04 January 2016

Ipinikit nila ang kanilang mga mata sa katotohanan na si Ka EVM ang lehitimong Tagapamahalang PangkalahatanANSWERING “FALLEN ANGELS”
(“End-Time Antichrists”)
Point-by-point discussion answering those opposing
the Church Administration
part 71

ANG KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ANG
LEHITIMONG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN
NG IGLESIA NI CRISTO
Unang Bahagi

IPINIKIT NA NILA ANG
KANILANG MGA MATA SA MGA
KATOTOHANANG MATIBAY NA
NAGPAPATUNAY NA SI KAPATID NA
EDUARDO V. MANALO ANG
LEHITIMONG TAGAPAMAHALANG
PANGKALAHATAN NG
IGLESIA NI CRISTO
ANG mga Fallen Angels ay tuwiran ngayong tumututol sa pagiging lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo ni Kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganito ang sinasabi ng isa sa mga napapaniwala sa kasinungalingan ng mga Fallen Angels:

“Shyla Gomez. Tingnan nyo kung gaano kahambog si Eduardong Baal, kung magsalita akala mo sya talaga ang binasbasan ng ka Erdy bilang tagapamahala. Inagaw nya lang naman ang pagiging tp (Tagapamahalang Pangkalahatan). Self proclaimed lang naman sya. Sya ang nag appoint sa sarili nya bilang tp. Kaya gusto nya patayin ang mga kapatid nya para wala ng umagaw sa posisyon nya…”

Ganito na kalapastangan ang mga Fallen Angels at ang kanilang mga napapaniwala sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Tahasan na nilang itinanggi at pinalalabas nila na hindi lehitimong Tagapamahalang pangkalahatan ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Subalit, kung sisiyasatin nating mabuti ang mga katibayan ng pagiging lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo ni Kapatid na Eduardo V. Manalo, makikita nating ipinipikit lamang ng mga Fallen Angels at ng kanilang mga napapaniwala ang kanilang mga mata sa mga katotohanang ito (ang mga nagpapatunay na lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia si Kapatid na Eduardo V. Manalo) upang maipagpilitan nila ang alam naman nila talagang kasinungalingan (na hindi raw si Kapatid na Eduardo ang lehitimong Tagapamahalang pangkalahatan).

ANU-ANO ANG MGA KATOTOHANANG ITO NA PILIT NA NAGBUBULAGBULAGAN DITO ANG MGA FALLEN ANGELS AT ANG KANILANG MGA NAPAPANIWALA?
ISA-ISAHIN NATIN ANG MGA ITO:

(1) Si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang “legal sucessor” (“legal na kahalili”) ni Kapatid na Erano G. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan.  

Batid natin na hindi matututulan ninuman na ang “lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan” (“legitimate Executive Minister”) ay ang “legal na kahalili (“legal successor”). Kapag sinabi nating “legal successor” ay ganito ang pakahulugan na ibinibigay ng talatinigan (diksiyunaryo):

legal successor (ˈliːɡəl səkˈsɛsə)
Definitions
noun
1.    a person or thing that legally follows, esp a person who succeeds another in an office   ⇒  ■ The legal successor in the royal line of Wessex, when Edward the Confessor died childless, was Edmund Ironside's grandson Edgar Atheling.,   ⇒  ■ The US argues that under the terms of the non-proliferation treaty, only Russia, as the legal successor to the Soviet Union, has the right to be a nuclear weapons state.

Nang pumanaw si Kapatid na Felix Y. Manalo noong Abril 12, 1963, na ipinagluksa ng buong Iglesia, sino ang “legal successor” (legal na humaliling Tagapamahalang Pangkahalatan) noong Abril 23, 1963 nang mailibing ang labi ng Sugo o ng unang Tagapamahalang Pangkahalatan ng Iglesia Ni Cristo? Ang Kapatid na Eraño G. Manalo na tinanggap ng buong Iglesia at walang tumutol noon na sinuman. At mula noon ay kinikilala at ipinagdiriwang na ng buong Iglesia ang anibersaryo ng pagiging Tagapamahalang Pangkahalatan ni Kapatid na Eraño G. Manalo tuwing sasapit ang Abril 23.

Nang pumanaw ang Kapatid na Erano G. Manalo noong Agosto 31, 2009 na ipinagluksa rin ng buong Iglesia, sino ang “legal successor” (legal na humaliling Tagapamahalang Pangkalahatan) noong Setyembre 7, 2009 nang mailibing ang labi ng naging ikalawang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia? Ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang paghalili ni Kapatid na Eduardo noong 2009 ay tinanggap din ng buong Iglesia.

Ang katotohanang si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang humaliling Tagapamahalang Pangkalahatan noong Setyembre 7, 2009 o siya ang “legal successor” (“legal na kahalili”) ni Kapatid na Eraño G. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ay tinatanggap ng buong Iglesia, kahit ng gobyerno at hindi mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.

Kung ang mga napapaniwala ngayon ng mga Fallen Angels ay magiging totoo lamang sa kanilang sarili, aminado sila na noong 2009 ay wala rin silang tutol at naniniwala rin sila na si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang “legal successor” ni Kapatid na Eraño G. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan. Ilang taon na hindi nila ito pinapag-alinlanganan, nito lamang ng mapapaniwala sila ng mga Fallen Angels sa kanilang mga kasinungalingan.

Ang totoo, hanggang ngayon naman ay hindi nila matutulan na ang katotohanan na “legal successor” ni Kapatid na Eraño G. Manalo ay si Kapatid na Eduardo V. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan, IPINIPIKIT NA LAMANG NILA ANG KANILANG MGA MATA SA KATOTOHANANG ITO.

NOTA: Nakapagtataka na sabihing “inagaw” lamang ni Kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagiging Tagapamahalang Pangkalahatan kung siya mismo ang humaliling Tagapamahalang pangkalahatan noong pumanaw si Kapatid na Eraño G. Manalo 2009. Pagsinabing “inagaw lamang” ay may NAUNA na inagaw lamang sa kaniya. Kung si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang “legal successor” at humaliling Tagapamahalang Pagkalahatan noong 2009, at ngayong 2015 ay may bumangong nagsasabing sila raw ang tunay na Tagapamahalang Pangkalahatan, ang bumangong ito ngayon lamang 2015 na nag-aangkin ang higit na tamang sabihin na “NANG-AAGAW” sa tungkuling Tagapamahalang Pangkalahatan.
  

(2) Si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang “legitimate sucessor” (“lehitimong kahalili”) ni Kapatid na Erano G. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan. 

Sa pahayag natin na “lehitimong kahalili”, ang pakahulugan natin sa salitang “lehitimo” (“legitimate”) ay naaayon sa batas, tama at makatuwiran.

Bakit si Kapatid na Eraño G. Manalo ang “lehitimong kahalili” ni Kapatid na Felix Y. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan? Sapagkat siya ang inihalal noong 1953 ng kapulungan ng mga tagapangasiwa at mga pangunahing katuwang sa pamamahala sa Iglesia, siya ang inihanda at sinanay ni Kapatid na Felix Y. Manalo, siya ang mula pa noon ay nakilala na ng buong Iglesia na hahalili sa Sugo kapag pinapagpahinga na ng Diyos. Ang pangalan ni Kapatid na Eraño G. Manalo ang isinumite sa SEC bilang siyang inihalal na hahaliling Tagapamahalang pangkalahatan, at isinumite rin sa SEC maging ang katitikan ng isinagawang eleksiyon upang maisagawa ang kaukulang “legalidad” ng paghalili ni Ka Erdy kay Ka Felix bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia.

Ang proseso at legalidad na ito na pinagdaanan ni Kapatid na Erano G. Manalo noon kaya siya ang “lehitimong kahalili” ay siya ring proseso at legalidad na pinagdaanan ni Kapatid na Eduardo V. Manalo.

Kaya si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang “lehitimong kahalili” ni Kapatid na Erano G. Manalo ay sapagkat siya ang inihalal noong 1994 ng kapulungan ng mga tagapangasiwa at mga pangunahing katuwang sa pamamahala sa Iglesia; siya rin ang inihanda at sinanay ni Kapatid na Eraño G. Manalo bilang hahalili sa kaniya, at siyang nakilala ng buong Iglesia na lehitimong hahalili kay Ka Erdy bilang Tagapamahalang Pangkalahatan; Isinagawa din ang kaukulang legalidad, na ang pangalan ni Ka Eduardo ang isinumite sa SEC na nahalal na susunod na Tagapamahalang Pangkalahatan, kaya maging ang batas at ang gobyerno ay kinikilala na si Ka Eduardo ang “lehitimong hahalili” kay Kapatid na Eraño G. Manalo.

Alam nating batid ng mga Fallen Angels na nagsagawa ng eleksiyon noong 1994 at batid din nilang si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang nahalal noon na hahaliling Tagapamahalang Pangkalahatan, may ilan nga sa kanila na saksi pa sa halalang ito. NGUNIT PILIT DING TINAKPAN NG MGA FALLEN ANGELS AT NG KANILANG MGA NAPAPANIWALA  ANG  KANILANG MGA MATA SA KATOTOHANANG ITO.

NOTA: Sa liwanag ng katotohanan na nagkaroon ng eleksiyon noong 1994 at ang nahalal na hahaliling Tagapamahalang Pangkalahatan ay si Kapatid na Eduardo V. Manalo, kaya nakapagtataka na sabihing “self proclaimed” at “self appointed” lamang daw na Tagapamahalang Pangkalahatan si Kapatid na Eduardo V. Manalo. Sabagay, kaya nila nasabing ganito ay IPINIKIT na nga nila ang kanilang mga mata sa katotohanan upang maigiit ang kanilang kasinungalingan.


(3) Nagtatag si Kapatid na Felix Y. Manalo ng patakaran at pamamaraan sa paghahanda ng hahalili bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo na lalong pinatibay ni Kapatid na Eraño G. Manalo na ito ay maging institusyon sa Iglesia nang kaniya ring isagawa ito. 

Ang katotohanang nagtatag si Kapatid na Felix Y. Manalo ng patakaran at pamamaraan sa paghahanda ng hahalili bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ay HINDI MATUTUTULAN O MAITATANGGI ng sinuman sapagkat ito’y malinaw na nakatala sa kasaysayan ng Iglesia at batid ng lahat ng mga kapatid. Ang itinatag na ito ni Kapatid na Felix Y. Manalo ay pinatibay na maging isang institusyon na sa Iglesia Ni Cristo (established practice, rules, procedures) nang ito rin ang isinagawa ni Kapatid na Eraño G. Manalo sa paghahanda ng hahalili sa kaniya bilang Tagapamahalang Pangkalahatan.

Kung papaanong dumaan sa institusyong ito si Kapatid na Eraño G. Manalo kaya siya ang kinilala na “lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan” at “legal na kahalili” ni Kapatid na Felix Y. Manalo, ay sa institusyon ding ito dumaan si Kapatid na Eduardo V. Manalo kaya siya ang “lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan” at “legal na kahalili” ni Kapatid na Eraño G. Manalo.

Kung papaanong ang “institusyong” ito ay malinaw na nasa kasaysayan ng Iglesia at batid ng buong Iglesia, gayon naman IPINIKIT NG MGA FALLEN ANGELS AT NG KANILANG MGA NAPAPANIWALA ANG KANILANG MGA MATA SA KATOTOHANANG ITO na may institusyong itinatag si Kapatid na Felix Y. Manalo sa paghahanda ng hahaliling Tagapamahalang Pangkalahatan.

NOTA: Sapagkat ipinikit na ng mga Fallen Angels at ng kanilang mga napapaniwala ang kanilang mga mata sa katotohanang ito, kaya hindi kataka-taka na ipagpilitan nila na “hindi raw si Ka Eduardo ang tunay na Tagapamahalang Pangkalahatan sapagkat hindi raw siyang pinili at binasbasan ni Ka Erdy.” Si Ka Erdy ang humaliling Tagapamahalang Pangkalahatan hindi sapagkat siya ang pinili at binasbasan ni Ka Felix, kundi sapagkat siya ang nahalal sa eleksiyon noong 1953 at siya ang dumaan sa institusyon ng paghahanda sa susunod na Tagapamahalang Pangkalahatan na itinatag ni Kapatid na Felix Y. Manalo mismo. Gayon din, nang ipagpatuloy na isagawa ni Ka Erdy ang institusyong ito ng paghahanda sa susunod na Tagapamahalang Pangkalahatan, samakatuwid, hindi ang gaya ng sinasabi ng mga Fallen Angels na “pinili at binasbasan” ni Ka Erdy ang lehitimong hahaliling Tagapamahalang Pangkalahatan, kundi ang nahalal sa eleksiyon noong 1994 at dumaan sa institusyon na itinatag ni Kapatid na Felix Y. Manalo sa udyok ng Espiritu Santo.


KONKLUSYON

SAMAKATUWID, ANG MGA FALLEN ANGELS AY MALALA PA SA MGA PANATIKO NA TINATAWAG NATING MGA “BULAG NA TAGASUNOD,” SAPAGKAT TAHASAN NILANG BINULAG ANG KANILANG MGA SARILI, NA IPINIKIT ANG KANILANG MGA MATA SA KATOTOHANAN UPANG MAIGIIT LAMANG ANG KANILANG MALAKING KASINUNGALINGAN.   


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)