19 July 2017

Sino talaga ang may motibo sa pagpatay na ibiibintang ng mga tiwalag sa INC?SINO TALAGA ANG MAY TUNAY NA MOTIBO SA PAGPATAY NA IBINIBINTANG NG MGA TIWALAG LABAN SA INC?
Part One


ANG isa sa kahulugan ng salitang Ingles na “plot” ay “a plan made in secret by a group of people to do something illegal or harmful: synonyms: conspiracy, intrigue, secret plan, machinations” (Oxford Dictionaries). Ang isa pang kahulugan na ibiigay ng diksiyunaryo na kahulugan ng “plot” ay “secretly make plans to carry out (an illegal or harmful action)” (Ibid).

Mabilis na ibinibintang laban sa Iglesia Ni Cristo ng mga tiwalag ang pagkawala at “pagpatay” sa ilan nilang mga kasamahan. Mayroon sila ngayong ginagawa na “smear campaign” sa social media ukol dito mula pa sa pagkawala ng dalawang agad na ibinibintang ng mga tiwalag sa Iglesia Ni Cristo ang kanilang pagkawala. Ito ay sapagkat nais ng mga tiwalag na itanim sa isipan ng publiko na ang Iglesia Ni Cristo ang may kinalaman ukol dito:
 
[Isa sa “smear campaign” na ipinapalaganp ng mga tiwalag upang pasamain ang kasalukuyang Pammahala ng INC]

Subalit, sapagkat ang mga grupo ng mga tiwalag na ito ay mula pa sa pasimula ay hayag nang ang layunin ay “pasamain” ang kasalukuyang Pamamahala sa mata ng mga kaaanib sa Iglesia at sa publiko, KAYA ANG MAHALAGANG TANONG NGAYON AY “ANG PAGKAWALA KAYA AT PAGPATAY SA MGA KASAMAHAN NG MGA TIWALAG AY INC TALAGA ANG MAY KAGAGAWAN O ISA LAMANG ‘PLOT” UPANG PASAMAIN ANG PAMAMAHALA NG IGLESIA?” Dahil dito, tingnan natin ang “FACTS’ upang mabatid natin at masagot ang tanong na sila rin ang nagbigay: “SINO TALAGA ANG MAY TUNAY NA MOTIBO SA PAGPATAY SA APAT NA TAO NA IBINIBINTANG NG MGA TIWALAG LABAN SA INC?”

NOTE: Wala tayong layunin sa artikulong ito na dagdagan pa ang kapighatian ng mga naulila. Ang hangad lamang natin ay ilahad ang “facts” upang makita ng madla kung sino talaga ang masasabing higit na may motibo sa nangyaring pagkawala at pagpatay.


Fact #1
May record na sila ng pagsisinungaling at paggamit ng “plot” na may mga dinukot at ibinibintang sa Pamamahala ng INC upang ang huli’y pasamain.

IT’S A FACT (Isang katotohanan) na ito ang isa sa kauna-unahang “plot” nila para pasamain ang Pamamahala ng INC, makakuha ng simpatya mula sa mga kapatid at sa publiko, at sa gayon ay maibagsak ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia. Natatandaan ba ninyo ang video na ini-upload sa YOUTUBE nina Angel at Tenny noong July 22, 2015?


Please watch these videos:
[Official Statement of the Iglesia Ni Cristo thru Brother 
Bienvenido C. Santiago regarding the video uploaded by Angel Manalo
in Youtube last 22 July 2015][A Review of the event last 22-23 July 2015 when Angel Manalo
uploaded his controversial video in Youtube on that day]Kung natatandaan pa sa video na kanilang ini-upload sa Youtube noong Juy 22, 2015 ay inangkin kapuwa ni Angel at Tenny na nanganganib ang kanilang buhay at humingi ng tulong sa diumano’y sampung ministro” na dinukot at nanganganib na pinatay. Subalit, hanggang sa araw na ito ay hindi nila nailabas ang “sampung ministro” na dinukot at hindi nila napangalanan lahat, na ang apat na ibinigay nilang pangalan sa kasama sa “sampung ministro” na dinukot (kasama raw si Kapatid na Joel V. San Pedro)  ay pawang nagpatunay pa na HNDI SILA DINUKOT AT HINDI GINAWAN NG MASAMA NG INC. Kahit ang OC Police District na nag-responde ay nagpatunay na HINDI NANGANGANIB ang kanilang buhay. Napatunayan lamang natin na ang ginawa nilang ito ay isang”plot” lamang upang pasamain ang Pamamahala ng Iglesia at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa Iglesia. Aupa’t, malinaw sa atin ngayon na ang pangyayaring ito noong July 22-23, 2017 ay isang “plot” lamang nila bilang pagtatangka na pabagsakin ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia.

Kaya, sino ang may record ng pagsisinungaling at paggamIt ng “plot” na nagbintang sa Pamamahala ng Iglesia NA may “dinukot na sampung ministro” upang sila’y pasamain at pabagsakin? This finger points to them!

Part one of Ten Parts series
 

 


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)