silang gawin ang circular na ito dahil po sa mga petsang iyon ay matindi na po ang gunagawang paninira sa kanilang magkakapatid at nagsisimula na po ang mga kampon ng Diablo sa kanilang pagkilos upang pag-awayin ang magkakapatid na Eduardo, Angel at Marc Manalo.
“ANG CIRCULAR PONG ITO AY BINASA NI KAPATID NA JOY YUSON sa gitna ng mga ministro at mga kawani na nasasakupan ng kanilang mga Kagawaran. PAGKATAPOS PONG BASAHIN AT IPAABOT SA LAHAT NI KA JOY YUSON ANG MGA NILALAMAN NG CIRCULAR NA ITO, SIYA PO AY INALIS SA OPISINA AT IDINESTINO SA CAPIZ.”
           
 Image 04

Malayo ang agwat ng sinasabi ni Yuson na petsa sa una niyang bersiyon at sa bago niyang bersiyon. Kung ang unang bersiyon ay Disyembre, 2009 ang sinasabi niya na pagdistino sa kaniya sa Capiz, ang sirkular na pagkatapos niyang basahin ay idinistino siya sa Capiz ay may petsang Disyembre 2, 2010:
           
Image 05

HALATANG-HALATA SI YUSON NA NAG-IIMBENTO LAMANG NG ISTORYA O KUWENTO.

(3) “MR. PASAWAY” DIN PALA SI YUSON. Gustong-gustong ipakita ni Yuson na siya ay “mapagpakumbaba,” “nagpapasakop,” at “masunurin” SUBALIT siya din ang naglaglag sa sarili at nagpatunay na siya’y “masuwayin” o “pasaway.”

Ang gustong i-portray ni Yuson na siya ay “mapagpakumbaba,” “nagpapasakop,” at “masunurin.” Dahil dito ay ganito ang kaniyang isinaad sa “latest post” niya:

"LUBOS NA NAGMAMAHAL, NAGPAPASAKOP AT NAKIKIPAGKAISA SA KA EDUARDO SILA KA ANGEL, KA MARC at ang kanilang mga kasama mula pa noon."

Napansin ba ninyo ang sinabi ni Yuson,? Gusto niyang palabasin na sina Angel at Marc ay “lubos na nagmamahal, nagpapasakop at nakikipagkaisa sa Ka Edurado.” Pero, napansin ba ninyo na pilit din niyang isinisingit ang sarili niya? Ang dugtong niya, “ang kanilang mga kasama mula pa noon.” Totoo nga kayang si Yuson ay LUBOS NA NAGPAPASAKOP AT NAKIKIPAGKAISA SA PAMAMAHALA MULA PA NOONG UNA? Ganito mismo ang “kuwento” ni Yuson sa kaniyang unang liham:

“Habang kausap ako ni Ka Ed Santiago na pinapanood ni Ka Eduardo sa CCTV ay sinabi sa akin na dapat daw na itiwalag ako dahil sa aking panalangin ngunit dahil nagsilbi ako mula pa sa panahon ng Ka Erdy ay idedestino na lang ako sa Capiz. Sumagot ako kay Ka Ed na, okey lang po na idestino ako ngunit ang inaalaala ko ay ang pagtatagumpay ng masama. Sumagot si Ka Ed na ‘huwag mo nang isipin kung nagtagumpay ang masama ang mahalaga ay sumunod ka’. Agad-agad po akong sumagot na Opo! Ipakikita ko po sa Ka Eduardo ang lubos kong pagsunod…”

Mula sa kaniyang sulat mismo ay sinabi niya na “Ipakikita ko po sa Ka Eduardo ang lubos kong pagsunod…” Aba, mukha naman atang “masunurin” si Yuson ah? Sabi niya, “ipakikita ko po sa Ka Eduardo na lubos kong pagsunod.” NAIPAKITA NGA BA NIYA? Siya rin po ang naglaglag sa kaniyang sarili. Ituloy natin ang kuwento niya:

“…Opo! IPAKIKITA KO PO SA KA EDUARDO ANG LUBOS KONG PAGSUNOD. Sinabi ng Ka Ed na, Joy, kilala ko na ang kalaban mo (parang ibig niyang ipajiwatig na malakas sa Iglesia ang nagapaalis sa akin sa opisina) idinagdag pa ng Ka Ed na ang bilin daw ng Ka Eduardo ay ‘Ako ang nagbabasa iyo, ako rin ang magtataas sa iyo.’ Kalakip nito ay IBINILIN SA AKIN na huwag kong dalhin sa destino ang aking asawa at mga anak. NGUNIT HINDI KO ITO SINUNOD. Dinala ko ang aking asawa at mga anak sa Capiz sa dahilang alam ko na ang ibig sabihin ng lahat. Itutulad nila ako sa ibang mga nagmula sa aming opisina na kinuha nila sa layuning saktan si Kapatid na Angel Manalo at Kapatid na Marc…”

Yuson, nakakatawa ka! Ikaw mismo ang naglaglag sa iyong sarili na ang totoo’y talagang masuwayin ka at pasaway – matigas ang ulo.

(4) “HARI NG SABLAY” TALAGA SI YUSON. Inilaglag din ni Mang Yuson ang kaniyang “mga amo”  sina ANGEL AT MARC.

Gustong-gustong ipakita ni Yuson na ang kaniyang “mga amo” na sina Angel at Marc ay “mapagpakumbaba,” “nagpapasakop,” at “masunurin” SUBALIT ang “sirkular” na inaakala niyang nagpapatunay nito ay ang naglaglag sa “mga amo” niya:

UNA, hindi ang sinuman ay maaaring gumawa ng sirkular. Tanging ang Tagapamahalang Pangkalahatan at ang mga Tagapangasiwa lamang ng distrito ayon sa tuntunin ng Iglesia (mula pa sa panahon ng Sugo at ng Kapatid na Erano G. Manalo). Ang General Secretary at iba pa ay makagagawa lamang ng sirkular subalit “sa atas ng Pamamahala.” Ang mga distinado ng lokal ay hindi maaaring basta gumawa ng sirkular at ang mga “tagubilin” sa pagsamba, kundi kailangan muna na “noted by” o may pagpapatibay ng Tagapangasiwa ng distrito. Ang mga Department Head sa Tanggapang Pangkalahatan ay hindi “sirkular” kundi “memo” ang ginagawa, subalit may pagpapatibay pa rin ng Pamamahala. ANG PAGGAWA PA LANG NG “SIRKULAR” NA ITO AY KATUNAYANG NAGSASARILING KALOOBAN NA ANG MAGKAPATID, DI BA MANG YUSON?

IKALAWA, ang paggawa ng ganitong “sirkular” o “pahayag” ay hindi nangangahulugang na “mapagpakumbaba” at “masunurin” na. Si Teodoro Santiago man ay may “salaysay” na “nagpapakumbaba” bago siya matiwalag, at ganon din si Melanio Gabriel ay mayroon ding “salaysay ng pagpapakumbaba,” subalit gaya ng alam natin ay kapuwa sila lumaban sa Pamamahala ng Iglesia.

IKATLO, Ang totoo ay sa kabila na may mga pahayag sa nasabing “sirkular” na “sumunod” at “pasakop” subalit INILAGLAG DIN SINA MARC AT ANGEL NG “BATA” NILANG SI “YUSON.” Sa pahayag na ito ni Yuson sa nasabi ring “post” ay “nawalan ng kabuluhan” o “nawalan ng saysay” ang inilabas niyang “sirkular.” Ang sabi ni Mang Yuson:

8 hrs · Edited ·
"LUBOS NA NAGMAMAHAL, NAGPAPASAKOP AT NAKIKIPAGKAISA SA KA EDUARDO SILA KA ANGEL, KA MARC at ang kanilang mga kasama mula pa noon."
ANG PAGLABAN NILA NGAYON SA KATIWALIAN AY HAYAG NA PAKIKIPAGKAISA SA TUNAY NA PAMAMAHALA, SAPAGKAT ANG TUNAY NA PAMAMAHALA AY HINDI LIKO AT TIWALI !
“Ang circular po na inyong mababasa ay nagpapatunay na hindi totoo ang ipinaparatang nila sa pamilya ng KA ERDY na diumano ay lumalaban sa Ka Eduardo.
“Mga Mahal kong mga Kapatid,
“Kalakip po nito ang palibot-liham ng Kapatid na ANGEL V. MANALO at Kapatid na MARC V. MANALO sa kagawaran ng GEMNET at NET 25 noong 2010.
NAPILITAN PO SILANG GAWIN ANG CIRCULAR NA ITO dahil po sa mga petsang iyon ay matindi na po ang gunagawang paninira sa kanilang magkakapatid at nagsisimula na po ang mga kampon ng Diablo sa kanilang pagkilos upang pag-awayin ang magkakapatid na Eduardo, Angel at Marc Manalo.

Ginawa ang “sirkular” dahil “NAPILITAN” lamang? Ginawa lang pala nila ang “sirkular” na ito para lang “i-counter” ang inaangkin nila na “matinding paninira” daw sa kanila. KAYA, SI YUSON DIN ANG “NAGLAGLAG” SA KANILA NA ANG “SIRKULAR” NA ITO AY HINDI GINAWA NINA MARC AT ANGEL SAPAGKAT “NAPILITAN” LAMANG AT HINDI “KUSANG-LOOB.”

Walang tututol na ang tunay na kababaang-loob, ang totoong pagpapasakop, at ang kusang-loob na pagsunod ay hindi ginagawa at ipinapahayag dahil sa “napilitan” lamang sapagkat “ibinunsod” lang ng “pagkakataon” o dahil “kailangan” lamang gawin dahil may kailangan i-counter, sagutin o pabulaanan. Kung magkaganito ay “KWESTYUNABLE” pa rin ang ipinapahayag o sinasabing “pagpapasakop” o “pagsunod.” Ang Sugo ay may ginawa noon na “sirkular” ukol sa “pagpapasakop sa gusto ng mga Hapones” subalit alam natin na ginawa ito dahil “hinihingi lang ng pagkakataon” at hindi nangangahulugan na talagang nagpasakop noon sa mga Hapones. Ginawa lamang ang “sirkular” na ito upang “makapagpatuloy sa malayang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang buong Iglesia sa panahon ng mga Hapones.”

Ang totoo, maliwanag na ginagawa nila ngayon ay hindi sila nagpapasakop bagkus ay lumalaban sa Pamamahala. Mayroon na tayong mga naging artikulo dito at marami pang lalabas na nagpapatunay ukol dito.

Yuson, a.k.a. “Kelly Ong” – “hari” ka talaga ng sablay.4 comments:

 1. eh kung puro nga sablay ang mga pnagsasasabi o isinusulat ng mga iyan cguradong MAY PATNUBAY ang mga yan s knilang ama. dpat magbulay-bulay n muna sila KUNG CNONG AMA ang PUMAPATNUBAY s kanila. puntahan muna nila yung ama nila n yun n cguradong hnihintay n sila s dagat-dagatan n inihanda PARA SA KANILA. kunsabagay MUKHANG TANGGAP N NILA NA DOON SILA PUPUNTA.

  maisip sna nila n may pnahon p pra s pagbabago at PAGBABALIK-LOOB.

  ReplyDelete
 2. Salamat po. Inihahayag ng Ating Panginoong Dios ang mga fallen angels sa pamamagitan rin ng kanilang mga sariling pananalita at mga post...

  ReplyDelete
 3. "lahat ng kumakalaban sa iyo ay mangangalito.. at mapapahiya.."

  ReplyDelete
 4. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan. 21:8

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)