05 May 2015

Tax Evasion Case sa Japan? Sagot sa mga Kumakalaban sa Pamamahala, part 3Tax Evasion Case of INC in Japan?
SAGOT SA MGA “NAGSASALITA NG MASAMA”
LABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA
Posted 05 May 2015

PATULOY na nagtatago sina Antonio Ebanghelista at ng mga kasama niya sa pagsasabing hindi naman daw sila lumalaban sa Pamamahala ng Iglesia. Subalit, huwag po tayong padadaya, sapagkat ang sinasabi nilang “May katiwalian sa Iglesia” ay tahasang paglaban sa sinasabi ng Tagapamahalang Pangkahalatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, na “Walang katiwalian sa Iglesia.” Kaya, hindi po mali na tawagin sila na “Kumakalaban sa Pamamahala ng Iglesia.”

Upang ipakita na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalagayan ng Iglesia sa panahon ni Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa panahon ni Kapatid na EraƱo G. Manalo  ay pinost nila sa Social Media ang bahagi ng teksto ni Ka Erdy na itinuro niya sa pagsamba noong December, 1985 sa Lokal ng Malabon  na sinasabi ang ukol sa tagubilin sa kaniya ni Ka Felix na huwag papayag na ang Iglesia ay magkautang. Pinalalabas nila na nalabag ito sa panahon ngayon ng pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo. Kung papaano ay ganito ang sinasabi ng mga “kumakalaban sa Pamamahala ng Iglesia”:

“…Ito po ang isa sa napakaraming pagkakautang ng Iglesia ngayon….
“Ang mababasa po ninyo ay isang confidential report na naka-adres sa Tagapangasiwa ng Japan na si Kapatid na Manny Benedicto. Ang gumawa po ng report na ito ay ang Japanese na Pangulong Diakono na siyang nakikipag-ugnayan sa Legal Department sa Central at sa Japanese na abogado sa Japan. Ang report na ito ay mula po sa translated-japanese report na ginawa ng Japanese Lawyer sa Japan ukol po sa napakaling suliranin na kinakaharap ng Iglesia Ni Cristo sa Japan na kamakailan lamang po ay naiparehistro na sa gobyerno ng Japan. At dahil po sa hindi masinop na napangangasiwaan ng Tagapangasiwa na si Ka Benedicto ang ukol sa taxation duties ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Japan. Ang bagay na ito ay ilang beses ng isinulat ng mga kapatid kay Ka Benedicto at maging sa Tanggapan ng Ka Jun Santos subalit laging hindi ito binibigyan ng pagpapahalaga. Bilang katunayan ay overdue na ang dapat sana ay nabayaran na ng Iglesia Ni Cristo sa pamahalaan ng Japan kaya ang resulta ay nagkaroon tayo ng utang nakailangang bayaran na 40Million Yen. Mabuti sana kung ang problema lang ay pera na maaari namang bayaran subalit dahil sa ito ay overdue, marami pang penalties na kaakibat nito at ang pinakamabigat pa sa lahat ay nanganganib na mapasara at mapawalang bisa ang pagkakarehistro ng Iglesia sa Japan at mapaparusahan ang Iglesia Ni Cristo, ibo-broadcast sa Japanese TV at malalantad sa kahihiyan dahil sa kasong TAX EVASION.”

Ang nakabasa ng iniulat na ito nina G. Antonio Ebanghelista at ng kaniyang mga kasama na “kumakalaban sa Pamamahala ng Iglesia” ay totoong "nanlumo." Pagnagkataon nga naman ay “nakakakahiya” ang Iglesia at malaking problema ito. Kaya nga sa unahan ng artikulo ni G. Ebanghelista ay ganito ang kaniyang sinabi ukol dito:

“PAKSA: PROBLEMANG PANGPANANALAPI SA DISTRITO NG JAPAN DAHIL SA TAX EVASION AY NASASAPANGANIB NA MAPATAWAN NG PARUSA, MAGMULTA AT MAPASARA ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG BUWIS”

Dahil sa kinakaharap na malaking suliraning ito ng Iglesia sa Japan, binuntunan ni G. Antonio Ebanghelista ng sisi ang mga ministrong nangangasiwa sa Japan at sa Pananalapi ng Iglesia:

“Kung mapapansin ninyo ay pawang purong kapabayaan sa pananalapi ang isyu kaya napipinsala ang malinis na pangalan ng Iglesia at napapasapanganib ang paglilingkod ng mga kapatid.”

Para ipakita ni G. Antonio Ebanghelista na “TOTOO” ang sinasabi niyang ito ay ganito ang kaniyang idinagdag:

“Itong dokumentong ito ay nakalagay sa isang folder na may nakasulat na STRICTLY CONFIDENTIAL at ipapadala sa Tagapangasiwa ng Japan sa layunin na ito sana ay maaksyunan na. Sa layunin ng mga kapatid na matiyak na hindi ito ma-cover up na naman gaya ng mga nagdaang pangyayari sa layunin na huwag mapasama ang imahe ng Tagapangasiwa. Dahil sa ilang beses na itong ipinagsawalang bahala ng Tagapangasiwa, may ilang mga kapatid ang nagpasyang kunan ito ng larawan at ipinadala sa amin upang maisiwalat natin ang matagal ng nagaganap na problema sa Japan ng dahil sa hindi masinop na pananalapi at pangangasiwa.”

Mayroon daw po na “matibay na pinanghahawakan” sina Antonio Ebanghelista sa kanilang ibinunyag na “malaking problemang” ito ng Iglesia sa Japan, ang kinakaharap na kasong tax evasion. Bilang pagbubunton pa ng sisi sa “kapalpakan” at “katiwalian” ng mga nangangasiwang minIstro ay ganito pa ang kaniyang sinabi:

“Sa halip na pagtakpan pa ang problemang ito at maisapanganib pa ang paglilingkod ng mga kapatid sa Japan na kay tagal na hiniling sa Panginoong Diyos na sila ay malayang makapagsagawa ng paglilingkod sa Ama, ng dahil lang sa kapabayaan at kapangahasan ng ilang mga tiwaling Ministro sa hanay ng Ka Jun Santos, Ka Manny Benedicto at mga kasama pa nila na pilit na binabaluktot ang batas ng dahil sa pansariling pakinabang. Sana, ngayon na ito ay nalalaman na ng lahat ng mga kapatid na sumusubaybay dito, sana naman ay gawan nyo na ng tamang aksyon at hindi ang pagtakpan pa ang problemang ito at ipagwalang bahala uli.”

Pagkatapos nito ay ipinakita na niya ang mga “lawaran” nang sinasabi niyang confidential report. Sa mga nakabasa ng artikulong ito ni Antonio Ebangelista at nakita pa ang mga pictures nang sinasabi niyang confidential-report ay talagang "nanlumo" at ang iba pa ay "nagalit." Sabi nga ng iba ay, “Talagang malalang-malala na ang katiwalian ngayon sa Iglesia.” Isipin nga naman ninyo ang sinasabing ito ni Antonio Ebangelista at ng kaniyang mga kasama – ang Iglesia sa Japan ay malalagay sa malaking kahihiyan, makakasuhan ng tax evasion, naku mababalita ito sa TV sa Japan at baka maging sa ibang bansa pa, samantalang sinasabi natin na tayo ang may pinakamalinis at pinaka-transparent kung pag-uusapan ay pananalapi. Ano ba iyang mga taong iyan na dahil sa kanilang kapabayaan at pagpapauna sa pansariling kapakanan ay ang Iglesia ang mapipinsala! Malaking kahihiyan ito sa Iglesia! Hindi ba nila naisip na ….TEKA, TEKA PO, RELAKS LANG. HUMINGA MUNA NG MALALIM…

Ang totoo ay kahit ako’y nagulumihanan nang mabasa ko ang artikulong ito ni G. Antonio Ebangelista. Kaya ang ginawa ko po ay nagtungo ako sa library ng CEM kung saan laging naglalagi ang tagapagturong ministro na tanungan ng mga mag-aaral, kahit ng mga manggagawa at ng mga ministro na. Sakto, nakita ko siya sa may Bible section ng CEM library kung saan siya laging nakaupo upang mag-aral at magbasa. Tinanong ko siya –

“Totoo po kaya ang sinasabi ng mga kumakalaban sa Pamamahala na nahaharap sa tax evasion case ang Iglesia sa Japan?”

Tumigil siya sa pagbabasa at tumingin sa akin, at ang sabi niya, “Sa Japan? Tax evasion case ng Iglesia sa Japan ba kamo?” Sagot ko ay “Opo.” Ang sagot niya,

IMPOSIBLE!” 

Pagkatapos ay ngumiti siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Napakamot ako ng ulo at sabi ko sa sarili, “baka sinasabi lang niya iyon dahil hindi niya alam na may sinasabi at ipinakita pa ang mga kumakalaban sa Iglesia na diumano'y ‘confidential report’ ukol dito.” Sabi ko sa kaniya,

Sir, may sinasabi po sila at ipinakita na confidential report na mula sa gobyerno ng Japan na sinasabi nga na ang Iglesia raw ay may utang na 40 million yen na tax na hindi nababayaran?

Tumingin siya muli sa akin, “Confiential report?” tanong niya. Ang sagot ko ay “Opo.”  Sumagot siya,

TIYAK NA FABRICATED LANG NILA IYON!

“Sir naman!” Tugon ko sa kaniya. “Baka naman po sinasabi lang ninyo iyan?” Tanong ko pa sa kaniya. Sabi niya sa akin, “Pumunta ka sa general reference section ng library, doon sa malapit sa CR. Hanapin mo at dalhin mo sa akin ang aklat na Handbook of Contemporary Japanese Religions.

Agad akong tumugon. Nang mahanap ko iyong aklat ay balik ako sa kaniya. Sabi niya, “Buksan mo sa p. 168 at basahin mo sa akin ang unang bahagi.” Binasa ko at ganito ang sinasabi:

Local as well as national lawmakers and bureaucrats, starving for new forms of revenue, have ecouraged greater public scrutiny of religions, especially their tax-exempt status.” (Handbook of Contemporary Japanese Religions, edited by Inken Prohl, John K. Nelson, p. 168)

Ang sabi niya, “Alam mo maraming referencia kang makukuha na mga aklat at maging sa internet na nagpapatunay na gaya sa Pilipinas at sa Amerika, sa Japan man ay tax-exempted ang mga relihiyon.

Patuloy niyang ipinaliwanag, “Sa postwar constitution ng Japan ay maliwanag na isinasaad ang separation of state and religion. Subalit, noong 1951 ay napagtibay na isang batas sa Japan ang Religious Corporation Law na may provision ukol sa tax-exemption ng mga religions sa Japan, kaya mula pa noong 1951 ay tax exempted na ang mga relllihiyon sa Japan.

Pagkatapos nito ay itinanong niya sa akin, “Papaano magkakaroon ng tax evasion case ang isang tax-exempted?” Sabi ko sa aking sarili, “Oo nga ano!” Dagdag pa niya, “Ituturing ka bang absent kung exempted ka sa klase? Ibabagsak ka ba sa exam kung exempted ka rito?”

“PAPAANO MAGKAKAROON NG TAX EVASION CASE ANG EXEMPTED SA PAGBABAYAD NG TAX?”


Source: http://www.defaithed.com/2012/05/religions-tax-exempt-status-japan
 
 Sa liwanag ng katotohanang ito na sa Japan ay may tax-exempted status ang mga relihiyon tulad dito sa Pilipinas, kaya lumalabas na FABRICATED LAMANG ANG ISTORYA AT ANG SINASABING CONFIDENTIAL REPORT UKOL SA TAX EVASION CASE NG INC SA JAPAN.

Kaya, hindi po isang kamalian na sabihin, na NAGSISINUNGALING LAMANG SA BAGAY NA ITO SINA ANTONIO EBANGHELISTA AT ANG KANIYANG MGA KASAMA. Hindi po pala talagang “ministro” itong si Antonio Ebanghelista na gaya ng kaniyang inaangkin, kundi isang “nobelista.” Kung maliwanag po na nagsisinungaling sila sa bagay na ito, sino po ang ama ng mga sinungaling?
 

          “Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin.  Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya.  Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.” (Juan 8:44)

Dahil dito, masasabi po ba na “kalooban ng Diyos” at “kinakasangkapan sila ng Diyos” kung ang basehan naman ng kanilang pagbatikos ay kasinungalingan?

Mga kapatid, patuloy nating idalangin sa Panginoong Diyos na huwag maghari ang “kasinungalingan” (na may “katiwalian daw ngayon sa Iglesia”), bagkus ay manindigan po tayo sa kaotohanan (ang sinasabi ng Tagapamahalang Pangkalahatan, ng Kapatid na Eduardo V. Manalo na “Walang katiwalian sa Iglesia"). Idalangin din natin sa Diyos na ang mga “Kumakalaban sa Pamamahala” at ang mga “naaaakit” nila na huwag sanang tuluyang malamon ng kasinungalingan, bagkus ay makabalik sila sa katotohanan sapagkat kung tuluyan silang madadaya ng kasinungalingan ay tiyak na sila’y malulugmok sa kapahamakan:

“Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan.” (II Tesalonica 2:11-12 MB)

HUWAG TAYONG PADADAYA bagkus ay MANATILI TAYO SA PAKIKISAMA SA PAMAMAHALA NG IGLESIA sapagkat ang may pakikisama sa Pamamahala ang may pakikisama sa Diyos at kay Cristo :

“Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo.” (I Juan 1:3)

Kaya, kanino po tayo makikisama, sa mga nagsasabing “may katiwalian daw ngayon sa Iglesia” o sa Kapatid na Eduardo V. Manalo na nagsasabing “Walang katiwalian sa Iglesia”?

Marami pa po kaming ibubunyag na mga kamalian at kasinungalingan ng mga “Kumakalaban sa Pamamahala ng Iglesia.” Abangan!


PRISTINE TRUTH
Please like and share
THE IGLESIA NI CRISTO FB page
https://www.facebook.com/TheIglesiaNiCristo


 

3 comments:

 1. kahit ako unang una pa lang alam ko na wala sa hulog ang antonio ebanghelista na yan..
  gawin ba namang ebidensya si ja hoon ku eh noong ihandog ang daego chapel sa korea eh malinaw na nanduon ..

  kaya gawa gawa lang yung balita na yun

  ReplyDelete
 2. I appeal to all the brethren to be mature in their faith.these people are so desperate to tarnish the name of our executive minister by using fabricated documents and even the pronouncement of our tatay erdy to make their accusations appear to be true. I am just an ordinary member but my trust in the administration is rooted in the holy scriptures
  kung talagang masidhi ang iyong pagnanais naituwid ang sinasabi mong korupsyon bakit nababahag ang iyong buntot na ipakilala ang iyong sarili?habang tinitingala at kinikilala ang tagumpay na tinamo at patuloy na tinatamasa ng iglesia sa kasalukuyan ikaw naman ay naghahasik ng kasinungalingan na tuwirang paglaban sa pamamahala at mkatitiyak akong di ka magtatagumpay sapagkat walang pagkasi sa mga nagtalusira.your real motives i dont know but one thing is for sure"PATULOY NA MAGNININGNING ANG IGLESIA" habang hinihintay ang dakilang araw ikaw magpapaiwan ka pa ba?

  ReplyDelete
 3. nasa mapanganib na mga araw na nga tayo..dahil wala silang makitang butas sa aral natin,reputasyon na lang natin ang sisirain nila..mga lalang ng diablo gumagawa ng pagkakabahagi sa Iglesia..Sa mga pagkakataong ganito makikita ang tunay na mananampalataya..naniniwala ako sandaling panahon lang hahanapin natin sila ngunit hindi masusumpungan, gaya ng mga bagay na wala.tulad din ng mga naunang lumaban sa Iglesia.

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)