20 September 2016

Angel and Lottie's Video: A Proof of Humility or Hypocrisy?ANGEL AND LOTTIE'S VIDEO:
A PROOF OF HUMILITY 
OR HYPOCRISY?

Nothing new from AE, just recycled arguments already answered by Pristine TruthIN the current post of “Antonio R. Ebangelista” (dated 19 September 2016), he accused BROTHER EDUARDO V. MANALO as bot following the doctrine to "set aside HIS MOUNTAIN OF A PRIDE just to resolve the misunderstandings within his family or even with his brother or sister in the faith?” Then he praise Angel and Lottie for “did try so many times to approach their own brother and talk to him personally for years.” AE claims that this act of Angel and Lottie exhibit humility, and further claims that this proves that Angel and Lottie tried to submit themselves to the authority of the Church Administration. IS THIS TRUE? WAS THEIR ATTEMPT TO TALK TO BROTHER EVM EXHIBIT HUMILITY? ARE THEY REALLY READY TO SUBMIT THEMSELVES TO THE AUTHORITY OF THE CHURCH ADMINISTRATION?

Actually, this video was first uploaded by Lottie Hemedez in her FB timeline last 2015. THE TRUTH IS, WE ALREADY ANSWERED THIS VIDEO.

Please watch this video:
 
AE again recycled an old and already answered argument. Truly, he don’t have anything new to present. This is the related post of our video posted in our blog last 03 August 2015. Please read:


SINSERO NGA BA ANG PAGTUNGO NINA ANGEL AT LOTTIE SA CENTRAL NOONG PEBRERO, 2015?


MAY isa pang video na ini-upload sina Angel Manalo at Lottie Manalo-Hemedez sa Youtube na ito ang ukol sa pagtungo nila sa Central noong nakaraang Pebrero, 2015. Ipinangangalandakan nila ngayon na ito raw ang katibayan na diumano’y “hindi ang pag-agaw sa karapatan ng Kapatid na Eduardo V. Manalo ang isyu o ang layunin nila Angel at Lottie kundi ang siya’y makausap nila.” Bago po tayo magkonklusyon ng sang-ayon sa sinasabi nilang ito batay sa video na kanilang ikinakalat sa social media ay nais po muna naming pag-isipan ninyong mabuti ang katanungang ito: SINSERO NGA BA SINA ANGEL AT LOTTIE SA PAGTUNGO NILA SA CENTRAL NOONG PEBREO, 2015?

(1) Batid nating lahat na sa panahon pa ni Kapatid na EraƱo G. Manalo (“Ka Erdy”) ay ipinagbabawal na ang pagpapapasok ng cellphone, camera at iba pang gadget na tulad nito sa loob ng Central Office complex. Kaya nga sa panahon pa ni Ka Erdy nang itayo ang VCO na kung saan ay may metal at electronic detector upang masaway ang mga maydala at i-surrender sa VCO upang balikan na lamang sa pag-uwi. Isa nang matagal na tuntunin o patakaran ito mula pa sa panahon ni Ka Erdy. Hayag sa kanila mismong “video” na nagpasok sila ng camera at kinukunan ang paglakad, pagpasok at ang pakikipag-usap nila. Ang maliwanag na makikitang ito sa kanila mismong “video” na pagpasok nila ng camera sa loob ng Central ay hindi ba’t pagpapakita na AYAW TALAGA NILANG SUMUNOD AT PASAKOP? Kung talagang sinsero sila sa pagtungo sa Central ay bakit ayaw nilang sumunod sa tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ni Ka Erdy?

(2) Kung ang isang tao ay magtutungo sa isang lugar (sa isang “hostile” na dako o sa lugar na kinaroroonan ng “hindi kasundo”) at magdadala siya ng “camera” at kukunan ang lahat ng pangyayari ay tiyak na “may ibang nilalayon” ang gayong tao – ang makapangalap ng magagamit niya laban sa iba. Kung talagang “sinsero” sila sa pagtungo sa Central upang kausapin lamang ang kanilang kapatid na si Ka Eduardo at wala silang “hidden agenda”  o “masamang layunin” ay bakit sila “nagpasok ng camera” (na paglabag sa tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ni Ka Erdy) at “kunan ang lahat ng mga pangyayari”? Hindi maaaring maitanggi na kaya “kinukunan” ang mga pangyayari ay upang pagdating ng araw ay magamit nila laban sa kanilang pinuntahan. Iyan ba ang walang “hidden agenda”? 

(3) Ang dahilan nga ba talaga ng pagtungo ninyo roon sa Central ay para kausapin si Ka Eduardo upang “makipagkasundo” sa kaniya at ipaabot ang sinasabi ninyo na diumano’y katiwalian (gaya ng pinalalabas ninyo ngayon) O ANG KUWESTIYUNIN ANG PASIYA NG PAMAMAHALA SA PAGTITIWALAG  SA INYONG “KASAMBAHAY”?

(4) Sa video na ipinanakakalat sa social media nina Angel at Lottie ay nais nilang ipakita na “ayaw” silang kausapin ni Ka Eduardo. Let us put ourselves in the pyschological shoes of Ka Eduardo. Kung kayo si Ka Edurado, pumaroon sa Central ang inyong mga kapatid na tahasang nagdala ng camera na hindi napasaway, anupa’t tahasang sinuway ang tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ng kanilang ama na si Ka Erdy, kinukunan ang lahat ng pangyayari, iisipin ba ninyo na sinsero ang pakikipag-usap ng inyong mga kapatid? Alam na natin kung ganiyan ay tiyak na hindi sinsero kundi nangangalap ng maaaring magamit nila sa hinaharap laban sa iyo.

KUNG HINDI NAMAN SINSERO, KUNG KINUKUWESTIYON PA ANG PASIYA NG PAMAMAHALA, AT KUNG NANGANGALAP PA NG MAAARI NILANG MAGAMIT SA HINAHARAP LABAN SA IYO, MAAASAHAN BA NA HAHARAPIN SILA? Kaya pala saglit lang sila kinausap ni Ka Rene at ang ipinasabi sa kanila ni Ka Eduardo ay “Kung handa kayong sumunod ay umuwi na kayo.”


ANO PA ANG NAPATUNAYAN NATIN SA VIDEO NA ITO?

(1) Hindi totoo na hindi sila makapasok sa Central at pinipigilan sila ng mga security guard sapagkat kapansin-pansin na walang magawa o hindi sila masaway ng mga security guard sa paglabas ng camera o cellphone at kunan ang mga pangyayari.

(2) Hindi totoo ang sinasabi nila na “wala nang galang” ang mga tao sa Central sa kanila at ipinagtatabuyan daw sila at ayaw papasukin sa Central. Ang hindi nila pagdaan sa metal at electronic detector ay nagpapatunay na tuloy-tuloy lang sila sa pagpasok, at ang paglabas nila ng camera o cellphone para kunan ang kanilang pagpasok at pakikipag-usap na walang naging “kumosyon” (sa video nila mismo ay walang nakitang anumang pagsaway sa kanila o kumosyon na agawin sa kanila ang camera) ay nagpapakitang “may paggalang pa sa kanila” ang mga security personnel at ang mga tao sa Central.

(3) Nangangalap sila ng “anumang” magagamit nila laban sa Pamamahala pagdating ng araw (na iyan nga ang nakita natin ngayon na “ginamit” nila ang videong ito para pasamain ang Kapatid na Eduardo V. Manalo na “kesyo” siya raw ang ayaw makipag-usap sa kanila).

(4) Ayaw nilang sumunod at pasakop.


KONKLUSYON

SAMAKATUWID, ANG “VIDEO”  NINA ANGEL AT LOTTIE NA PAGPAROON NILA SA CENTRAL AY HINDI NAGPAPATUNAY NA “AYAW SILANG KAUSAPIN NI KA EDUARDO” KUNDI AYAW PA RIN NILANG SUMUNOD AT NANGANGALAP SILA NG MAAARI NILANG GAMITIN LABAN SA PAMAMAHALA, KAYA TIYAK NA MAY “HIDDEN AGENDA” NGA SILA.
No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)