27 October 2015

Si Boyet Menorca ay di "ex-minister" sapagkat di siya naging ministro sa INCANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 38

SINO SI
LOWELL (BOYET) MENORCA?
Unang Bahagi

HINDI EX-MINISTER SI BOYET SAPAGKAT HINDI SIYA NAGING MINISTRO SA IGLESIA NI CRISTO
DITO pa lamang sa kaniyang pagpapakilala sa sarili ay kitang-kita na ang kaniyang pagsisinungaling sapagkat si Lowell “Boyet” Menorca ay hindi isang “ex-minister” ng Iglesia Ni Cristo. HINDI SIYA NAORDENAHAN.

Sa Iglesia Ni Cristo ang tinatawag na “ministro” ay ang pinatungan ng kamay ng Tagapamahalang Pangkalahatan o inordenahan bilang isang ministro ng Ebanghelyo. Ang hindi pa nao-ordenahan o napapatungan ng kamay ay hindi tinatawag na “ministro” kundi isang “regular na manggagawa” (ang ganito ay maituturing pa rin na isang “trainee” hanggang hindi siya na-oordenahan).

Si Boyet Menorca ay isang “regular na manggagawa” lamang (nasa kategoryang “trainee”) at HINDI ISANG MINISTRO. Sa libo-libong inordenahan ni Kapatid na Eduardo V. Manalo bilang ministro ng Ebanghelyo, at sa maraming beses na nagsagawa ng ordenasyon mula pa noong 2010 ay gayon din karaming beses “nalagpasan” si Boyet Menorca.

Naalala ko tuloy ang mga unang nagsagawa ng paghihimagsik o paglaban sa Pamamahala ng Iglesia noong 1922. Ito rin ang naging pangunahing dahilan ng kanilang paglaban – ang napag-iwanan sa ordenasyon. Si Basilio Santiago ay kabilang sa unang batch ng mga nag-aral sa pagkamanggagawa noong 1915. Pagkatapos ng ilang taong pagsasanay ay isinagawa ang kauna-unahang ordenasyon noong 1919. Kabilang sa mga naordenahan noon ay sina kapatid na Justino Casanova at Federico Inocencio. Ang kanilang kaklase na si Basilio Santiago ay hindi nakasama.

Ang ikalawang ordenasyon na pinangasiwaan ni Kapatid na Felix Y. Manalo ay isinagawa noong 1921 at kabilang sa inordenahan ay sina Bernardo Turla at Maximo Valenzuela, na hindi kabilang sa first batch ng mga mag-aaral sa pagkamanggagawa na nagsimulang magsanay noong 1915. Kaya si Basilio Santiago ay napag-iwanan na naman sa ordenasyon at naunahan pa ng dalawang manggagawa na higit siyang nauna sa paglusong sa ministerio.

Noong 1922 ay isinagawa ang ikatlong ordenasyon at kasama sa naordenahan sina Santiago Lopez, Januario Ponce at Teofilo Ora. Si Basilio Santiago ay muling napag-iwanan. Masyado siyang nagdamdam at nagtanim ng inggit at galit, kaya nang taon ding iyon ay kasama siya sa mga naghimagsik laban sa Pamamahala ni Kapatid na Felix Y. Manalo.

Lumalabas na naulit lamang ang nangyari noon kay Basilio Santiago kay Lowell “Boyet” Menorca – ang malabis na pagdaramdam, pagtatanim ng inggit at galit dahil sa napag-iwanan sa ordenasyon.

Masasabi natin na ang hindi pag-ordena kay Lowell “Boyet” Menorca ay udyok ng Espiritu Santo sa Tagapamahalang Pangkalahatan, kay Kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat tulad ng sinabi ni Apostol Pedro kay Simong manggagaway ay siya ring naging kalagayan ni Boyet:

Gawa 8:21,23 NPV
21Wala kang bahagi sa ganitong uri ng paglilingkod pagkat marumi ang puso mo at hindi ka karapatdapat sa paningin ng Dios.
23Pagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan."

Patuloy na napag-iwanan ng libo-libo nang naordenahan sa panahon ng Pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo, at patuloy na nalampasan sa maraming beses nang pagsasagawa ng ordenasyon sa loob ng may anim na taon – hindi pala kataka-taka na nagawa niya ang paglaban sa Pamamahala na gaya ng nagawa ni Basilio Santiago na napuno ng inggit at galit ang puso.

ITUTULOY

1 comment:

  1. Revelation 21:8
    But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all LIARS--they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death."

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)