19 April 2016

SAGOT SA TANONG NA "Bakit kasamang itiniwalag sina Marc at Lottie?"Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo
008


Tanong:

“Bakit kasamang itiniwalag sina Marc at Lottie?”
Sagot:
                         
Maliwanag naman na “kasabwat” sina Marc at Lottie sa “kilusan” na paglaban sa Pamamahala ng Iglesia at sa pagpapabagsak sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan. Hindi na ito maikakaila lalo na sa panahong ito kaya ang mga nagtatanong na “bakit kasamang itiniwalag sina Marc at Lottie” ay maaaring “nagmamaangmaangan”lamang. Upang huwag masabing nagbibintang lamang tayo ay hayaan natin na ang kanilang mga “kasamahan” ang magpatotoo ng “involvement” nina Marc at Lottie sa paglaban sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia. Narito ang ilang pag-amin ni Jesus ( Bong ) Ponce Jr na isa sa kanilang mga pangunahing kasamahan:

“I’ll just give a backgrounder sa mga nandito because I’m sure some of you were not with the original group of Antonio Ebangelista. So I’m sure...Let’s start from the very beginning ka Jun (Samson). How Antonio Evangelista started. THE ISSUE ABOUT CORRUPTION YONG MGA NANGYAYARI SA LOOB, I LEARNED IT AS EARLY AS THREE YEARS AGO BECAUSE I HAVE CONSTANT CHAT WITH KA LOTTIE (HEMEDEZ). Napag-uusapan namin iyon na wala na sa karapatan sina Ka Angel at Ka Marc. Hanggang dumating sa point na iniulat si Gem (Hemedez)dahil kasusuot niya ng pin ni Tatay (Ka Erdy), sa madaling sabi that was December/January tinanggalan siya (Gem Hemedez) ng karapatan DAHIL AYAW NG MOMMY (TENNY) na gumawa ng salaysay si Gem na HUWAG NA SIYANG HUMARAP sa uncle niya (ka Eduardo V. Manalo). So ang INSTRUCTIONS ng mommy (Tenny) noon HUWAG GUMAWA NG SALAYSAY. So we supported them…Yong video na iyon na walang alam ang kabila yun ang nakapagpa-trigger Ka Jun (Samson). So yun yong point na si ma’am (Lottie) nag-ventilate na ng humingi na siya ng prayer sa facebook. So sabi ko nga  kay ma’am (Lottie) aantayin na lang namin dyan na lang kami magko-comment kasi we waited for almost three years pero bilib ako kay ma’am…sa madaling sabi in one of her post sabi nga niya Bong gabi na bukas ko na lang i-post ito. Ginising pa nga niya ako, Bong naka-post na...then Antonio Ebangelista came in…napansin ko Ka Jun (Samson), NAG-CHAT KAAGAD SI MA’AM SA AKIN NA HUWAG MONG AWAYIN SI ANTONIO BONG KUNG BAGA ATIN IYAN, KAKAMPI NATIN YAN. We supported him…”

Video


Napakaliwanag sa mga pahayag ng isa sa kanilang mga pangunahing kasamahan (mga tiwalag na kumakalaban ngayon sa Pamamahala ng Iglesia) na si Lottie ay isa sa nasa likod ng “Antonio Ebagelista” at ang kilusan sa paglaban at pagpapabagsak sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia. Paano naman si Marc? Sa videong ito ay maliwanag na ikinumpisal ni Lowell Menorca II na kasama rin si Marc sa kanilang ginagawang paglaban at tangkang pagpapabagsak sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia:

Video


Maliwanag sa mga pahayag mismo ng mga pangunahing kasamahan ni Angel at Tenny na kasama o kasabwat sina Marc at Lottie sa kanilang paglaban at tangkang pagpapabagsak sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia.

Ang paglaban sa Pamamahala at ang paghahasik ng pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi ay malaking kasalanan sa Diyos:

Roma 16:17-18 MB
“Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo; iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Cristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain.”

Ang gayon ay hindi sa Diyos kundi sa laman, sa diablo:

Santiago 3:14-16
“Nguni't kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampikampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagka't kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama.”

KAYA HINDI NAGKAMALI ANG PAMAMAHALA NA KASAMANG ITIWALAG SINA LOTTIE AT MARC.THE IGLESIA NI CRISTO
Facebook.com/TheIglesiaNiCristo     theiglesianicristo.blogspot.com
Sagot sa Tanong, Pagtuligsa at Paninira sa Iglesia Ni Cristo
PART 008


1 comment:

  1. salamat po sa mabisang pangunguna sa buong IGLESIA, hindi rin po kami titigil sa pakikipagbaka sa mga kumakalaban sa buong kawan.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)