23 September 2015

Ang Philippine Arena ay hindi isang Templo kundi isang multi-purpose buildingANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 29


SAGOT SA KANILANG MGA PAGBATIKOS
SA PHILIPPINE ARENA
Ika-apat na Bahagi

ANG PHILIPPINE ARENA
AY HINDI ISANG TEMPLO
O GUSALING SAMBAHAN 
KUNDI ISANG MULTI-PURPOSE
BUILDINGANG pinaka-pinagtutuunan natin ng pansin ay ang pagtatayo ng gusaling sambahan, subalit hindi masama na magtayo rin ng iba pang mga gusali kailanma’t ito ay para sa pangangailangan at kapakanan ng Iglesia. Ang nagdaang namamahala man, ang kapatid na Erano G. Manalo ay nagpatayo ng mga gusaling hindi naman gusaling sambahan tulad ng Pavillion, Tabernakulo, New Era University at New Era General Hospital.

Wala ring katotohanan ang inaangkin ng mga “Fallen Angels” na naubos na raw ang pondo sa pagpapatayo ng kapilya sa pagpapatayo ng Philippine Arena. May bukod na pondo para sa pagtatayo ng Philippine Arena at hindi kailanman naagaw nito ang pondo sa pagtatayo ng kapilya. Katunayan ay habang itinatayo ang Philippine Arena ay 873 kapilya ang naitayo sa Pilipinas at iba’t ibang panig ng mundo.

Ang Philippine Arena ay ipinatayo ni Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa lubhang nangangailangan ang Iglesia ng higit na malaking dako para maisagawang maayos ang malalaking aktibidad ng Iglesia tulad nga ng pagdiriwang ng Sentenaryo, Closing Celebration ng Sentenaryo, at ng Dakilang Pamamahayag ng mga Salita ng Diyos.

Ang tunay na dahilan kaya galit na galit ang mga “Fallen Angels” sa pagtatayo ng Philippine Arena ay sapagkat ang “pondo” para sa kanilang binabalak na pagtatayo ng isang commercial telecommunication network ay dito inilaan ng Pamamahala ng Iglesia sa pagtatayo ng Philippine Arena dahil natanaw nila na ito ang higit na kailangan at pakikinabangan ngayon ng Iglesia.

Sagutin natin ang iba pang mga “batikos” na ibinabato ng mga “Fallen Angels” ukol sa pagpapatayo ng Pamamahala sa Philippine Arena.

(1) Mali raw na ang Philippine Arena ay pinagdadausan ng pagsamba at pinagdadausan din ng “mga gawain ng sanlibutan” (tulad ng mga concerts at iba pa) o mga “events” na walang kinalaman sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos.

SAGOT:

Ang TUNAY NA MALI ay ang pagsasabing “mali ang pagdausan ng pagsamba sa Diyos ang dako na pinagdadausan din ng gawain na walang kinalaman sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos.”

Tandaan na ang Tanging Pagsamba para sa pagdiriwang ng Ika-50 anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo noong 1964 na pinangasiwaan ni Kapatid na Erano G. Manalo ay idinaos sa Araneta Coliseum (na pinagdadausan din ng mga concerts, basketball games, at iba pang walang kinalaman sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos). Ang Tanging Pagsamba para sa pagdiriwang ng ika-95 anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo ay idinaos sa mahigit na sampung dako na pawang hindi gusaling sambahan at pinagdadausan din ng mga “event” na walang kinalaman sa pagsamba sa Diyos (kasama rito ang Araneta Coliseum at Rizal Sports Stadium).

KAYA, KUNG MALI NA MAGDAOS NG PAGSAMBA SA PINAGDADAUSAN NG MGA CONCERTS AT IBA PANG MGA AKTIBIDAD NA WALANG KINALAMAN SA PAGLILINGKOD SA DIYOS, DI BA’T LALABAS NA ANG MGA PAGTITIPON SA PAGDIRIWANG NG IKA-50 TAONG ANIBESARYO AT IKA-95 NA ANIBERSARYO NA ISINAGAWA SA ARANETA COLLISEUM NA KAPUWA SA PANAHON NG KA ERDY AY “MALI” RIN?

Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Sa maraming pagkakataon mula pa sa panahon ni Kapatid na Felix Y. Manalo at Kapatid na Erano G. Manalo ay nagsasagawa tayo ng mga pamamahayag sa mga malalaking dako na hindi gusaling sambahan at pinagdadausan din na sa termino nga ng mga kumakalaban sa Pamamahala ngayon ay “mga gawaing pansanlibutan” tulad sa Luneta Grandstand, Quezon Memorial Circle, Cuneta Astrodome, at iba pa.

Kailanman ay walang naging pagtuturo ang Kapatid na Felix Y. Manalo at Kapatid na Erano G. Manalo na hindi maaaring isagawa ang mga pagtitipon, pamamahayag at iba pang mga aktibidad ng Iglesia sa “hindi kapilya” o “hindi gusaling sambahan.” Pinahihintulutan ito kailanma’t kailangan ang malaking dako at maisasagawa naman ng may kaayusan.

(2) Mali raw na ang Philippine Arena ay pagdausan din ng mga “events” tulad ng concerts, PBA games at iba pa na walang kinalaman sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos.

SAGOT:

ALAM NG LAHAT NA ANG PHILIPPINE ARENA AY HINDI ISANG GUSALING SAMBAHAN O HINDI ISANG KAPILYA. Ang Philippine Arena ay isang multi-purpose theater, kaya nga largest domed arena at largest multi-purpose theater. Ang Philippine Arena ay hindi TEMPLO kundi isang MULTI-PURPOSE BUILDING na tulad ng Araneta Colliseum, Cuneta Astrodome at SM Mall of Asia Arena.

HINDI KAILANMAN INIHANDOG SA DIYOS ANG PHILIPPINE ARENA BILANG GUSALING SAMBAHAN, KUNDI PINASINAYAAN (“INAUGURATED”) BILANG ISANG MULTI-PURPOSE BUILDING. Gaya nga ng binanggit sa kaniyang “inauguration,” ang Philippine Arena ay hindi lamang para sa mga aktibidad ng Iglesia, kundi isang “kontribusyon” na rin ng Iglesia Ni Cristo para sa kapakanan at karangalan ng buong bansa.

(3) Pag-iba raw sa patakaran ng Iglesia ang pagtatayo ng Philippine Arena na isang multi-purpose building at hindi isang kapilya.

SAGOT:

Gaya ng atin nang nabanggit sa naunang artikulo, ang patakaran ng Iglesia ay ang pagtatayo ng mga kapilya ang pinakapangunahing pinagtutuunan ng pansin, subalit nagtatayo rin tayo ng mga gusali (na hindi gusaling sambahan) para sa pangangailangan at kapakinabangan ng Iglesia. Nakita natin na ganito ang patakaran ni Kapatid na Erano G. Manalo. Nagpatayo rin sa panahon ng pamamahala niya sa Iglesia ng mga gusali na hindi gusaling sambahan tulad ng Pavillion, Tabernakulo,  New Era University at New Era General Hospital.

Noong “ribbon cutting” ng mga ito ay ang mga “Fallen Angels” pa ang nasa unahan at pangunahing pumapalakpak. Kung talagang “kapakanan” ng Iglesia ang habol nila at kung totoong mali ang pagtatayo ng mga hindi gusaling sambahan, dapat ay noon pang panahon ni Ka Erdy sila “nagsisisigaw ng pagtutol.” Dito ay makikitang “iba” talaga ang dahilan ng kanilang pagtutol at galit sa pagtatayo ng Philippine Arena.

(4) Bakit ba kailangan nating magtayo ng isang multi-purpose building tulad ng Philippine Arena?

SAGOT:

Noon pa man sa panahon ni Kapatid na Erano G. Manalo ay isa ng hayag na “panukala” ang makapagpatayo ng isang “malaking dako” kung saan maisasagawa ang mga malalaking aktibidad ng Iglesia lalo na’t ang Iglesia ay mabilis na lumalaki at lumalago. Ang pagnanasang ito na makapagpatayo ng “malaking dako” ay nagsimula noon pang ipagdiwang natin ang ika-75 na anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo. Noon pa man ay nakita nang “sumisikip” na ang Pavillion sa Central para sa malalaking aktibidad ng Iglesia. Pagkatapos ay sunod-sunod na idinaos ang malalaking pagtitipon ng Iglesia tulad ng “Araw ng Katapatan” noong 1993, at pagdiriwang ng ika-80 taong anibersaryo ng Iglesia noong 1994. Lalong nakita ang pangangailangan ng isang “malaking dako” na pagdadausan ng malalaking aktibidad ng Iglesia noong ika-95 anibersaryo ng Iglesia na bagamat isinagawa sa iba’t ibang dako tulad ng Rizal Stadium, Araneta Colliseum at sa mahigit pang 10 dako sa buong Pilipinas ay nakitang “maliliit” na rin ang mga dakong ito upang magkasiya ang milyon-milyong mga kapatid. Ang totoo, kahit pa ang Luneta Grandstand ay “maliit” na rin para sa mabilis na lumalaking Iglesia. Dahil sa kalagayang ito at sa nalalapit na pagdiriwang ng Sentenaryo ng Iglesia na isang malaking pagdiriwang, kaya noong 2011 ay sinimulan ang pagtatayo ng Philippine Arena.

Sa nakaraang pagdiriwang ng Iglesia ng Sentenaryo at Closing Centennial Celebration ay LUBOS NA NAPATUNAYAN na talagang kailangan natin ang “isang malaking dako” na pagdadausan ng mga malalaking aktibidad ng Iglesia, kaya pinatutunayan lamang nito na TAMA ang pasiya ng kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo.

Ang isa pa sa dahilan ng pagtatayo ng Philippine Arena ay ang pagbibigay karangalan sa bansa at ang makatulong sa ating bansa. Naalala ba ninyo noong pumunta ng Japan si Manny Pacquiao para sa “bid” ng bansa na dito isagawa ang isang international basketball competition, hindi ba’t ang isa sa mga ibinigay na “dahilan” kung bakit dito dapat isagawa ang naturang kumpetisyon ay ang Philippine Arena.

(5) Bakit kasi kailangang pagdausan ng ibang mga “event” ang Philippine Arena? Hindi kaya nahuhulog na tayo sa “pagnenegosyo” dahil rito?

SAGOT:

Ang pagpayag na “paggamit” ng iba sa Philippine Arena tulad sa PBA game, concerts, car shows at iba pa ay “isang paraan” upang makatulong sa gugulin ng maintenance ng Philippine Arena. Maitutulad lamang natin ito sa ginawang “paraan” nang una ni Kapatid na Felix Y. Manalo sapagkat hindi pa kakayaning lubos ng Iglesia na balikatin ang pagpapalimbag ng babasahing PASUGO noong 1939 sapagkat maliit pa noon ang Iglesia. Nagkaroon noon ng “mga patalastas” sa babasahing PASUGO upang makatulong sa gugulin sa patuloy na paglilimbag ng babasahing ito. Subalit, itinuring ba ito na “pagnenegosyo”? HINDI, sapagkat ang “layunin” nito ay hindi “for profit” kundi ang makatulong lamang sa gugulin ng paglilimbag ng babasahing PASUGO. Kaya, nga sa panahong “may kakayahan” na ang Iglesia ay inalis na ang “mga patalastas” na ito.

Ang “pagpapagamit” sa iba ng Philippine Arena ay nakakatulad lamang ng ginawang “paraan” nang una para makatulong sa gugulin ng pagpapalimbag sa babasahing PASUGO. Kung papaanong ang ginawang paraang ito nang una para makatulong sa gugulin ng pagpapalimbag sa babasahing PASUGO ay hindi pagnenegosyo, ganon din ang “pagpapagamit” ng Philippine Arena sa “iba” ay HINDI RIN PAGNENEGOSYO sapagkat hindi naman ito “for prrofit” kundi ito ay para makatulong sa ikababawas ng malaking gugulin sa maintenance ng Philippine Arena.

(6) Bakit may mga “aktibidad” sa Philippine Arena na kailangan pang “may gugol”? Pagnenegosyo na ba ito?

SAGOT:

Pansinin natin na bagamat may kakayahan na ang Iglesia sa pagpapalimbag ng babasahing PASUGO ay hindi pa rin inalis ang paggugol ng mga kapatid ng “isang halaga” para rito, subalit, hindi sumisigaw ang mga “Fallen Angels” na ito’y pagnenegosyo na! Hindi ito pagnenegosyo sapagkat alam naman natin na ang “gugol” na ito ay gaya nga ng sinabi ng Pamamahala ay (a) sa pamamagitan nito’y mapahalagahan ang babasahing ito, (b) “maliit” lang talaga ang halaga kung itutumbas sa talagang “halaga” ng ginugol sa babasahin sa pagpapalimbag dito, at (c) at ang halagang ito sa paggugol sa babasahing PASUGO ay hindi naman “for profit” kundi napupunta rin sa pagbawas ng “gugol” sa pagpapalimbag ng babasahing ito.

Kung may “gugol” man sa “ibang event” sa Philippine Arena ay HINDI ITO PAGNENEGOSYO sapagkat alam na alam natin na ito ay napupunta para makabawas sa malaking gugol ng “maintenance” ng Philippine Arena.  

Ang isa pang maihahalintulad natin ito ay ang “gugol” sa pagpasok sa INC Museum. Bakit ito ay hindi tinututulan ng mga “Fallen Angels” at hindi nila isinisigaw na pagnenegosyo? Alam kasi nilang ito ay hindi pagnenegosyo kundi para makatulong sa gugulin sa maintenance ng Museum.  

Ang totoo ay hindi naman ito tinutulan ng mga tunay na kapatid, kundi ang mga “tisod” lamang ang pumupuna rito, sapagkat alam ng mga tunay na kapatid na tulad ng “gugol” sa PASUGO, ang “gugol” sa ibang “mga event” sa Philippine Arena ay BAHAGI NILA para makatulong sa maintenance ng Philippine Arena.

(7) Bakit may pagkakataon na naglalagay ng “tindahan” at iba pa sa Philippine Arena? Hindi ba’t tinutulan ng Panginoong Jesus ang mga nagtitinda noon sa Templo?

SAGOT:

Tunay na masama at hindi marapat na magkaroon ng “mga tindahan” sa loob ng compound ng Templo o kapilya, subalit tulad ng atin nang natalakay, HINDI TEMPLO ANG PHILIPPINE ARENA KUNDI MULTI-PURPOSE BUILDING. Sentido kumon lang at madali namang maunawaan ang bagay na ito.

(8) Bakit isinagawa rito sa Philippine Arena ang pag-showing ng laban ni Pacquiao, hindi ba “sugal” ito?

SAGOT:

Sintido kumon din po ito. Ang “boxing” perse ay hindi sugal kundi “sports.” Ang “pustahan” (“betting”) na ginagawa ng iba rito ang “sugal.” Kaya, ang pag-showing ng laban ni Pacquiao sa Philippine Arena ay tulad lamang ng PBA opening game na isinagawa rin dito. Walang “betting” na naganap sa Philippine Arena, kaya walang “sugal” o pagkunsinte sa sugal na naganap dito kundi ang pag-showing ng isang “boxing game,” ng isang sports. Kung ang pag-showing ng laban ni Pacquiao ay isa nang sugal o pagkunsinte sa sugal, lalabas na ang mga bahay  at pati na ang ginagawa ng mga Local Government Unit na pag-showing ng laban ni Pacquiao ay nagkakasala ng “pagsusugal”? Pero, ang mga “Fallen Angels” lang naman ang “sumisigaw” ng ganito, ngunit lahat ng tao na may matinong pag-iisip ay hindi kailanman magsasabing ang pag-showing ng ganitong “boxing game” ay nakiki-isa na sa sugal, sapagkat gaya nga ng ating sinabi, ang “boxing” perse ay hindi sugal kundi “sports.”


KONKLUSYON

Samakatuwid, walang naging mali at walang naging labag sa pagtatayo ng Philippine Arena at sa mga aktibidad na isinasagawa rito. Ang mali ay ang pagbibigay ng “malisya” sa mga aktibidad na ginagawa rito sa Philippine Arena at ang ikumpara siya sa “Templo” samantalang hindi naman isang “Templo” ang Philippine Arena, kundi isang multi-purpose building. LUMALABAS AY NAGHAHANAP LANG SILA NG MAIBUBUTAS PARA MAKAPANIRA KAYA LAHAT NA LAMANG MULA SA PAGTATAYO NG PHILIPPINE ARENA HANGGANG SA MGA AKTIBIDAD NA ISINASAGAWA RITO AY PAWANG KANILANG BINABATIKOS AT SINISIRAAN.


5 comments:

 1. Kahit na ilang beses magpapa concert sa Philippine Arena, kahit na aabutin pa ng higit sampong taon sa pagpapa concert, ang kikitain sa mga event na ito ay hindi pa makabawi sa ginastos ng pagpapatayo sa gusali . . . kaya hindi maaring sabihing for profit ang gusaling ito

  ReplyDelete
 2. Ano kyang kaalaman meron n sila ngayon? the word ARENA ay ang layo s word na KAPILYA!!!! WALA rin nmang nkalagay dun n LOKAL NG PHILIPPINE ARENA??? tlagang nadimlan n ng husto ang knilang mga puso..

  ReplyDelete
 3. Wala ng ibang maisip na paraan ang fallen angels para siraan ang INC..hahaha.Puro patawa na lang hahaha.Bagay kayo sa sitcom..pang comedy ang atake nio.hahaha

  ReplyDelete
 4. Fallen angels..magbago na kayo habang may buhay pa kayo.Sayang ang nasimulan nio.

  ReplyDelete
 5. Sana lang matuto silang tumanggap at magpapakumbaba sa kanilang pagkakamali..

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)