02 October 2015

Ang "NICA Report" ng mga Fallen Angels: Authentic o Fabricated lamang?


ANSWERING “FALLEN ANGELS”

Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 35

FABRICATED DOCUMENTS LAMANG ANG IPINAKIKITA NG MGA “FALLEN ANGELS” BILANG EBIDENSIYA TULAD NG SINASABI NILANG “NICA REPORT”


SA maraming beses ay napatunayan natin na magaling “gumawa ng kuwento” ang mga “Fallen Angels” tulad ng mayroon daw “sampung ministrong dinukot ang Sanggunian” at ang “pagiging hostage” nina Angel at Lottie na kamukat-mukat natin ay “may isang batang nagbibiro” lang pala. Napatunayan na ang sinasabi nilang pag-hostage sa kanila at ang sampung ministrong dinukot ay PAWANG KASINUNGALINGAN, subalit ang mga pumanig sa kanila ay nagbulag-bulagan para lang mapanindiganan na hindi sila nagkamali ng sinamahan o pinanigan. Sa pagkakataon namang ito ay mapatutunayan natin na hindi lamang pinapaniwala ng mga “Fallen Angels” ang mga mapapaniwalain at mga nagbubulag-bulagan sa mga “kathang kuwento” lamang, kundi pinapaniwala din sila sa mga “kathang dokumento” lamang (“fabricated documents”).

Sa maraming ulit ay ipino-post ng mga “Fallen Angels” sa social media (sa pamamagitan ng kanilang mga pages at blog) ang isang “NICA Report” ukol sa involvement daw ng Sanggunian (lalo na ni Ka Erdz Codera, kabilang sa Sanggunian) at ni Ka Ric Ventura (ang ama ni Ka Babylyn, ang asawa ni Ka Eduardo) sa mga “corruptions” sa Bureau of Customs. Ito ang “mga dokumento” na kanilang tinutukoy:

Image 01
Ito ang “dokumento” na sinasabi nilang “NICA Report” n paulit-ulit nilang ipino-post sa social media para palabsin na sangkot sa katiwalian ang Sangunian at ang ama ni Ka Babylyn.

Ang layunin nila kaya pilit na pinalalabas na “involved” daw sa corruption sa Bureau of Customs ang Sanggunian at ang ama ni Ka Babylyn ay upang pasamain ang mga miembro ng Sanggunian (ang mga pangunahing katuwang ni Ka Eduardo) at pasamain si Ka Babylyn (ang asawa ni Ka Eduardo), kaya ang lugto ng lahat ng ito ay upang “pasamain” si Ka Eduardo, ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo.

Para maipakita sa mga mapaniwalain na ang “dokumentong” ito na sumasangkot kay Ka Erdz at Ka Ric sa corruption sa Bureau of Customs ay “matibay na ebidensiya” ay pinalalabas nila na ito raw ay aktuwal na galing sa NICA o isang lehitimong “NICA Report.” TOTOO KAYA ITO? 


Ano ang “NICA”?

“The National Intelligence Coordinating Agency or NICA is the primary intelligence collection and analysis arm of the Philippine government in charge in carrying out overt, covert, and clandestine intelligence programs. The current head of the Agency is General Cesar Garcia. Its motto is Ang Karunungan ay Kaligtasan (translated "Knowledge is Security").
“Presently, NICA is in close coordination with the CIA, Mossad and intelligence services of ASEAN countries to counter the threat of terrorism.”[Source: Chan and Robles Virtual Library, “NICA” http://www.chanrobles.com/legal3nica.html#.Vg6hJX1gjrO]

Ang kahulugan pala ng “NICA” ay “National Intelligence Coordinating Agency” na ISANG LIHITIMONG AHENSIYA NG GOBYERNO ng Pilipinas na ang pangunahing gampanin ay ukol sa “Intelligence” (pangangalap ng impormasyon).

Kaya hindi kataka-taka na ipagpilitan ng mga “Fallen Agels” na ang “mga dokumento” na kanilang inilalabas ay galing daw sa NICA o lehitimong “NICA Report” para ipakita sa mga mapaniwalain na ang “mga dokumentong” ito na kanilang ipinakikita ay “may kredibilidad” kaya raw “matibay na ebidensiya.”


LEHITIMO BANG “NICA REPORT”
O FABRICATED LAMANG?

Kung hindi magiging mapanuri ang isang tao ay madali nga siyang mapapaniwala na ang “mga  dokumentong” ito ay “matitibay na ebidensiya” – Kung hindi magiging mapanuri at mag-iisip na mabuti. Subalit, pag-isipan at pag-aralan natin:

(1) Ang unang dapat pag-isipang mabuti ay ang NICA ay isang “lehitimong ahensiya ng Pamahalaan” na ang gampanin ay ukol sa “intelligence”; ang “mga dokumento” na inilabas ng mga “Fallen Angels” ay “confidential documents” na may nakalagay pa nga sa “mga dokumentong” ipinost nila sa social media na “Secret”; KAYA ANG TANONG AY PAPAANONG ANG “INTELLIGENCE AGENCY” NG GOBYERNO AY NALUSUTAN NG ISANG “LEHITIMONG CONFIDENTIAL DOCUMENT” AY NANAHIMIK LAMANG AT HINDI NAG-REACT? Hindi ba’t isang malaking kahihiyan sa isang ahensiya ng gobyerno na nananagot sa “intelligence” ang nalusutan ng “lehitimong dokumento”? Hindi ba’t kapag sa ganitong ahensiya ay nagkaroon ng “breach of protocol” at “breach of confidentiality” ay tiyak na katakot-takot na imbistigasyon at “reshuffle” kung hindi man “tanggalan” ang magaganap?

(2) Saan naman kayo nakakita na isang “lehitimong dokumento” ng isang lehitimong ahensiya ng gobyerno na ang “official confidential report” ay walang “official seal” o “official letter head” ng kanilang ahensiya? Dito palang ay lubos nang kaduda-duda ang “mga dokumentong” ito na inilabas ng mga “Fallen Angels” di po ba?

 Image 02
 Tanging mapaniwalain, hindi nagsisiyasat at bulag-bulagan ang agad na maniniwala na ang ganitong "dokemento" ay "lehitimo" o isang "opisyal na dokumento" na mula sa isang opisyal at lehitimong ahensiya ng Pamahalaan. Ang totoo kahit sino, kahi "basic" lang ang alam sa computer ay makagagawa ng ganitong "dokumento."(3) May matibay na ebidensiya na hindi aktuwal na sa NICA galing ang “mga dokumento” na inilabas sa social media. Gusto po ninyong malaman kung saan talaga nila nakuha ang ginagamit nilang “mga dokumento”?   Kinuha lamang nila ang mga ito sa INTERNET din. Ito ang link ng kanilang pinagkunan:


Ang document na ito ay galing sa https://ia800307.us.archive.org. Ukol sa site na ito ay ganito ang ating mababasa sa kaniyang “about” [https://archive.org/about/]:

“About the Internet Archive
“The Internet Archive is a 501(c)(3) non-profit that was founded to build an Internet library. Its purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format.
“Founded in 1996 and located in San Francisco, the Archive has been receiving data donations from Alexa Internet and others. In late 1999, the organization started to grow to include more well-rounded collections. Now the Internet Archive includes: texts, audio, moving images, and software as well as archived web pages in our collections, and provides specialized services for adaptive reading and information access for the blind and other persons with disabilities.”

Pansinin ninyo ang sinabi ng site na tumatanggap sila ng “data donations” from “Alexa internet” at “others.” Ang binabanggit niyang “Alexa” ay isang “internet tool” na tumutulong sa kaniyang “archiving” at ang tinutukoy niyang “others” ay ang mga iba’t ibang nag-a-upload” ng mga “data donations” sa kaniya. Kahit sino ay maaaring mag-upload sa site na ito at pagkatapos ay maaaring i-retrieve ng sinuman.

SAMAKATUWID, ang “NICA report” na inilalabas ng mga “Fallen Angels” ay HINDI AKTUWAL NA GALING SA NICA, KUNDI MULA LAMANG SA “ARCHIVE.ORG” NA INI-UPLOAD LAMANG NG “SINUMAN.” Hindi natin sinasabi na sila ang “gumawa” o/at sila rin ang “nag-upload” ng dokumentong ito sa archive.org. Subalit, ang natitiyak natin ay hindi galing sa NICA ang dokumentong ito, kaduda-duda at walang kredibilidad ang “mga dokumentong” ito, anupa’t FABRICATED lang pala ang mga dokumentong ito.

Ang totoo, ang mga “Fallen Angels” lamang at mga walang kredibilidad na “media outfit” ang kumagat sa “mga dokumentong” ito subalit hindi ng mga “responsableng media practitioners” SAPAGKAT MALIWANAG NAMAN SA MISMONG PAHAYAG NG NAG-RESIGN NA SI SEVILLA, ANG DATING CHIEF NG BUREAU OF CUSTOMS, NA WALANG EBIDENSIYA AT SIYA MISMO AY HINDI NANINIWALA SA ANUMANG “INVOLVEMENT” NG IGLESIA NI CRISTO SA “KATIWALIAN” NA NAGAGANAP SA AHENSIYANG ITO. Ganito ang kaniyang mismong pahayag sa kaniyang presscon nang siya ay magbitiw sa puwesto:

Please watch this video
Sevillas’s Offcial Statement regarding INC invovement in BOC scandal

KONKLUSYON 

Samakatuwid, kung papaanong pinapaniwala ng mga “Fallen Angels” ang mga pumapanig sa kanila sa mga “kathang kuwento” lamang, pinapaniwala din nila ang mga mapaniwalain sa mga “kathang ebidensiya” (“fabricated documents”) lamang. Talagang lahat ng maruming taktika ay gagamitin nila para pasamain ang Pamamahala sa Iglesia.


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)