19 August 2016

Kinumpirma ng mga Fallen Angels na kami ang nagsasabi ng totoo kaya sila ang nagsisinungalingKINUMPIRMA NI BLESS GRACE HERNANDEZ AKA “BENITO AFFLECK” NA KAMI ANG NAGSASABI NG TOTOO KAYA SIYA ANG NAGSISINUNGALING AT NANDARAYAANG unang sumubok na sagutin ang ibinunyag natin na sina Tenny Villanueva, Angel, Marc at Lottie ang nasa likod ng Schutzengel Telecom ay si “Sher Lock,” subalit nabigo siya at nalagay lamang sa kahihiyan. Ang sumunod na sumubok ay si Bless Grace Hernandez, aka “Benito Affleck,” subalit tulad ni “Sher Lock” siya man ay nabigo rin at nalagay rin sa kahihiyan. Iyan ay sapagkat hindi nila kailanman mapapasubalian ang katotohanan: Contra factun non valet argumentum (“against fact you canot argue).

Ang isa pang katunayan na hindi kailanman mapasusubalian ang katotohanan ay sa pagpipilit ni “Benito Affleck” na mapabulaanan na ang mga amo niyang sina Tenny, Angel, Marc at Lottie ang nasa likod ng Schutzengel Telecom, ang kaniya mismong “sagot” ay nagbigay kumpirmasyon na kami ang nagsasabi ng totoo at siya ang nagsisinungaling at nandaraya lamang. Ganito ang sinasabi niya sa kaniyang post noong August 16, 2016:

“Tama na kasama sa INCORPORATORS si EDGARDO VILLANUEVA , kapatid ng Ka Tenny, at si Emmanuel Vina, na anak ng kapatid ng Ka Tenny na si Tita Ayds.”

 
Ano lamang ang pinatutunayan nito?

KINUMPIRMA NIYA NA NAGSASABI KAMI NG TOTOO.

(1) Kinumpirma ni Blessa Grace Hernandez aka “Bento Affleck” na totoo ang sinasabi namin wala kahit isa sa incorporators ng Schutzengel Telecom ang may kaugnayan sa kaninumang miembro ng Sangunian ng Iglesia.

(2) Kinumpirama niya na sina Tenny Villanueva, Angel Villanueva M., Marc Villanueva M., at Lottie Villanueva M. ang may kaugnayan sa mga incorporators at shareholders ng Schutzengel Telecom.

Alam kasi niyang kapag itinaggi pa niya ay lalo lang siyang mapapahiya sapagkat ang sinasabi namin ay katotohanan na sina Edgardo A. Vllanueva ay kapatid ni Tenny Villanueva, at Emmanuel Villanueva Vina ay pamangkin ni Tenny Villanueva, anak ng kaniyang kapatid na babae, kaya tunay na sina Tenny Villanueva, Angel Villanueva M., Marc Villanueva M., at Lottie Villanueva M. ang may kaugnayan at nasa likod ng Schutzengel Telecom fiasco.

KINUMPIRMA NIYA NA SIYA AY NAGSISINUNGALING

Sa pagsasabi niya ng “Tama na kasama sa INCORPORATORS si EDGARDO VILLANUEVA , kapatid ng Ka Tenny, at si Emmanuel Vina, na anak ng kapatid ng Ka Tenny na si Tita Ayds” ay KATUMBAS NA RIN NA INAMIN NIYANG NAGSISINUNGALING SIYA sa pinagdidiinan niya nang una na sina Tenny Villanueva, Angel Villanueva M., March Villanueva M., at Lottie Villanueva M. ay wala raw kaugnayan sa Schutzengel Telecom.

KINUMPIRMA NIYA NA NANDARAYA SIYA

Alam pala ni Bless Grace Hernandez, aka “Benito Affleck,” ang katotohanang ito na ang sabi nga niya ay  “TAMA na kasama sa INCORPORATORS si EDGARDO VILLANUEVA , kapatid ng Ka Tenny, at si Emmanuel Vina, na anak ng kapatid ng Ka Tenny na si Tita Ayds” subalit BAKIT HINDI NIYA ITO BINANGGIT SA KANIYANG UNANG POST na nagtatangka siyang patunayang ang Sanggunian at hindi sina Tenny Vilanueva ang may kaugnayan sa Schutzengel Telecom?

Ipinakikita lamang nito na MAY ITINATAGO SIYANG IMPORMASYON na ayaw niyang malaman ng kaniyang mambabasa sapagkat taliwas at pinasusubalian ang kaniya mismong sinasabi. HINDI BA’T ITO’Y PANDARAYA?

Alam pala niya ngunit itinago niya? Kahayagang gusto niyang dayain at bolahin lamang ang mga tao.

SAMAKATUWID, SA PAHAYAG MONG IYAN AY IKAW NA ANG MAY SABI NA KAMI AY “TAMA”!

Sa bagay, mukhang nais na yatang manahimik ni “Benito Affleck” sa isyung ito gaya ng ginawa ni “Sher Lock”, at ang pananahimik ng kanilang mga lider mula pa nang una tulad nina Angel, Marc, Jun Samson, Joy Yuson, Cayabyab, Farley at Menorca sa isyung ito.

“Silent No More” is now indeed “SILENT PA MORE!

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)