20 June 2015

SILA ANG HINDI TUMUTUGON SA SAGOT SA KANILANG ALEGASYONOpen Challenge daw?

SINO BA TALAGA ANG TUNAY NA HINDI SUMASAGOT O TUMUTUGON?

Napakarami na nating sinagot sa mga isyu at akusasyon na ibinabato ni “Antonio Ebanghelista” laban sa Pamamahala, subalit wala siyang naging pagtugon. Lumalabas na ayaw nilang panindiganan o hindi nila mapanindiganan ang kanilang mga sinasabi.
 ISANG karaniwang kasabihan sa ating mga Pilipino ang “KUNG TOTOO ANG SINASABI MO AY PATUNAYAN AT PANINDIGANAN MO!” Tinatanggap ng lahat na kapag hindi mapanindiganan o ayaw manindigan ng isang tao sa kaniyang sinasabi, ang gayong tao ay isang tsismoso o nang-iintriga lamang, at walang katotohanan sa kaniyang mga sinasabi. Pansinin po natin:  

Kung ang isang tao ay naninindigan na katotohanan ang kaniyang sinasabi, di ba’t ito ay kaniyang paninindiganan? Kung ang alegasyon ng isang tao ay sinagot, ang naninindigan na totoo ang kaniyang alegasyon ay di ba’t pabubulaanan niya ang sagot sa kaniyang alegasyon?   HINDI GANITO ANG NAKIKITA NATIN SA MGA KUMAKALABAN SA PAMAMAHALA.

Sa kabilang dako, ang isang taong gumagawa lamang ng tsismis o nang-iintriga lamang ay takot sa “konprontasyon” sapagkat alam naman niyang hindi totoo ang kaniyang sinasabi at mapapahiya lamang siya. Kaya, ang taong hindi naman totoo ang sinasabi, wala naman talagang matibay na pinanghahawakan, at naninira lamang ay hindi nila pinaninindiganan ang kanilang sinasabi, hindi nila mapanindiganan ang kanilang sinasabi o wala silang “pakialam” sa pagsagot sa kanilang mga sinasabi sapagkat hindi naman talaga ang pagsisiwalat ng katotohanan ang kanilang “concern” kundi ang may mapapaniwala lamang sila sa kanilang paninira. Kaya alam naman ng lahat na ang naninira lamang ay hindi kinikibo ang mga sagot sa kanilang alegasyon, ika nga ng iba ay “deadma” lang, pero malimit nilang sabihin na wala pa raw sagot sa kanila o hindi sila sinasagot para lamang may mapapaniwala pa sila sa kanilang sinasabi (na karagdagan paring pagsisinungaling at paninira). GANITONG-GANITO ANG NAKIKITA NATIN SA MGA KUMAKALABAN SA PAMAMAHALA.

Mapapansin natin sa ibaba ang pagsagot natin sa mga isyu, akusasyon o paratang na ibinato ni “Antonio Ebanghelista,” subalit WALA SIYANG NAGING PAGTUGON O SAGOT.


(1) Ang akusasyon ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol kay Ka Eduardo at sa kaniyang mga kapatid at ina [Antonio Ebanghelista, “Ang Simula,” April 19, 2015] :

SINAGOT NATIN NOONG APRIL 27, 2015:
ISANG BUKAS NA LIHAM SA MGA KUMAKALABAN SA PAMAMAHALA
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/04/isang-bukas-na-liham-sa-mga-nagsasalita.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA

(2) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa Coffee Table Books [Antonio Ebanghelista, “The Story od the Coffee Table Book,” April 21, 2015]:

SINAGOT NOONG MAY 3, 2015:
THE STORY OF THE COFFEE TABLE BOOKS?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/sagot-sa-mga-kumakalaban-sa-pamamahala.html

Sa sagot nating ito ay maliwanag na nakitang sila’y nagsisinungaling lamang sa kanilang mga paratang sapagkat pinabubulaanan ng lahat ng lokal na ang kanilang paratang na hindi raw itinala sa “recibo opisyal” ang ginugol ng mga kapatid ukol dito, at ang kanila mismong inilabas na “dokumento” ang nagamit natin sa pagpapasinungaling sa kanilang paratang na pinipilit lamang ang lahat ng mga kapatid at mga ministro at manggagawa sa pagbili nito.

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA

(3) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa may kinakaharap daw na Tax Evasion Case ang INC sa Japan [Antonio Ebanghelista, “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN,” April 24, 2015]

 
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/tax-evasio-case-sa-japan-sagot-sa-ga.html

Sa sagot nating ito ay napahiya sila dahil lumabas ang  kanilang kamangmangan at sila’y “nag-iimbento lamang para pasamain ang Pamamahala dahil sa isang batas sa Japan na tax exempted ang mga relihiyon.

1st Response ni Antonio Ebanghelista:
Antonio Ebanghelista, “PAGLILINAW UKOL SA TAX EVASION CASE NG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN” May 8, 2015

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/response-to-paglilinaw-sa-tax-evasion.html

Ang naging pagtugon ni Antonio Ebanghelista ukol dito ay sa pamamagitan ng paglalathala ng ulat daw ng isang “ministro” subalit napatunayan natin na “fabricated” o gawa-gawa lamang niya ang sulat na ito at sa tugon niyang ito ay ipinakita natin na iba na ang kaniyang sinasabi sa sinabi niya noong una – lumalabas na nagpapalusot na lamang siya. Maliwanag din na nakita natin dito na kung papaanong sinalungat ni Antonio Ebanghelista ang kaniyang sarili.
                 
2nd Response ni Antonio Ebanghelista:
Antonio Ebanghelista, “IGLESIA NI CRISTO IN JAPAN IS NOW SILENT NO MORE” May 25, 2015

 http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/sino-ang-nagsisinungaling-at-sino-ang.html

Tumugon si Antonio Ebanghelista sa pamamagitan naman ng paglalathala ng “sulat” ng isang kapatid daw sa Japan. Tandaan na ang unang “Antonio Ebanghelista” ang kaniyang mga biyenan ay nasa Japan, ang kaniyang biyenang lalake ay isang Hapon. Kaya hindi kataka-taka na makapag-imbento siya ng isang sulat na may wikang Hapon pa. Subalit, sa sagot natin ay nakita na salu-salungatan ang mga pahayag ni Antonio Evanghelista mula sa kaniyang unang artikulo, ikalawa at sa ikatlong artikulo ukol sa Tax Evasion sa Japan.

NEXT Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA NA

Dahil sa bawat paggawa niya ng “tugon” ay nalugmok siya sa kahihiyan, kaya bagamat napakalaking kahihiyan ang inabot niya sa sagot natin sa kaniyang ikatlong artikulo ukol dito, mas pinili na niyang tumigil na lamang sa pagtugon at huwag na lang kumibo.Dito’y nakita natin na sa bawat gawin niyang pagpapalusot ay lalo siyang nalulugmok sa kahihiyan.


(4) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa ibinebenta raw ng INC ang kapilya sa Humble, Texas [Antonio Ebanghelista, “Locale of Humble, Texas For Sale: The Anomaly after the Anomaly,” May 9, 2015]

SINAGOT NOONG MAY 10, 2015:
THE HUMBLE HOUSE OF WORSHIP ISSUE
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/clearing-humbles-house-of-worship-issue.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(5) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa ang INC daw ay gumawa ng krimen na “harboring a criminal” dahil sa pagkupkop kay Kapatid na Ja Hoon Ku [Antonio Ebanghelista, “THE BURDEN OF PROOF IS THE PROOF OF BURDEN,” April 30, 2015]:

SINAGOT NOONG MAY 20, 2015:
THE CASE OF JA HOON KU
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/the-case-of-ja-hoon-ku.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(6) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa “maling layunin” daw sa pagbili ng Scenic, South Dakota [Antonio Ebanghelista, “


SINAGOT NOONG JUNE 1, 2015:
THE TRUTH ABOUT SCENIC, SOUTH DAKOTA
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/the-truth-about-scenic-south-dakota.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA

(7) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa unexplained wealth ng mga miembro Sanggunian (hindi lamang may apat na buong artikulo ang inilaan nila dito kundi patungkol na binabanggit sa iba’t iba pang mga artikulo, SUBALIT ANG PINAKA-ARTIKULO NILA NA SINASAGOT NATIN DITO AY ANG INILABAS NILA NOONG May 5, 2015):


SINAGOT NOONG JUNE 5, 2015:
THE UNEXPLAINED WEALTH?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/the-unexplained-wealth-ng-mga-miembro.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA (Bagamat may inilabas si Antonio Ebanghelista na isang madamdaming artikulo nong June 7, 2015, subalit hindi isang tuwirang pagsagot sa artikulo nating ito)


(8) Naglathala sila ng isang madamdaming artikulo noong June 7, 2015 na masasabing isang “indirect” na pagtugon sa ating artikulo noong June 5, 2015 na may pamagat na “The Unexplained Wealth?”:

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/still-no-concrete-evidences-no-bank.html
           
Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(9) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa anomalya raw ang pagbebenta ng ilang properties ng Iglesia [“BRO. JUN SANTOS: ‘OH WE BOUGHT THIS, WE BOUGHT THAT’ -- THIS IS WHAT HE IS NOT SAYING: ‘WE ARE SELLING THIS, WE ARE SELLING THAT’”] inilathala noong June 8, 2015:

SINAGOT NOONG SING JUNE 8, 2015:
SOME PROPERTIES OF THE CHURCH WERE SOLD, SO WHAT?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/is-property-being-sold-proof-of.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(10) Hindi kinibo ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ang ating artikulo na sagot sa kanilang inilathala noong June 8, 2015, bagkus ay naglathala ng artikulo na may pamagat na “INC PRIME PROPERTY: SOLD! – PART 1” (June 12, 2015):

SINAGOT NOON DING JUNE 12, 2015:
THANK YOU AE FOR CONFIRMING WHAT WE SAY IS TRUE
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/evidences-shown-by-those-opposing.html#more

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA

Sa artikulong ito ni Antonio Ebanghelista ay ipinakita lamang niya na ibinenta na ang property ng INC sa Tagaytay (isang rest house sa Tagaytay). Subalit, ang inilabas niyang ito ay hindi ebidensiya ng katiwalian kundi nakatulong pa sa amin bilang confirmation na totoo ang sinasabi namin nang una pa man na ang ibinenta ay hindi na kailangan ng Iglesia o wala nang paggagamitan, bagkus ay nakadaragdag pa sa gastusin ng Iglesia.

(11) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa “anomalya” o “katiwalian” daw sa ordenasyon (ISANG ARTIKULO NA MALAKING KALAPASTANGNAN SA BANAL NA ORDENASYON AT SA DIYOS):

http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/05/ang-ordenasyon-ba-ay-gawa-ng-tao-o-sa.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(12) Ang paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala ukol sa “anomalya” o “katiwalian” daw sa Fort Victoria (dalawa ang artikulo na inilathala nila dito liban pa sa maraming ulit nila itong binanggit) na para sa mga kumakalaban sa Pamamahala ay “pinakamabigat” daw na ebidensiya nila:

SINAGOT NOON JUNE 10, 2015:
THE FORT VICTORIA ANOMALY?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/fort-victoria-anomaly-answering-fort.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


(13) Ang paratang ng mga kumakalaban sa Pamamahala ukol sa “Subic-Bay FYM Foundation” na inilathala nila noong June 17, 2015:

SINAGOT NOONG JUNE 18, 2015:
THE TRUTH ABOUT THE SUBIC-BAY FYM FOUNDATION
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/the-truth-about-subic-bay-felix-y.html

Response Ni Antonio Ebanghelista:
WALA


MALIBAN DITO AY HINDI RIN NILA SINAGOT ANG ATING
MGA SUMUSUNOD NA ARTIKULO:

“Voice of the Brethren”: Fabricated lang pala
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/ang-katunayang-fabricated-lamang-ang.html

Ano ba talaga ang tunay na layunin ni Antonio Ebanghelista
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/ano-ba-ang-tunay-na-layunin-ni-antonio.html

Dapat bang ikatuwa ang tahasang pagsuway sa tagubilin ng Pamamahala?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/tahasang-paglaban-sa-bilin-ng.html

Naninindigan ba tayo sa panig ng Pamamahala?
Hingit bang paniniwalaan ang hindi kilala at ang ayaw magpakilala kaysa sa Pamamahala na nang una’t una pa ay nagmalasakit at nagsakit na sa atin?
http://theiglesianicristo.blogspot.com/2015/06/naninindigan-ba-tayo-sa-panig-ng.html
                                                                            

Sa liwanag ng katotohanang ito, hindi maling isipin na pati ang artikulong ito ay hindi nila kikibuin o papansinin, at patuloy lang silang maglalathala ng mga “gawa-gawa” lang nila, paninira at kasinungalingan, at ang mga magiging “sagot” natin ay patuloy nilang di kikibuin, pero asahan natin na patuloy nilang ipangangalandakan na “hindi raw sila sinasagot.”


Kaya ang sinasabi nilang hindi raw sinasagot ang kanilang mga alegasyon ay isa pa ring kasinungalingan.

AT

Kung patuloy nilang igigiit na “totoo” raw ang kanilang mga alegasyon, itanong natin sa kanila, “Bakit hindi ninyo kayang  panindiganan?”

Sa mga nagsususri,
Sa liwanag ng katotohanang ito,
Nagsasabi ba sila ng totoo o naninira lamang?
5 comments:

 1. Nkatitiyak ako na sasagutin din nya yan,hindi para linawin kundi para lalong labuin.

  ReplyDelete
 2. Tatak INC., ano man ang mangyari.!

  ReplyDelete
 3. sumagot man sya o hindi, mananatili pa rin ang maraming mga kapatid na sumusunod aa Pamamahalang ang Diyos ang naglagay. ang matitisod, matisod at sumuko ay mga hindi tunay na mananampalataya.

  ReplyDelete
 4. Mga bitter lang mga bumabatikos sa Pamamahala. Lalo lang umalab ang pagmamahal ng mga kapatid sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Sa panahon nga niya nagkaroon ng maraming nakakagulat na proyekto sa Iglesia kaya paanong me korapsyon. At kung meron man nga bahala ang Ama ang humatol sa kanila. Basta tayo ay sa Pamamahala sapagkat siya ang inilagay ng Diyos dito sa lupa. Eh ano kung maraming abuluyan, ang tunay na mananapalatya di natitisod sa ganyang bagay sapagkat sabi naman Ama ay walang pagsidlan ang ibibiya sa atin. Kaya di mauubos ang kaban ng Iglesia. Kitang-kita naman natin kung saan napupunta mga handog natin.

  ReplyDelete
 5. Let the Father punish who lies ..God knows everything we can't hide it,.we shouldnt believe anything from social media unless there is basis and proof..FB and YouTube can't help to clear the issue ...let's unite to give glory to our God...we should love each other....let's pray for our brethren who have less faith ...respect our beloved Executive minister love him as the God will care for us..Intensive Obedience and Submission

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)