03 May 2016

AE Remember This: "The Fort Victoria Anomaly? Whose Anomaly"AE…REMEMBER ME?
(HOW PRISTINE TRUTH PUT YOU IN BIG SHAME)
part 09

Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Naglathala noon si “Antonio Ebangelista” sa kaniyang blog na may pamagat na “The Fort Victoria Anomaly”. Noon ay paniwalang-paniwala ang mga “tagasunod” ni “AE” na ito raw ang “pinakamalakas” nilang katibayan na may “anomalya” ngayon sa Iglesia. Subalit, nang ito ay sagutin ni Pristine Truth noong June 10, 2015, ay “binitawan” na nila ito at bahagyang-bahagya na lamang na kanilang mabanggit ngayon sapagkat nang tingnan nating mabuti ang “ebidensiya” (ang “license to sell”) na si Antonio Ebangelista rin ang naglabas sa kaniyang nasabing artikulo, ito rin mismo ang nagpatunay na walang kinalaman ang Ka Eduardo at ang Sanggunian ukol sa pagtatayo nito at sa “balak” na pagbebenta ng “high end” na condo na ito, kundi ang mga taong nasa likod mismo ng “Antonio Ebangelista.” 

_________________FORT VICTORIA ANOMALY?


First posted last 10 June 2015


BAGAMAT marami na tayong nasagot sa paratang ng mga Kumakalaban sa Pamamahala at isang katotohanan na wala silang anumang response sa lahat ng ating nailathalang sagot, maliban sa sagot po natin sa diumano’y Tax Evasion Case ng INC sa Japan, subalit ang kanilang response dito ay lalo lang po na napatunayan na ang mga kumakalaban sa Pamamahala ay nagsisinungaling, at dahil po sa malaking kahihiyan ay gumawa uli ng response, subalit lalo lang po siyang nalugmok sa kahihiyan sa kaniyang ikatlong artikulo ukol sa diumano’y Tax Evasion Case ng INC sa Japan.

Talakayin po natin ngayon ang sinasabi nilang “pinakamatibay daw nilang ebidensiya ukol sa pagkakaroon ng anomalya sa Pananalapi ng Iglesia” na ito po ang tinawag nilang “Fort Victoria anomaly.”

ANG “FORT VICTORIA”

Ang Fort Victoria ay isang “exclusive high-end Condominium na nasa 5th Avenue corner Rizal Drive, Global City, Taguig City (Fort Bonifacio) na naka-pangalan sa Iglesia Ni Cristo. Gaano ito kalaki? Ang Kumakalaban sa Pamamahala rin ang may pahayag na:

“Ang INC ang nagmamay-ari ng buong FORT VICTORIA CONDOMINIUM na mayroong ibinebentang High-End na 1,094 Residential Condo Units, 20 High End Commercial Units, 1,179 Parking Spaces.” [Antonio Ebanghelista, “IGLESIA NI CRISTO + SAN JOSE BUILDERS = FORT VICTORIA ANOMALY (HIGH-END CONDOMINIUM)” 14 May 2015]

Bakit raw ito anomalya? Una, ang pagmamay-ari daw ng Iglesia Ni Cristo ng condiminium ay isa ng anomalya:

“Wala ba talagang ANOMALYA kung ang nagmamay-ari ng isang Exclusive High-End Condominium sa 5th Avenue corner Rizal Drive, Global City, Taguig City (Fort Bonifacio) ay ang IGLESIA NI CRISTO. At ito ay naka-Joint Venture sa San Jose Builders Inc.” [Antonio Ebanghelista, “IGLESIA NI CRISTO + SAN JOSE BUILDERS = FORT VICTORIA ANOMALY (HIGH-END CONDOMINIUM)” 14 May 2015]

Ikalawa, isang anomlya daw na ang religious institution na non-commercial at non-profit organization ay “makipag-joint venture” sa isang commercial at profit-making company:

“Wala nga ba talagang anomalya kapag ang isang Religious Institution na non-commercial at non-profit organization ay makipag- JOINT VENTURE sa isang COMMERCIAL and PROFIT-MAKING COMPANY gaya ng SAN JOSE BUILDERS?” [Antonio Ebanghelista, “IGLESIA NI CRISTO + SAN JOSE BUILDERS = FORT VICTORIA ANOMALY (HIGH-END CONDOMINIUM)” 14 May 2015]

Gumawa muna tayo ng paglilinaw sa dalawang isyu na ito: (1) May anomalya ba kung mag-ari ang Iglesia ng mga condo? at (2) Anomalya ba kung ang Iglesia ay makipagkontrata sa isang construction firm o profit-making company sa pagpapatayo ng isang gusali? Pagkatapos nito ay saka natin sagutin ang ukol sa "Fort Victoria anomaly".

MAY ANOMALYA BA SA PAGMAMAY-ARI
NG IGLESIA NG MGA CONDO?

Ano ba ang isa sa kahulugan ng tinatawag na anomalya o “anomaly”? Ganito ang ibinibigay na kahulugan ng diksyunaryo:

“deviation from the common rule : irregularity” (http://www.merriam-webster.com/dictionary/anomaly)

Ang isang kahulugan ng anomalya ay “iregularidad” o “paglihis sa karaniwang tuntunin o patakaran” (“deviation from the common rule”).

Anomalya ba (o “paglihis sa karaniwang tuntunin o patakaran”) ang pagmamay-ari ng Iglesia Ni Cristo ng “condo”? Kung pagmamay-ari ng condo “perse” ay hindi ito paglihis sa sa karaniwang patakaran ng Iglesia Ni Cristo. Mula pa sa panahon ni Kapatid na Eraño G. Manalo at hanggang sa kasalukuyang Pamamahala ay nagpapatayo tayo at nagmamay-ari ng “condo.” Nariyan ang Hirise Condo sa may Tandang Sora Avenue na katabi ng New Era Elementary School, ang Pink Condo sa may Tandang Sora rin, ang Quarry Condo, ang Green Condo, at mayroon pang condo sa Doña Faustina at Sagana, at ang Cenral Condo sa may Central Avenue.

Tandaan na ang kahulugan ng “anomalya” ay paglihis sa karaniwang tuntunin o patakaran. Isang “patakaran” pala ng Iglesia ang pagpapatayo at pagbili ng mga “condo” para sa “housing” ng mga kusang-loob na naglilingkod sa Iglesia. Wala ring “rules” sa Iglesia at maging sa “batas” na nagbabawal sa Iglesia Ni Cristo o sa anumang religious corporation at non-profit organization  ang pagmamay-ari ng “condo” lalo na't ito ay para sa "housing" ng mga kusang-loob (buluntaryo) na naglilingkod sa Iglesia.

Itanong natin sa mga kumakalaban sa Pamamahala – May mailalabas ba kayo na batas ng Iglesia o ng gobyerno na nagsasabing bawal sa Iglesia (sa anumang religious corporation at non-profit organization)  ang pagmamay-ari ng “condo”? Sa baga’y wala namang may matinong pag-iisip na magsasabi o maniniwala na may gayong batas.

HINDI PALA IISA LAMANG ANG CONDO NA PAGMAMAY-ARI NG IGLESIA, AT NOON PANG PANAHON NI KA ERDY AY NAGMAMAY-ARI NA ANG IGLESIA NG MGA CONDO PARA SA HOUSING NG MGA KUSANG-LOOB NA NAGLILINGKOD SA IGLESIA, AT HINDI ANOMALYA ANG PAGMAMAY-ARI NG IGLESIA NG MGA CONDO SAPAGKAT WALA ITONG NILALABAG NA ANUMANG TUNTUNIN O BATAS NG IGLESIA MAN O NG GOBYERNO MAN.


MAY ANOMALYA BA KUNG ANG NON-PROFIT 
ORGANIZATION AY MAGKAROON NG “VENTURE” 
SA PROFIT-MAKING-COMPANY?

Kung pag-uusapan ay ang “venture” o ang pakikipagkontrata “perse” ng isang religious corporation o non-profit organization sa profit-making company ay HINDI RIN ANOMALYA o paglihis sa patakaran.

Halimbawa ang isang non-profit organization ay magpapatayo ng kaniyang pabahay o housing, hindi ba’t maaari namang makikipagkontrata siya sa isang “kontratista” o “construction company” at wala itong nalalabag na tuntunin ng Iglesia o batas ng gobyerno?

Sa panahon ng Ka Erdy ay may mga “condo” na pagmamay-ari ng Iglesia na itinayo ng mga “kontratista” (profit-making company) tulad ng Hirise Condo sa Tandang Sora at Condo sa North Diversion. Noong araw nga na wala pa tayong sariling Construction and Engineering Department ay ipinatatayo natin ang mga kapilya sa pamamagitan ng mga “kontratista” tulad ng kapilya ng Washington at F. Manalo. Ang

May mailalabas ba ang mga kumakalaban sa Pamamahala ng tuntunin ng Iglesia o ng batas ng gobyerno na nagsasabing bawal na pumasok sa konrata ang isang religious corporation o non-profit organization sa isang profit-making company para sabihing may anomalya na sa Iglesia?

Kung mayroon po ay pakilabas naman po! Subalit, walang may matinong pag-iisip ang magsasabi o maniniwala na mayroong gayong tuntunin o batas.

Samakatuwid, walang anomalya o paglihis sa patakaran kung ang Iglesia Ni Cristo man ay pumasok sa kontrata sa isang kontratista o construction firm (na isang profit-making company) sapagkat walang batas ng Iglesia o ng gobierno man na nagbabawal nito.


ANG KATOTOHANAN UKOL SA “FORT VICTORIA”?

Marahil ang ikakatuwiran nila ay “may mga pag-aaring condo ang Iglesia Ni Cristo subalit hindi high-end condo na gaya ng Fort Victoria” at “totoong walang nalalabag na batas na mag-ari ng condo ang Iglesia Ni Cristo at pumasok sa kontrata sa isang consruction firm (profit-making company), subalit ang "Fort Victoria" ay isang "anomalya".Alamin natin ngayon ang katotohanan ukol sa "Fort Victoria":
May larawan ng dokumento ng “license to sell” na inilathala sa artikulo ni Antonio Ebangelista na kung saan ay nakalagay na ang project owner ng Fort Victoria ay ang Iglesia Ni Cristo. Pagkatapos ay isa namang dokumento na naglalaman ng kung sino-sino ang mga nakabili na ng units sa Fort Victoria. Pagkatapos nito ay ganito ang naging konklusyon ni Antonio Ebangelista:

“Kilala nyo po ba ang mga pangalan na nakabili na ng mga mamahaling condo units na ito? Wala naman po sigurong mag-iisip na sila ay mga “dummies” para sa mga INC VIPs na gumagamit ng mga condo units na iyon? Hindi nyo rin siguro nakikilala yung isang pangalan dyan na pumakyaw ng napakaraming condo units na mas kilala sa tawag na JUNGAR na kilalang-kilalang Contractor ng INC at ng Sanggunian at nagkataon din siguro na nakuha nya ang karamihan sa mga construction projects ng INC? Para kanino kaya yung mga condo units na ipinangalan nya sa kaniya? Titirahan ba nyang lahat yan? Hindi rin po siguro totoo yung sinasabi ng mga nakausap naming staff doon na may sariling PRIVATE ELEVATOR ang Sanggunian at iba pang INC VIP Guests patungo sa kanilang HIGH-END CONDO UNITS? Wala pa nga bang ebidensya ng anomalya…?” [Antonio Ebanghelista, “IGLESIA NI CRISTO + SAN JOSE BUILDERS = FORT VICTORIA ANOMALY (HIGH-END CONDOMINIUM)” 14 May 2015]

Pansinin na ang pagtatayo at ang pagkuha ng “license to sell” ay ibinibintang nila sa Sangunian, at pinararatangan na sila ang may-ari ng mga condo units. ITO PO ANG KATOTOHANAN NA PILIT NILANG ITINAGO UPANG MAPALABAS LANG NA MAY KATIWALIAN NGAYON:

Acknowledgment: Salamat kay Antonio Ebangelista at siya rin ang nag-provide ng dokumento ukol sa “license to sell” kung saan malinaw na naka-indicate ang “date” kung kailan nai-issue ito.

Ang date issued ng “license to sell” ay March 13, 2009. Teka muna! Kung March 13, 2009 ang date issued ng “license to sell” samakatuwid ay nag-file ng “license to sell” nang mas maaga pa rito, at ang pagsisimula ng pagtatayo ng “Fort Victoria” ay mas maaga pa rito, at ang filing ng building permit ay mas maaga pa rito, kaya ang panukala sa pagtatayo nito ay mas maaga pa rito.

Sa petsa pa lang na March, 2009 ay alam nating hindi pa si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang Tagapamahalang Pangkalahatan noon (Siya ay naging Tagapamahalang Pangkalahatan noong Setyembre 7, 2009) at sa panahong ito ay may ibang katuwang na nangangasiwa sa Finance Department noon. Opo! Ipinasiya noon ni Kapatid na Eraño G. Manalo na si Ka Jun Santos ang General Auditor na siyang nangangasiwa ng New Era University, New Era General Hospital at external affairs. May bukod na nangangasiwa noon ng Finance Department (hayaan na po nating huwag banggitin ang pangalan bilang respeto na po natin sa kaniyang dignidad lalo na’t nasa karapatan pa ang ating kapatid na ito). Kaya ang P-10 at mga processes ukol sa purchase, delivery, payment at iba pa ay hindi kay ka Jun Santos. Ganito ang naging sitwasyon hangang noong 2012. SAMAKATUWID, WALANG KINALAMAN SINA KA EDUARDO AT KA JUN SA PAGPAPATAYO NOON NG FORT VICTORIA.

Sino ang nasa likod ng pagtatayo ng Fort Victoria na isang executive high-end condo kung walang kinalaman sina Ka Eduardo at Ka Jun dito noon? SILA RING MGA NASA LIKOD NGAYON NI "ANTONIO EBANGELISTA." Isipin ninyong mabuti kung bakit nasa kanila ang “license to sell” at iba pang dokumento ukol dito? Sa ibang dokumento gaya ng “confidential report” daw na may kinakaharap na Tax Evasion Case ang INC sa Japan ay sinabi nilang galing sa isang P.D. Ganon din sa iba pang dokumento at impormasyon ay galing daw kay ganoon at kay ganito. Subalit, mapapansin na sa “mga dokumento” ukol sa Fort Victoria na kanilang inilabas ay wala silang sinabing ganoon.  

Nang makita nilang hindi mangyayari ang kanilang "gusto" o binabalak kapag si si Ka Eduardo na ang Mamamahala sa Iglesia ay agad na inasikaso nila ang “license to sell” (March, 2009). Subalit, salamat sa Diyos at bago mangyari iyan ay nabunyag ang ukol sa Fort Victoria. At gaya nga nang alam natin, sunod-sunod na natiwalag at nawalan ng karapatan ang mga may pasimuno niyan.

Upang ma-compensate ang “halaga” (na mula sa abuloy ng mga kapatid) sa pagpapatayo ng high-end condo na ito ay ipinasiya na ituloy na ang pagbenta sa mga units nito upang maibalik sa Iglesia ang “halaga” na ipinagpagawa rito.

Ito ang isa sa mga malalaking pakinabang na nawala sa mga nasa likod ng mga kumakalaban sa Pamamahala kaya gayon na lamang ang kanilang galit at ngitngit upang pabagsakin ang Pamamahala ng Iglesia sa paraang ibunton ang sisi sa Sanggunian at pagkatapos ay palabasin na walang ginagawang hakbang ang Pamamahala ukol dito, sa gayon nga naman ay mayroon na silang maipakikita sa mga kapatid na “laban” sa Pamamahala.

Ito pala ang maitim nilang layunin! Hindi kasi nila maaaring daanin sa aral o doktrina. Tayo ang buhay na saksi na walang ginawang pagbabago ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia sa itinuro ng Sugo, ng Kapatid na Felix Y. Manalo. Hindi rin nila mapupulaan ang Kapatid na Eduardo sa pagtupad ng tungkulin dahil tayong lahat ang buhay na saksi sa kaniyang debosyon at convicion sa pagtupad ng kaniyang pananagutan. Hindi rin nila mapipintasan si Kapatid na Eduardo V. Manalo sa moral o sa pamumuhay sapagkat tayong lahat ang makapagpapatotoo na siya ay tunay na huwaran sa maunlad na espirituwal na pamumuhay.

Kung magkagayon, papaano mapapabagsak ang Pamamahala sa Iglesia upang mailagay ang gusto nilang mapuwesto na mamahala sa Iglesia? Hindi mapupulaan sa aral, sa pagtupad at sa pamumuhay, dadaanin nila ngayon sa pagpapasama sa Sanggunian. Babatuhin nila ang Sanggunian ng sari-saring akusasyon o paratang at pagkatapos ay ibubunton sa Pamamahala ang sisi na siya raw ay misinformed, na hindi raw kumikilos, na hindi raw umaaksiyon, na hindi raw sumasagot, na hindi na nakikialam. Hindi ba’t ganitong-ganito na ngayon ang kinahuhulugan ng kanilang mga sinasabi? Pagkatapos ay ano ang plano nila? Ang pagpapabagsak sa Pamamahala ng Iglesia upang maipuwesto ang kanilang nais na mailuklok. Subalit hindi ito mangyayari sapagkat ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia ang may kahalalan at ang Panginoong Diyos ang naglagay. Hindi ang tao kundi ang Diyos ang naglalagay sa Pamamahala ng Iglesia. Kaya tiyak na hindi sila magtatagumpay sapagkat ganito ang pangako ng Diyos sa Pamamahala ng Iglesia:

Isaias 41:9-13 Abriol
Ikaw ang aking lingkod, hinirang kita at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot at ako’y sumasaiyo; huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Pinalalakas kita, tinutulungan kita, at inaalalayan sa aking kamay na mapagtagumpay. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng mga umusig sa iyo. Mauuwi sa wala at  lilipulin ang magsisilaban sa iyo. Hahanapin mo ang magsisipaglaban sa iyo ngunit di mo sila matatagpuan; mauuwi sa wala at magiging walang kakabu-kabuluhan ang nagsisipaghamak sa iyo. Sapagkat akong Panginoong iyong Diyos ang siyang humahawak sa iyong kanang kamay; at sinasabi ko sa iyo: Huwag kang matakot, tutulungan kita.

Kaya pala ang “lider” nila ay nagkukunwaring nagmamalasakit sa Pamamahala dahil alam nilang kapag tuwirang ang Pamamahala ang binato nila ng akusasyon ay hindi sila magtatagumapay dahil tiyak na magagalit ang mga kapatid sa kanila. Ganito sila nandadaya, na ang “lider” nila ay nagkukunwaring nagmamalasakit sa Pamamahala, subalit ang mga kasamahan niya ay nagsasalita naman ng laban sa Pamamahala. Ang tawag dito ay “black propaganda.” Subalit, anuman ang kanilang masamang balak laban sa Pamamahala ay tiyak na hindi sila magtatagumpay sapagkat ang pangako ng Diyos sa Kaniyang Sugo na nagsasabing “Ikaw ang aking lingkod, hinirang kita at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot at ako’y sumasaiyo; huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Pinalalakas kita, tinutulungan kita, at inaalalayan sa aking kamay na mapagtagumpay” ay TINUPAD NG DIYOS HANGGANG SA KASALUKUYANG NAMAMAHALA SA IGLESIA, kay Kapatid na Eduardo V. Manalo. At  may pasiya na rin ang Panginoong Diyos sa mga kumakalaban sa Pamamahala, ang sabi ng Diyos “Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng mga umusig sa iyo. Mauuwi sa wala at  lilipulin ang magsisilaban sa iyo. Hahanapin mo ang magsisipaglaban sa iyo ngunit di mo sila matatagpuan; mauuwi sa wala at magiging walang kakabu-kabuluhan ang nagsisipaghamak sa iyo.”

MGA KAPATID, ANG MALAKING KATANUNGAN PARA SA LAHAT AY:

Higit pa ba ninyo paniniwalaan ang isang taong hindi ninyo kilala at ni ayaw magpakilala sa pagsasabing may katiwalian daw sa Iglesia ngayon KAYSA sa minamahal nating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Edurado V. Manalo na nagsasabing “walang katiwalian sa Iglesia”?

ANG ISA PANG TANONG PARA SA LAHAT NG MGA KAPATID AY:

Maniniwala at kakampi ba kayo sa mga taong hindi ninyo kilala at ni ayaw magpakilala AT sasama sa paglaban sa Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, na sa simula’t simula pa’y ibinigay na ang buhay at malaki na ang nagawa para sa ating kapakanan at kaligtasan?

MANINDIGAN PO TAYONG LAHAT SA PANIG NG PAMAMAHALA AT HUWAG PADAYA SA MGA KUMAKALABAN SA PAMAMAHALA

Lagi po nating ipanalangin sa Diyos na ingatan at laging ipagtanggol ang Kapatid na Eduardo V. Manalo at ang kaniyang mga kinakatuwang sa pamamahala sa Iglesia. Ipanalangin din po natin na sana’y maliwanagan na at bumalikwas ang mga nalihis at nahulog sa maling kaisipan.


PRISTINE TRUTH
No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)